Felsőoktatási hallgatói szolgáltatások rendszerei, jellemzői 2.

Lisznyai Sándor, Puskás-Vajda Zsuzsa, Kiss István, Vida Katalin, Füzi Virág, Tillmann Lili, Keserű Juli, B. Kabai Erzsébet

2010 | Tanulmányok, kutatási eredmények, EHEA

Bologna füzetek 7

A bolognai folyamat megvalósításának érdekében az Európai Bizottság kezdeményezésére minden EU -tagállamban Bologna tanácsadói hálózat működik, azzal a céllal, hogy konzultációs lehetőségekkel, szakmai rendezvényekkel, honlap fenntartásával hozzájáruljon az Európai Felsőoktatási Térség továbbfejlesztéséhez.

A Tempus Közalapítvány által koordinált magyar Bologna tanácsadói hálózat 2008-tól több kutatást indított, amelyek eredményét a Bologna-füzetekben tárja a nagyközönség és a szakma szereplői elé. Mindegyik kötet mögött hiánypótló kutatás áll, amit az Európai Bizottság (az Egész életen át tartó tanulás program Erasmus alprogramján keresztül) és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium finanszíroztak.

2010-ben folytattuk a magyar Bologna tanácsadók javaslatára a korábban, 2008-ban megkezdett kutatási témákat: 1) a magyar felsőoktatás nemzetköziesedését, 2) a hallgatói szolgáltatásokat Magyarországon és 3) a tanulási eredmények alkalmazását a felsőoktatásban. Ez a kiadvány a Bologna-füzetek hetedik kötete. A kiadványt megalapozó kutatás középpontjában ezúttal a hallgatói tanácsadás áll. A kutatást a Felsőoktatási Tanácsadók Egyesületének munkatársai végezték több intézmény tanácsadó szervezetének kérdőíves megkeresésével, valamint a tanácsadásban, illetve Erasmus tanulmányúton részt vevő hallgatókkal készült mélyinterjúk segítségével.

Meggyőződésünk, hogy a kutatások eredményei elősegíthetik a magyar felsőoktatásban jelentkező problémák megértését és korrekcióját, és hasznosnak bizonyulhatnak a bolognai folyamat alapvető célja, az Európai Felsőoktatási Térség előtt álló kihívásokkal való szembenézés során.

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 2,3 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető