Erasmus sikertörténetek

Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei

2010 | Disszeminációs füzetek, Erasmus+, Egész életen át tartó tanulás program 2007-2013

Míg 20–30 évvel ezelőtt ritkaságszámba ment, hogy hallgatók egyetemi, főiskolai tanulmányaik egy részét külföldön végezzék, addig napjainkban már a diákok jelentős hányada tanul hosszabb-rövidebb ideig valamelyik európai egyetemen, főiskolán. Ha megkérdezünk egy hallgatót, mi a legegyszerűbb módja annak, hogy egy vagy két szemesztert külföldi egyetemen, főiskolán töltsön el, alighanem az Erasmus-ösztöndíj jut az eszébe.

Az Európai Bizottság 1998-ban indult felsőoktatási csereprogramja jóvoltából Európában eddig több mint kétmillió hallgató tanulhatott külföldön vagy végezhette szakmai gyakorlatát. 2007 óta, az Egész életen át tartó tanulás program indulásával a diákok nemcsak tanulmányi célból utazhatnak, hanem akár szakmai gyakorlaton is részt vehetnek külföldi cégeknél, intézményeknél.

Magyarországon 50 felsőoktatási intézmény vesz részt az Erasmus-programban. 1998 és 2009 között 33 656 hallgató utazott magyar felsőoktatási intézményből külföldre az Erasmus-program keretén belül, közülük 1875 fő utazott szakmai gyakorlatra.

De mivel lesznek gazdagabbak azok a hallgatók, akik úgy döntenek, hogy nekivágnak egy idegen országnak? A Tempus Közalapítványhoz érkezett hallgatói beszámolók alapján megállapíthatjuk, hogy azon kívül, hogy a kiutazók idegen nyelven tanultak, és így egy nyelvet és kultúrát alaposan megismertek, a mobilitási időszak a hallgatók személyes fejlődése szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. A mobilitásban részt vett diákok nyitottak, fejlett kommunikációs, együttműködési készségre tettek szert, interkulturális kompetenciáik fejlődtek, állampolgársági ismereteik elmélyültek. A külföldi tartózkodás hozzájárult a saját és az idegen kultúra jobb megértéséhez, a kulturális különbségekből fakadó konfliktusok érzékenyebb kezeléséhez. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek nélkülözhetetlenek a hallgatók sikeres szakmai előmeneteléhez, elhelyezkedéséhez, és nagymértékben hozzájárulnak az egyén foglalkoztathatóságához. A kiadvány készítése során megkérdezett cégek válaszai alapján kijelenthető, hogy valamennyi vállalkozás pozitívan nyilatkozik a külföldön járt hallgatókról. Jóval kezdeményezőbbnek és vállalkozóbbnak találták őket, mint a kizárólag hazai intézményekben tanuló társaikat.

Kiadványunk célja, hogy hallgatói életutakon, konkrét példákon keresztül mutassuk be, hogy a kint töltött időszak hogyan kamatoztatható, illetve a külföldi félév hogyan járult hozzá volt Erasmus-hallgatók szakmai előmeneteléhez, sikereihez.

A kiadvány a forrás megjelölésével szabadon felhasználható.

Méret: 0,9 MB
Kiterjesztés: PDF

Letölthető