Végzettséget mindenkinek!

Kutatási eredmények, esetleírások, helyi kezdeményezések a korai iskolaelhagyás témájában

2014 | Tanulmányok, kutatási eredmények

A Tempus Közalapítvány és partnerei – a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – egyéves, közös projektjükben arra vállalkoztak, hogy a korai iskolaelhagyás problémakörét hazai és nemzetközi kutatási tevékenységgel és széles körű társadalmi konzultációval járják körbe.

Ennek keretén belül számos tanulmány – a korai iskolaelhagyás problémájának hazai kontextusát bemutató helyzetelemzés, illetve a téma egy-egy aspektusát részletesen megvilágító írás, nemzetközi kutatási eredmények és európai tanulmányutak összefoglalója – született. A gyűjtemény a www.qall.tka.hu oldalon érhető el, ahol a tanulmányokon túl megtalálható azon széles körű társadalmi konzultáció bemutatása is, amely hét regionális konferencia eredményeként gyűlt össze mintegy hatszáz, az oktatási, a szociális, a kulturális, a foglalkoztatási, az egészségügyi és további szektorok – állami és civil – képviselőinek részvételével.

A sokszínű és nagy mennyiségű tudást, információt és élményt a projekt szakértői igyekeztek szintetizálni. Az I. és a III. fejezetekben szakmai körképet adunk, a II. fejezetben a konferenciák, műhelymunkák, szakmai beszélgetések gazdag élményanyagának megosztására vállalkoztunk. A II. fejezet így kötetlenebb műfajú, a helyi kezdeményezések és az egyéni vélemények továbbadását előtérbe helyező színes mozaikkép. A melléklet egyrészt esetleírásokat tartalmaz, amelyekkel szembesülni szívszorító, de nem megkerülhető élmény: érteni, látni, tudni kell, hogy ki és milyen sors áll egy „eset" mögött. A mellékletben felsoroltuk annak a további böngészésre érdemes „kincsesbányának" az elemeit is, amely a kötet kereteibe nem fért bele, de ami miatt az olvasó talán kedvet kap felkeresni a projekt honlapját.

Bízunk abban, hogy a kötet tartalmával segíthetjük a helyi és a rendszerszintű megoldások megtalálását, előmozdíthatjuk a témában elengedhetetlen szektorközi együttműködést és ezzel hozzájárulhatunk a hazánkban egyre növekvő arányú korai iskolaelhagyás problémájának megfékezéséhez.

Letöltés (PDF, 13.2 MB)