Diplomás pályakövetési rendszerek összehasonlítása Európában

2016 | Tanulmányok, kutatási eredmények, EHEA

A diplomásokra vonatkozó pályakövetési kutatások nemzetközi gyakorlatának feltárása során 33 országgal kapcsolatban gyűjtöttünk információkat, s olyan országokat igyekeztünk kiválasztani a részletesebb bemutatáshoz, amelyek országos rendszerrel vagy rendszerekkel rendelkeznek.

Így részleteiben is megvizsgáltuk 12 európai ország (Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Finnország, Norvégia, Svédország, Észtország, Románia) pályakövetési rendszerét, összegeztük azokat az eredményeket, amelyek a nemzetközi együttműködésekben megvalósuló kutatások alapján születtek, kitértünk továbbá néhány Európán kívüli ország gyakorlatára is.

Az egyes országok pályakövetési gyakorlata igen eltérő, nem csupán a módszertant, hanem a főbb fókuszokat, a célcsoportot és a kutatási kérdéseket illetően is. Ezek a különbségek sokszor regionális, földrajzi eltérésekben is megmutatkoznak, melynek elsősorban történelmi és társadalmi okai vannak. Ilyen jól körvonalazódó eltérést jelent az észak- és a nyugat-európai országok gyakorlata, amelyek pályakövetése jellegzetesen hosszabb múltra tekint vissza, s mely országokban a felsőoktatásban végzettek követő vizsgálata mellett igen gyakran a szakképzésben végzettek pályakövetése is megjelenik, vagyis az oktatás különböző szintjei kapcsán egyidejűleg gyűjtenek összehasonlítható információkat.

A kiadvány pdf formátumban itt letölthető (3,28 Mb)