Hallgatói véleményfelmérés 2016

Magyarország és a magyar felsőoktatás a külföldi hallgatók szerint

2016 | Tanulmányok, kutatási eredmények, Campus Mundi, Study in Hungary

A Tempus Közalapítvány megbízásából kutatás készült a hazánkban teljes- és részképzésben tanuló külföldi hallgatók véleményének feltárása érdekében, vizsgálva a hazánkkal, oktatási szolgáltatásainkkal, valamint a mobilitással kapcsolatos percepciókat és attitűdöket.

A 10 kvalitatív mélyinterjú mellett készült egy nagy mintás kvantitatív felmérés: 72 különböző országból származó, 27 hazai felsőoktatási intézményben tanuló, 1566 külföldi hallgató válaszai alkotják az adatbázist. A válaszadók nagy része (81%-a) Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, 12%-a pedig az Erasmus program keretében tanult nálunk. 

Fő kutatási célok: a Magyarországról kialakult pozitív és negatív percepciók, valamint az oktatással és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal való elégedettség vizsgálata.

A kutatás a Tempus Közalapítvány EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001 projektjének keretében történt.

A tanulmánykötet letöltése (6,4 MB)