CroCoos - Előzzük meg a lemorzsolódást

Minden diák számít

2017 | Tanulmányok, kutatási eredmények

A kiadvány az Európai Bizottság által támogatott három éves CroCooS – Előzzük meg a lemorzsolódást! (Szektorközi együttműködéssel a korai iskolaelhagyás megelőzéséért) című projekt megvalósítását mutatja be. A 2014 és 2017 tavasza között zajló pedagógiai kísérlet három kelet-közép-európai ország – Szerbia, Szlovénia és Magyarország – szoros együttműködésére épült, melyet a dán és holland partnerek segítettek.

Az együttműködés fő célja egy intézményi szintű korai jelzőrendszer bevezetése és alkalmazhatóságának tesztelése volt 15 pilot iskolában, randomizált kontrollált vizsgálat keretében. A kísérlet eredményei – a megvalósító projektpartnerek szándéka szerint – hozzájárulnak a közös európai tudáshoz a korai iskolaelhagyás megelőzésében.

Miért vált a korai iskolaelhagyás csökkentése az Európai Unió oktatási szakpolitikájának egyik fő célkitűzésévé?

A korai iskolaelhagyás – definíciója szerint – egy társadalmi mutató: azon 18 és 24 év közötti fiatalok arányát jelenti egy országban, akik nem szereztek középfokú végzettséget, és az adatfelvétel idején sem vesznek részt oktatásban, képzésben.

De vajon mit mutat ez a mutató, mi áll a számok mögött?

Jól ismert tény, hogy az alacsonyabb iskolai végzettségűek körében általában nagyobb arányú a munkanélküliség és a szegénység, továbbá nagyobb a kockázata az egészségügyi problémáknak és a társadalmi kirekesztődésnek. A középfokú végzettség hiánya negatív hatással van az egyének életére, ugyanakkor a társadalom szempontjából is komoly következményei vannak: az adóbevételek elmaradása, a szociális területen keletkező többletkiadások, növekvő társadalmi egyenlőtlenség, társadalmilag inaktív állampolgárok stb.

Jelen kötet – szándéka szerint – betekintést kíván nyújtani a CroCoos projektben résztvevő öt magyar iskola munkájába, bemutatva az általuk is megélt szemfelnyitó pillanatokat, mozaikszerűen felvillantva a fejlesztési folyamat néhány elemét. A legtöbb iskolai történet és a tanultak összegzése rávilágít arra, hogy a projekt során végzett tevékenységek által nőtt a tanárok érzékenysége a lemorzsolódás problémája iránt, megerősödtek készségeik a diákokkal való bizalom kiépítésében, amit bátran értékelhetünk első fontos lépésként a befogadó iskolai klíma megteremtésében.

A kiadvány első részében a magyar kísérleti program nemzeti koordinátora és a bevont iskolák mutatják be eredményeiket és személyes tapasztalataikat, amelyet három rövid összegző írás követ az értékelő, a kritikus barát és a kutató szemüvegén keresztül.

A magyar nyelvű kiadvány letöltése (PDF / 755 Kb)

A kiadvány angol, szlovén és szerb nyelven is letölthető.