Mentorprogram nemzetközi hallgatók támogatására

2017 | Tanulmányok, kutatási eredmények, Kézikönyvek, módszertani gyűjtemények, Campus Mundi

A kézikönyv célja, hogy bemutassa a mentorprogram kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ehhez hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat használtunk fel, és egy közösségi tapasztalatcserére épülő adatgyűjtés eredményeire támaszkodtunk.

A felsőoktatási intézmények között kialakult nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően mára megszokottá vált, hogy az egyetemi hallgatók képzésük bizonyos részét (esetleg egészét) egy külföldi intézményben töltik. Egy-egy tanulmányút alkalmat ad a fiataloknak az adott külföldi egyetem oktatási sajátosságainak megismerésére, valamint lehetőséget biztosít számukra, hogy megtapasztalják egy új közeg szakmai és kulturális kihívásait. Az eltérő módon működő képzések megismerése mellett a hallgatók számára lehetőség nyílik az adott ország, város kultúrájának megismerésére is, amelynek fontos része a külföldi oktatási intézmény diákéletébe történő beilleszkedés. Mindezen élmények, tapasztalatok hozzájárulnak a hallgató szakmai fejlődéséhez és a munkaerőpiacon elvárt képességeinek erősödéséhez, legyen szó egy idegen nyelv használatáról vagy váratlan helyzetek magabiztos megoldásáról.

A nemzetközi mobilitási programok nemcsak a hallgatókat, hanem az őket küldő és fogadó intézményeket is kihívások elé állíthatják. A programok eredményes működéséhez számos felkészült szereplőre van szükség. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a mobilitások gördülékeny megvalósításának elengedhetetlen eleme az ún. mentorprogram, melynek lényege, hogy a fogadó intézmény hallgatói (a mentorok) segítik az intézménybe érkező külföldi diákok beilleszkedését. A mentori támogatásnak fontos szerepe van az eltérő tanulmányi rendszer működésének gyors és hatékony megismerésében, a szakmai elvárásoknak való sikeres megfelelésben és az új környezettel kialakítandó kapcsolatok létrejöttében. Ez az – esetek túlnyomó részében – önkéntes alapon vállalt feladatkör nagy felelősséget ró a mentorra, hiszen ő az, aki leginkább hozzájárul a beérkező hallgató jól-létéhez.

Letöltés (PDF, 1,04 MB)

Készítettünk egy módszertani segédletet mentorhallgatók számára is, amely ide kattintva elérhető.