Stipendium Hungaricum

Measuring the economic impacts of inbound higher education mobility

The purpose of this research is to measure the local as well as systemic level economic impact of certain target groups of international students (Erasmus+ students, Stipendium Hungaricum grant beneficiaries and fee-paying students); to examine their role and significance as a consumer group; to analyse their multiplier economic effects; to disclose the direct payments into economy; and to analyse their role in tourism, as well their participation in the studentification process of each university city.

Megnézem

A befelé irányuló felsőoktatási mobilitás gazdasági hatásainak mérése

Jelen kutatás célja: a nemzetközi hallgatók egyes célcsoportjainak (az Erasmus+ programban résztvevők, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok és önköltségesek (tandíjat fizetők) helyi, illetve rendszerszintű gazdasági szempontú hatásának mérése; mint fogyasztói réteg szerepének, valamint súlyának vizsgálata; multiplikatív gazdasági hatásaiknak az elemzése; a gazdaságba áramló közvetlen befizetések feltárása; valamint turisztikai szerepüknek, illetve az egyes egyetemvárosok studentifikációs folyamataiban való részvételüknek az elemzése.

Megnézem