Erasmus+

Útikönyv a tanulási eredményeken alapuló mérés, értékelés és disszemináció tervezéséhez

Fókuszban: Erasmus+ mobilitási pályázatok a köznevelési szektorban

Az útikönyv azok számára, akik: folyamatos (szakmai és/vagy személyes) fejlődésükhöz keresik az eszközöket, sikeres pályázatot szeretnének írni és/vagy kivitelezni, szeretnének megismerkedni az ERASMUS program következő hét évében (2020–2027) bevezetésre kerülő új mérés/értékelési irányelveivel, könnyű olvasmányként gyakorlati segítséget adhat.

Megnézem

A tanulás rejtett színterei

Nemformális tanulási módszerek az Erasmus+ projektekben

Játékos? Kreatív? Mérhető? Az egyetlen hasznos tanulási forma? Mi is az a nemformális tanulás, és miben különbözik a formálistól vagy épp az informálistól?

Megnézem

TÁRSADALMI BEFOGADÁS AZ ERASMUS+ PROJEKTEK TÜKRÉBEN

Sokan gondolják azt, hogy csak a jómódúak, a kiváltságosok tehetik meg, hogy külföldre utazzanak tapasztalatszerzés céljából. Pedig az Európai Unió Erasmus+ programjának épp az az egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a nemzetközi projektekben való részvétel lehetőségét a legszélesebb körben biztosítsa.

Megnézem

A korai iskolaelhagyás megelőzése

Erasmus+ projektek tükrében

A kiadvány egyszerre szól a lemorzsolódásról mint folyamatról, eseményről vagy éppen döntésről; a korai iskolaelhagyásról mint statisztikai fogalomról; de néhány példán és jó gyakorlaton keresztül leginkább arról, milyen eszközeink, módszereink és lehetőségeink vannak arra, hogy ezeket elkerüljük.

Megnézem

A vállalkozókészség fejlesztése az Erasmus+ program segítségével

TKA disszeminációs füzetek 50.

Az Erasmus+ program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy ösztönözze a foglalkoztathatóságot, és ezáltal hozzájáruljon Európa versenyképességének növeléséhez. A program olyan uniós célkitűzések megvalósításához ad támogatást, amelyek elősegíthetik a hazánkban is jelenlévő problémák megoldását. Ilyen például az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem, a mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges készségek az iskolákban, vagy a vállalkozói készségek fejlesztése, kibontakozásának elősegítése.

Megnézem

A legjobb nemzetközi oktatási és képzési projektek Magyarországon

Nívódíjjal elismert Erasmus+ és Egész életen át tartó tanulás program (LLP) által támogatott projektek gyűjteménye

Mik a legmenőbb appok Svédországban angolórán? Hogyan keltheti fel egy 3D-s program a leendő ácsok érdeklődését a hagyományos európai építészeti formák iránt? Mit nyújthat a mozgásterápia az SNI diákokkal foglalkozóknak? Miért érdemes partnerként kezelni a diákokat a külföldi szakmai gyakorlat során?

Megnézem

THE BEST INTERNATIONAL TRAINING AND EDUCATION PROJECTS IN HUNGARY

A collection of quality award-winning projects supported by the Erasmus+ and Lifelong Learning (LLP) programmes

Which are the coolest apps to be used in English classes? How can a 3D programme arouse the interest of would-be carpenters in traditional European architectural shapes? How can one working with SEN students benefit from movement therapy? Why is it worth treating students as partners during foreign traineeship?

Megnézem

Az iskola és a világ

A nemzetközi kapcsolatok stratégiai megközelítése

A kiadvány az iskolák nemzetközi kapcsolatainak lehetséges fejlődési irányait járja körül az első projektektől a nemzetköziesítés stratégiai tervezéséig.

Megnézem

International Partnerships for High-Quality Education

The best international educational projects in Hungary 2015

International Cooperation Quality Awards were awarded to institutions involved in public education, VET and adult education projects supported by the European Union's education and training programmes.

Megnézem

A nyelvtanítás legjobbjai 2009-2014

Európai Nyelvi Díj

Jelen kiadvány keretében a 2009–2014 közötti időszakban díjat nyert 12 programot szeretnénk bemutatni, melyek képviselői a kiváló ötleten túlmutatva, szinte valamennyien nagy hangsúlyt helyeznek a program fenntarthatóságára, és az eredeti ötlet továbbfejlesztésére.

Megnézem

Az alapkészségek fejlesztése - minden életkorban

HOPPÁ füzetek 47.

Az Európai Uniónak a gazdasági versenyképesség javítására és az európai társadalom dinamikus fejlődésére irányuló stratégiai célkitűzései és a kapcsolódó stratégiai dokumentumok már több évtizede a humántőkébe való befektetést, az európai állampolgárok képzettségi szintjének növelését jelölik meg az egyik legfontosabb irányként. Ebben a folyamatban az oktatásra és a képzésre rendkívül fontos szerep hárul, hogy rendszereiket olyanná fejlesszék, hogy azok megfeleljenek a tudásalapú társadalom követelményeinek, melyhez már 2000-ben megfogalmazták a fejlesztendő „új alapkészségeket” is. Ez öt területet foglalt magába: információs és kommunikációs készségek (IKT), technológiai kultúra, idegen nyelvek, vállalkozás, szociális készségek.

Megnézem

A vállalkozókészség fejlesztése

Leonardo da Vinci, Grundtvig és Erasmus projektek tükrében

A vállalkozói szellem a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés egyik hajtómotorja: új vállalkozásokat és munkahelyeket teremt, új piacokat nyit és új készségek és képességek kialakítását mozdítja elő. Az oktatásban is kemelt hangsúlyt kap a tágabb értelemben vett vállalkozókészség fejlesztése, ami túlmutat a vállalkozói ismeretek oktatásán – egyfajta vállalkozói szemléletet, új attitűd elsajátítását is jelenti.

Megnézem

International Cooperation Quality Award 2013

The best Comenius, Erasmus, Grundtvig and Leonardo projects in Hungary

International projects of outstanding standards within Lifelong Learning Programme The For International Cooperation Culture Quality Award aims to recognise educational and training projects of outstanding quality, implemented with the support of Lifelong Learning Programme (LLP).

Megnézem

Nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac

A 2011-es kiadás bővített változata

Egy külföldi szakmai gyakorlat jelentősen növelheti a munkaerő-piaci esélyeket, hangzik el sokszor a megállapítás. De hogyan látják, hogyan élik meg ezt az érintettek: a gyakornokok és a fogadó cégek, szervezetek?

Megnézem

Erasmus sikertörténetek

Volt ösztöndíjas hallgatók munkaerő-piaci esélyei

Míg 20–30 évvel ezelőtt ritkaságszámba ment, hogy hallgatók egyetemi, főiskolai tanulmányaik egy részét külföldön végezzék, addig napjainkban már a diákok jelentős hányada tanul hosszabb-rövidebb ideig valamelyik európai egyetemen, főiskolán. Ha megkérdezünk egy hallgatót, mi a legegyszerűbb módja annak, hogy egy vagy két szemesztert külföldi egyetemen, főiskolán töltsön el, alighanem az Erasmus-ösztöndíj jut az eszébe.

Megnézem