Campus Mundi projekt

 

Az Alumni Hungary hálózat céljai

Magyarországon évtizedek óta működnek nemzetközi mobilitási programok, melynek keretében több ezer külföldi hallgató érkezik és érkezett már hazánkba, valamely felsőoktatási intézménybe, hogy tudását bővítse, új ismereteket vagy tapasztalatokat szerezzen, amelyet aztán a világ különböző pontjain vagy éppen Magyarországon kamatoztat. Ez a nemzetközi közösség hatalmas tudásbázissal és fejlődési potenciállal rendelkezik, mely egyelőre még csak kis mértékben került kiaknázásra hazánkban és a kapcsolódó magyar-külföldi kapcsolatokban. Fontos szempont az is, hogy a hallgatói mobilitás fejlődési üteme egyre jelentősebbé válik, amelyre ha hatékonyan reagálunk és kihasználjuk ennek előnyeit, akkor az az érintett intézmények és az ország nemzetközi versenyképességét is fokozottan megnövelheti számos területen. Éppen ezért nagyon fontos számunkra, hogy ezek a külföldi hallgatók

 • őrizzék meg a jó benyomásokat és hasznosítsák az itt tanultakat,
 • közvetve vagy közvetlenül népszerűsítsék Magyarországot és a magyar felsőoktatást,
 • döntési helyzetbe kerülve keressék, preferálják a magyar kapcsolatokat üzleti-gazdasági, tudományos, kulturális, és diplomáciai téren.

Ezen célok érdekében jött létre az Alumni Hungary nemzetközi alumni hálózat, a Campus Mundi projekt keretein belül, a Tempus Közalapítvány szakmai irányításával, amely nem csak Magyarország számára jelent fontos kapcsolódási pontot a külföldi hallgatókkal, de a hallgatók számára is kiemelt lehetőségeket kínál a következő területeken:

 • volt egyetemi/főiskolai társak felkutatás és elérése
 • szakmai kapcsolatok kialakítása más, magyar felsőoktatási intézmények végzett hallgatóival
 • leendő projekt-, kutatási és együttműködési partnerek felkutatása
 • karrier- és a kapcsolatépítési lehetőségek
 • alumni találkozók szervezése és hirdetése az oldalon keresztül
 • sikertörténetek és elért eredmények megosztása más nemzetközi alumni tagokkal

A leendő alumni tagok a következő weboldalon tudnak regisztrálni a tagság megszerzése érdekében: http://alumninetworkhungary.hu

      

Fő tevékenységi irányok és működési keretek

Az Alumni Hungary nemzetközi alumni hálózat, a 2016-os indulása óta a Campus Mundi programban foglalt követelmények és tevékenységek mellett új elemekkel és módszerekkel is bővült a hálózati tevékenység, a hatékonyság növelése érdekében.

A meghatározó nemzetközi jelleg miatt a hálózat működése elsősorban az online térben tud megvalósulni, nagyon erős kommunikációs jelenlétet megkívánva, mely több elemből áll. A többcsatornás kommunikáció jelenleg 4 fő elemet foglal magában, úgy, mint:

 • a portál és közösségi média kiépítése és fenntartása
 • hálózatot segítő önkéntes közösség kiépítése és erősítése
 • közvetlen kommunikáció fenntartása a kiemelt, főként szenior tagokkal
 • szoros kapcsolattartás a magyar felsőoktatási intézményekkel

Az online tevékenységek pedig kiegészülnek személyes képzésekkel, konzultációkkal és rendezvényekkel, melyek egyaránt szólnak leendő és jelenlegi tagoknak és a felsőoktatási intézmények képviselőinek és koordinátorainak.

Az Alumni Hungary portál és Facebook oldal jelenleg központi kommunikációs csatornaként funkcionálnak. A portálon a hálózathoz csatlakozott érdeklődőket egyrészt naprakészen tájékoztatjuk a számukra érdekes szakmai lehetőségekről, a hálózat tevékenységéről és eseményeiről, másrészt pedig egy interaktív térkép és részletes kereső segítségével böngészhetnek a tagok között a fent már említett célokkal vezérelve. Emellett a kapcsolatok elmélyítése érdekében eseményeket szervezhetnek és csoportokat hozhatnak létre, melyről a többi tag is értesülhet. A portált kiegészíti a 2017 áprilisában létrehozott Alumni Hungary Facebook oldal is, mely elsősorban a portál promócióját és tartalmainak népszerűsítését segíti, különböző kampányoknak ad teret.

A hálózat fejlődését a nemzetközi alumni tagok közül toborzott önkéntesek munkája is támogatja. Az alumni önkénteseket pályázati úton választjuk ki megadott feladatra, és végzős hallgatói bázis számára küldjük ki. Az önkéntesek változatos tevékenységekkel segítik a hálózat munkáját:

 • saját élményeik révén autentikusan tudják bemutatni a Magyarországon szerzett tapasztalataikat
 • hitelesen tudják népszerűsíteni a magyarországi felsőoktatást
 • Közreműködnek a származási országukban megvalósuló oktatási vásárokon
 • ellátnak szervezési, országpromóciós, és kommunikációs feladatokat
 • segítik új hallgatók toborzását.

Az önkéntesek képzésben részesülnek, tevékenységük kapcsán pedig folyamatos, személyre szabott visszajelzést nyújtunk számukra.

 

Célunk, hogy a fiatalabb generáció mellett a kiemelkedő szakmai tapasztalattal, kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező szenior alumni tagok is kiemelt szerepet kapjanak a nemzetközi alumni hálózat építésében. Ezen tagok általában már szakmai karrierjük csúcsán állnak, számtalan kapcsolattal rendelkeznek, éppen ezért fontos számunkra a bemutatásuk interjúk és sikertörténetek által. Ez nem csak megjelenési lehetőség jelent számukra, hanem egyben ösztönzőleg hathat a fiatalabb alumni tagokra, esetlegesen mentor kapcsolat kialakulását is támogathatja a jövőben. Rajtuk keresztül pedig fontos, szakmai kapcsolatok is kialakíthatók akár a gazdasági szférában akár diplomáciai vonalon egyaránt. Kiemelt esemény volt a szenior alumni kapcsolatokban az EMMI 2016-os nemzetközi alumni konferenciája, melyen több mint 100 alumni vett részt, és amelynek szervezésében a Tempus Közalapítvány is részt vett.

Ehhez kapcsolódóan új feladatként 2017-ben kidolgozásra került a tiszteletbeli elnöki tisztségre és a kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi alumni szakmai műhelyekre vonatkozó koncepció. Ezen tevékenységek minisztériumi és a Magyar Rektori Konferencia képviselőivel való konzultációk mentén körvonalazódtak, melynek kapcsán több egyeztetésre is sor került és ez a jövőben is várható. A szenior alumni tagok közül jelölt tiszteletbeli elnök szakmai tekintélyével és a rendelkezésére álló eszközökkel segíti majd a nemzetközi alumni hálózat céljainak megvalósítását, a szakmai műhelyek elindítása pedig lehetővé teszi, hogy az egy-egy adott szakterületen dolgozó szenior alumni tagok speciális témákról tudjanak tanácskozni, egyben hazai cégekkel és szakemberekkel alapozzanak meg együttműködéseket. Az együttműködő partnerek szavazatain alapuló kiválasztást követően Dr. Lior Lowenstein vállalta az elnöki tisztséget, aki 1991 és 1997 között a Semmelweis Egyetem hallgatója volt. Az első hazai és külföldi vendégek részvételével megvalósuló szakmai műhely időpontja 2018. október 3–5., volt, témája pedig az ’Innováció az egészségügyben’, mely tükrözi, hogy Magyarországon az orvosképzés nemzetközesítése rendelkezik a legnagyobb hagyományokkal.

Fontos tényező a nemzetközi alumni tevékenységben a magyar felsőoktatási intézményekkel folytatott szoros együttműködés és kommunikáció, illetve az nemzetközi alumni tevékenység ösztönzése. Ezt elsősorban képzések biztosításával, külföldi előadók meghívásával és esettanulmányok feldolgozásával, konzultációs lehetőségek felajánlásával tudjuk biztosítani, melyeket a lehetséges résztvevők igényei szerint igyekszünk megtervezni. Eddig 3, intézmények közötti konzultáción és 3 nemzetközi képzésen vehettek részt az érintett intézményi munkatársak. Ezek az alkalmak nem csak az ösztönzést segítik, de a hálózat és az intézmények közötti tudásmegosztás terepei is. Ezek a rendezvények és lehetőségek főként az alumni és nemzetközi koordinátorok számára szerveződnek. 

Egyelőre még főként információszerzés és az érdeklődés kifejeződése céljából, de már létrejöttek találkozók különböző, Magyarországon működő külföldi nagykövetségekkel, illetve megkezdődtek egyeztetések külföldön működő magyar képviseletekkel, külügyi intézetekkel is, egy-egy lehetséges külföldi alumni találkozó megrendezésének a céljából.

További információért, kérem keresse munkatársainkat ezen az e-mail címen: alumninetwork(at)tpf.hu

 

 

Utolsó módosítás: 2018.11.14.