A 2020 tavaszán kezdődő Covid-19 világjárvány a Tempus Közalapítvány (TKA) felsőoktatási pályázói számára ellehetetlenítette a mobilitásuk megvalósítását, és számosan közülük az elnyert ösztöndíjaik lemondására, megszakítására vagy halasztására kényszerültek. A TKA Felsőoktatási Igazgatósága (FI) amellett, hogy maga is igyekezett válaszokat találni a vis maior okozta speciális helyzetre, azon volt – és van a mai napig –, hogy a kihívásokra reagálva információkat és megoldásokat kínáljon a pályázóknak és a támogatottaknak.

A TKA a járványhelyzet súlyosbodásával és a korlátozások életbe lépésével szembesült azzal, hogy az Erasmus+, a Campus Mundi, a CEEPUS, az Államközi, a Magyar Állami Eötvös, valamint a Collegium Hungaricum ösztöndíjasok közül többen anyagi kárt szenvednének olyan okok miatt, mint például a ki- és beutazási korlátozások, megbetegedések miatti szállásfoglalások lemondása, a repülőjáratok törlése, illetve egyéb extra költségek felmerülése. Ezért a közalapítvány azonnal belekezdett egy online felület kialakításába és létrehozásába, amelynek segítségével a rendkívüli költségek megtérítésére lehet benyújtani kérelmet.

A cél az volt, hogy lehetőség szerint egy ösztöndíjast se érjen anyagi kár a váratlan helyzet miatt. E cikk írásáig 1 133 kérelem érkezett be kiutazó magyar és beutazó külföldi hallgatók részéről. A mobilitások lezárása és a kérelmek elbírálása egységes alapelvek mentén történik: egyrészt a külföldön töltött időszakra az ösztöndíjat kapnak a hallgatók, másrészt ezen felül minden, a vis maior helyzetből fakadó indokolt többletköltség elszámolható a kérelemben.

A TKA egy másik, a vírushelyzetben alternatív mobilitási lehetőségeket támogató eszköze a „virtuális” és „blended” (legalább részben fizikai) mobilitásokra adható ösztöndíj, mely az Államközi ösztöndíjak, a CEEPUS és a Campus Mundi programokban érhető el. A virtuális mobilitás során az ösztöndíjas a saját országában folytathatja a tanulmányait, illetve kutatását, amennyiben a fogadóintézmény ezt lehetővé teszi.

A virtuális részvételre kredit- vagy időalapú – a fizikai mobilitáshoz képest csökkentett összegű – ösztöndíj adható. A blended mobilitásban akár fizikai, akár virtuális formában megkezdhető a megvalósítás, és menet közben átváltható a másik formára az éppen aktuális körülmények függvényében. Természetesen a fizikai mobilitás időtartamára az eredeti összegű ösztöndíj és kiegészítő támogatás is jár. Mindkét típusú részvételre kitűnő példa a CEEPUS és a Campus Mundi program „digitális kreditszerzése”, illetve az Államközi ösztöndíjas rész- vagy teljes képzéses tanulmányok, nyári egyetemek, vagy akár tanulmányutak.

A magyar állami (Magyar Állami Eötvös és Collegium Hungaricum Ösztöndíj) és Államközi ösztöndíjak területén a 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanév során a vis maior miatt az ösztöndíjukat lemondani kényszerülő támogatott kutatói tanulmányutas pályázók számára a TKA Felsőoktatási Igazgatósága lehetővé tette, hogy a korábbi pályázatukat újból beadják a 2021/2022-es tanévre vonatkozó pályázati körre, és azok újbóli értékelés nélkül, az eredeti pontszámmal részt vehessenek az új pályázatok között. Számos pályázó élt ezzel a lehetőséggel is.

Az eredetileg tervezett mobilitási programok a fogadó országok folyton változó beutazási szabályai miatt nehezen megvalósíthatók. Az elnyert ösztöndíjak teljesítése érdekében a TKA továbbra is rugalmas feltételeket kínál: az eredetileg megpályázott fogadó intézmény és célország módosítását lehetővé teszi a hallgatók számára, ha a körülmények miatt ez szükségessé válik. Fontos továbbá, hogy a vészhelyzettel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések értelmében az ösztöndíjak felhasználási időszaka is jelentősen meghosszabbodik, a CEEPUS programban például a 2020/2021-es tanévre tervezett mobilitásokat akár 2022 elején is meg lehet valósítani.

A fenti megoldásoknak, engedményeknek köszönhetően számos támogatott résztvevő élhet a külföldi ösztöndíj megvalósításának előnyeivel, illetve kiküszöbölheti a vírusterhes időszak anyagi veszteségeit.

Szerző: Hernádi Anna

Utolsó módosítás: 2022.02.10.