Régiós képzések

MINŐSÉGFEJLESZTÉS AZ ALAPOKTÓL – KÉPZÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN

EU felsőoktatási angol, felsőoktatási marketing, interkulturalitás, honlapfejlesztésnégy témakörben szervezett ingyenes képzéseket a Tempus Közalapítvány a felsőoktatásban dolgozók és oktatók számára. A Közalapítvány az Európai Bizottság megbízásából 2000 óta végez felnőttképzési tevékenységet, ezt kiegészítve a Campus Hungary program keretében vált lehetővé, hogy a több mint egy évtizedes tapasztalatot követően regionális képzések szervezésével járuljon hozzá a felsőoktatás szolgáltatás- és minőségfejlesztéséhez.

A Campus Hungary keretében szervezett képzések egy része a hat magyarországi régió valamely nagyvárosában folyt, ahol a felsőoktatásban dolgozók szinte helyben vehettek részt a foglalkozásokon. Legtöbbször egy-egy régiós felsőoktatási intézmény adott otthont a négy napos, intenzív képzéseknek. A részvétel díjmentes volt, annak költségeit a Campus Hungary konvergencia régiók fejlesztését megcélzó projektje állta. A régiós képzések másik kiemelt célja volt, hogy a centralizált, főváros központú felsőoktatást kimozdítsa, és szakmai, anyagi támogatást nyújtson a régiókban működő intézmények számára.

A képzések során közel félezer felsőoktatásban dolgozó és oktató munkatárs továbbképzése valósult meg. A 30 órás foglalkozásokon legfeljebb 30 fős csoportok tréningszerű keretek között, újszerű oktatási módszerek segítségével mélyültek el a felsőoktatás szolgáltatásfejlesztésének valamely kiemelt témakörében.

EU angol szaknyelvi képzés

A résztvevőket elsősorban az uniós és felsőoktatási szaknyelv tudatos használatára készítette fel mind írásban, mind szóban. Célja volt, hogy a résztvevők a képzést követően a külföldi hallgatókkal, vendégekkel magabiztosan kommunikáljanak angol nyelven, hivatalos és kötetlen szituációkban egyaránt. Két célcsoportnak indultak képzések: adminisztratív munkatársaknak, valamint oktatóknak, doktoranduszoknak.

Interkulturális képzés

Interaktív képzés, mely olyan készségek és képességek kialakítását, valamint elmélyítését tette lehetővé, melyek segítségével a felsőoktatásban dolgozó munkatársak megkönnyítik a külföldi hallgatók magyarországi beilleszkedését. Elméleti ismereteken és gyakorlati, úgynevezett sajátélményen keresztül fejlesztette a résztvevők szenzitivitását a kulturális, szocializációs és egyéb különbözőségek, sajátosságok iránt.

Nemzetközi felsőoktatási marketing képzés

A felsőoktatási nemzetközi marketing témában hatékony elméleti és gyakorlati tudást nyújtó és jó gyakorlatokat bemutató képzés. A kurzus során a résztvevők megismerkedtek a felsőoktatást érintő nemzetközi trendekkel, tudásalapot kaptak arra, hogy közreműködhessenek intézményük nemzetközi marketingstratégiájának kidolgozásában, illetve annak gyakorlati alkalmazására az intézmény nemzetköziesítése és a külföldi hallgatók számának növelése céljából.

Honlapkezelési és honlapfejlesztési ismeretek

A résztvevők olyan webfejlesztési ismereteket sajátítottak el, melyek segítségével a hazai felsőoktatási intézmények nemzetközi honlapjait naprakésszé, könnyen kezelhetővé és kereshetővé tudják alakítani. A képzés céljaként fogalmazódott meg, hogy a hazai oktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók releváns információkhoz jussanak, ezzel is szolgálva a külföldi hallgatók toborzását az egyetem által kínált idegen nyelvű programokra és kurzusokra, valamint elősegítve a felsőoktatási intézmény nemzetköziesedését.

Képzéseinken részt vevő intézmények

A Közép-Magyarországi régióból: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Andrássy Egyetem, Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Gábor Dénes Főiskola, International Business School, Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Főiskola, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Semmelweis Egyetem, Szent István Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

A konvergencia régióból: Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Főiskola, Edutus Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Kaposvári Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Kecskeméti Főiskola, Kodolányi János Főiskola, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Szolnoki Főiskola

A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

* * *

Újszerű oktatási módszerek

IKT-alapú, innovatív oktatási módszerek a felsőoktatásban

Nemzetközileg versenyképes oktatási módszerek a felsőoktatásban címmel indított szakmai műhelysorozatot a Tempus Közalapítvány 2014 tavaszán. A Campus Hungary program keretében megvalósuló, korszerű, IKT támogatott oktatás és tanulásszervezési módszereket bemutató rendezvények célja a felsőoktatási intézmények oktatási színvonalának növelése, versenyképességének fejlesztése, nemzetközi jelenlétének és a globális felsőoktatási piacon való aktív részvételének elősegítése.

A rendezvénysorozatot előkészítő műhelyen 2014. február 4-én a korszerű oktatási módszereket alkalmazó oktatók, intézményvezetők, oktatási szakértők az előzetesen kijelölt témák mentén cserélték ki tapasztalataikat és vitatták meg a felvetett problémákat, amelyek kapcsán intézményi esettanulmányokat és jógyakorlatokat is bemutattak. Ennek a műhelynek az anyagai a következő linken találhatóak: http://bit.ly/TKAfebruar4.

A műhelysorozat során az előzetes koncepciót és a szakmai fórum tapasztalatait figyelembe véve az alábbi témákat dolgoztuk fel:

  1. Korszerű tanulásszervezési módszerek
  2. IKT eszközök innovatív alkalmazása a felsőoktatásban
  3. Intézményi és oktatói digitális portfólió, tudománymenedzsment
  4. E-learning, MOOCS jó gyakorlatok a felsőoktatásban

Az első két műhelyen a résztvevők megismerhették a Tempus Közalapítvány, az Európai Bizottság által támogatott TANDEM projektjének keretében meghirdetett STEM (tudomány, technológia, mérnöktudományok, matematika) felsőoktatási módszertani felhívás díjnyerteseinek jó gyakorlatait is.

A 2014 tavaszi műhelyek elérhető anyagai megtalálhatók a következő linken:. goo.gl/R4VHdo.

* * *

Esélyegyenlőségi képzések

A Tempus Közalapítvány a Campus Hungary program keretében, a fogyatékossággal élő hallgatók felsőoktatási programokban való részvételének, kimenő és bejövő mobilitásának elősegítése érdekében a magyar felsőoktatási intézmények esélyegyenlőségi/fogyatékosügyi, illetve nemzetközi mobilitásért felelős koordinátorai, valamint oktatói számára angol szaknyelvi, szakmai képzéseket szervezett 2013. december és 2014. január folyamán.

A kurzusok 4 nap – 30 óra keretében, két nyelvi szinten, azonos tematikával valósultak meg. A kurzusok során a felsőoktatási, mobilitási, esélyegyenlőségi angol szaknyelv és szakmai tartalom mellett, sor került a fogyatékossággal élők helyzetének, segédeszközeinek kipróbálására, valamint alkalom nyílt életszerű helyzetek átélésére, külföldi mobilitásban már részt vett fogyatékossággal élő hallgatókkal való beszélgetésre is.

A képzés tananyagának kidolgozását és az oktatási tevékenységet az EU angol és felsőoktatási szaknyelvi képzéseket sikerrel lefolytató Kolumbusz ′92 Oktatásszervező és Kulturális Bt., valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói, illetve esélyegyenlőségi koordinátora végezték.

A kurzus látens igényt próbált kielégíteni a felsőoktatásban. Az első kurzusok sikerességét a résztvevők pozitív visszajelzései és az alábbi vélemények is tükrözik:

„A kurzust első körben minden felsőoktatásban dolgozó személynek ajánlanám, hiszen érzékenyít a témában és pontos ismereteket ad. Az egyetemek, főiskolák Erasmus-koordinátorainak, Esélyegyenlőségi bizottság-tagoknak és a Tanulmányi Osztályok vezetőinek egyenesen kötelezővé tenném!"

„Az esélyegyenlőségi angol szaknyelvi képzést nemcsak a nemzetközi hallgatókkal foglalkozó, felsőoktatásban dolgozó kollégáknak ajánlom, hanem bárkinek, aki elhivatottságot érez fogyatékkal élő embertársaink támogatására. Aki a kurzust elvégzi a továbbiakban nem az eléje kerülő feladatot fogja megoldani, hanem maga keresi meg a feladatokat. Vigyázat, az előadók elhivatottsága, téma iránti elkötelezettsége ragályos!"

„Az egyik leghasznosabb kurzus. Tele a megfelelő elméleti anyag mellett gyakorlati feladatokkal és élményekkel. Mindez angol nyelven így az angol szótári tudásom is bűvölt."

Utolsó módosítás: 2017.09.19.