Hallgató központú, rugalmas tanulás

Jelen szócikkek esetében mindvégig a felsőoktatásban tanuló hallgatókra és az ott tanító oktatókra fókuszálunk. A szócikkek során a fogalomhasználat tekintetében, ebből kifolyólag megkülönböztetjük a középfokú oktatás keretében használt elnevezéseket a felsőoktatásban használtaktól. A tanuló szó - felsőoktatási környezetben használt - rokonértelmű szavaként használjuk a hallgató kifejezést és a tanár szó rokonértelmű megfelelője az oktató kifejezés lesz, illetve ezek mellett a tanítás és oktatás szavakat is rokonértelmű megfelelőként kezeljük.

Jelen szócikkek az információs és kommunikációs technológiai eszközök (a továbbiakban: IKT-eszközök) használatára helyezik a hangsúlyt, amely eszközök használatának célja lehet a hallgatóközpontú oktatás, a felsőoktatásban tanulók módszertani támogatása.

Utolsó módosítás: 2019.05.09.