Hátrányos helyzetű hallgatók felsőoktatásba kerülésének támogatása

 

Az alábbi cikkben a felsőoktatásra vonatkozó felvételi eljárás menete mellett kiemelt jelleggel kerülnek bemutatásra azok az állapotok, amelyek esetén a hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő hallgatók, valamint a gyermekét gondozó felvételizni kívánó hallgatók előnyben részesülnek a kapható többletpontok által. 

A felvételi folyamata
Az esélyegyenlőség érdekében adható többletpontok 
Anyagi támogatások, ösztöndíjak, lehetőségek a felvételt követően 
Jogszabályi hivatkozás 
Felhasznált irodalom 
Linkgyűjtemény

A felvételi folyamata

Kormányrendelet szabályozza a felsőoktatási felvételi folyamatot. A felsőoktatásba felvételizni kívánó leendő hallgatók számára a legegyszerűbb mód a jelentkezésre az e-felvételi rendszere, mely elektronikus felületen nyújt lehetőséget minden szükséges dokumentum benyújtására.

Rendkívül fontos odafigyelni a felvételi folyamat részleteire. A felvi.hu-n található menetrend, segítséget nyújt a határidők betartását illetően, de figyelni kell a szükséges dokumentumok maradéktalan benyújtására is ahhoz, hogy az e-felvételi érvényes legyen. 

Az esélyegyenlőség érdekében adható többletpontok

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet kimondja, hogy hallgatónként maximum 100 többletpont adható, melyeket különböző jogcímeken érhet el a felvételiző diák. Jelen cikk keretén belül elsődlegesen az esélyegyenlőség megteremtése érdekében adható többletpontok kerülnek bemutatásra, azonban érdemes tájékozódni az egyéb jogcímeken megszerezhető többletpontokkal kapcsolatosan is. 

1. Hátrányos helyzetű felvételiző

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az a jelentkező, aki a felvételi eljárás ideje alatt hátrányos helyzetű, tehát a nemzeti felsőoktatási törvény értelmében a jelentkezés időpontjában 25. életévét be nem töltött személy, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben hátrányos helyzetűnek minősül, 40 többletpontot kap a szükséges igazolások benyújtását követően. 

2. Fogyatékossággal élő felvételiző 

A fogyatékossággal élő felvételiző a hátrányos helyzetű hallgatóhoz hasonlóan 40 többletpontot kap a felvételi során, amennyiben igazolni tudja állapotát. Az igazolásnak tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és annak BNO kódját is, ezek hiányában az igazolás nem elfogadható. Amennyiben fogyatékossága már a középiskola ideje alatt is fennállt és ezt figyelembe véve tanulmányai és az érettségi vizsga során előnyben részesült, a fogyatékosság, részletes szakértői véleménnyel igazolható. A szakvéleményt a megyei pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei állíthatják ki. 

3. Gyermekét gondozó felvételiző 

A hátrányos helyzet valamint a fogyatékossággal élők mellett az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő vagy gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadságon lévő pályázó is 40 többletpontban részesül a felvételi során. A szükséges igazolásokat a támogatást folyósító szervektől kell beszerezni melyek jelen esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, Magyar Államkincstár kirendeltségei, valamint a Kormányhivatalok. 

Anyagi támogatások, ösztöndíjak, lehetőségek a felvételt követően

A felvételt követően a hallgatónak érdemes tájékozódnia az intézményében elérhető ösztöndíjakról, melyeknek két főbb csoportját különböztetjük meg. A szociális alapú ösztöndíjakat a felsőoktatásba az esélyegyenlőség okán többletponttal érkező hallgatók számára mindenképpen érdemes megpályázni, később pedig a teljesítmény alapú ösztöndíjak nyújthatnak megfelelő támogatást. Érdemes megemlíteni a HÖOK Mentorprogramját, melyről bővebben a nem pénzbeli támogatásokról szóló cikkben tájékozódhat. A program keretén belül egy mentor nyújt segítséget a felsőoktatás világában való eligazodáshoz.

Azon hallgatók számára, akik anyagi nehézségekkel küzdenek tanulmányaik során és az ösztöndíjak nem nyújtanak számukra megfelelő támogatást, igénybe vehető a diákhitel program, melyről a felsőoktatási intézményeken kívül elérhető ösztöndíjak cikkünkben írunk részletesebben.

 

Készítette: Kaizinger Tamás

 

Jogszabályi hivatkozás:

423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200423.KOR
Nemzeti felsőoktatási törvény:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

Felhasznált irodalom:

A felsőoktatás szociális dimenziója
http://tka.hu/docs/palyazatok/a-felsooktatas-szocialis-dimenzioja.pdf 

Linkgyűjtemény:

E-feltéveli:
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
Felvételi menetrend:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/1_teendok_hataridok/11_menetrend 
A felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok listája:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok
A felsőoktatási felvételi eljárás során adható többletpontok rendszere:
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2018K/FFT_2018K_tobbletpontos.pdf 
Többletpontok hátrányos helyzet esetén:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2331_hatranyos_helyzet 
A hátrányos helyzet igazolása a felvételi során:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok_igazolasa/336_hatranyos_helyzet 
Többletpontok fogyatékosság esetén:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2332_fogyatekossag
BNO kódok listája:http://www.orvosok.hu/bno-kod-kereso
Fogyatékosság igazolása a felvételi során: 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok_igazolasa/337_fogyatekossag
Pedagógiai szakszolgálat: http://fpsz.hu/szakertoi-tevekenyseg/ 
MÁK csecsemőgondozási díj: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/csecsem%C5%91gondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 
MÁK gyermekgondozási díj: 
https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekv%C3%A1llal%C3%A1s-t%C3%A1mogat%C3%A1sa/gyermekgondoz%C3%A1si-d%C3%ADj.html 
Gyermekgondozás esetén adható többletpont:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2333_gyermekgondozas 
Országos nyugdíjfolyósítói főigazgatóság gyermekgondozási segély: 
https://cst.onyf.hu/hu/ell%C3%A1t%C3%A1sok/gyermekgondoz%C3%A1si-seg%C3%A9ly.html 
OEP nyilatkozat csecsemőgondozási díj: 
http://www.oep.hu/data/cms1010810/PEO.09.K.pdf
Országos nyugdíjfolyósítási főigazgatóság nyomtatványok:
https://cst.onyf.hu/hu/nyomtatv%C3%A1nyok.html 
Országos egészségügyi pénztár kirendeltéségeinek elérhetősége:
http://www.oep.hu/elerhetosegek/ugyintezes_kalauz_mit_hol_hogyan_hu.html
Magyar államkincstár kirendeltségeinek elérhetősége:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/ 
Diákhitel Központ: 
http://www.diakhitel.hu/ 

 

Utolsó módosítás: 2018.04.12.