A felsőoktatási intézményben elérhető szociális alapú ösztöndíjak

 

A felsőoktatási intézmények anyagi támogatást nyújtanak a rászoruló hallgatók számára tanulmányaik során felmerülő anyagi nehézségeik mérséklésére . Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a rendszeres szociális ösztöndíjat elnyerő hallgató havi folyósítású támogatásban részesülhet, de rendkívüli, nem várt eseményt követő szociális helyzetromlás enyhítése érdekében is lehetőség van szociális ösztöndíjra pályázni.

A felsőoktatási intézmények az esélyegyenlőség megteremtése érdekében szociális alapon támogatást biztosítanak azon rászoruló hallgatók számára, akik tanulmányaikat teljes idejű nappali tagozaton, magyar állami ösztöndíjas vagy magyar állami részösztöndíjas képzésen folytatják. Az alább felsorolt ösztöndíjak önköltséges/költségtérítéses képzésen tanuló hallgatók számára nem elérhetőek. Fontos azonban megjegyezni, hogy a felsőoktatási intézményben költségtérítéses hallgatóknak is lehetősége van szociális helyzetére hivatkozva pályázatot benyújtania önköltségi díjának mérséklésére. Az önköltség mérséklésére vagy visszafizetésére néhány intézmény, valamint az állam is lehetőséget nyújt tanulmányi alapon a hallgatók számára. 

Rendszeres szociális ösztöndíj
Rendkívüli szociális ösztöndíj
Alaptámogatás
Amire fontos odafigyelni a pályázatok során
Jogszabályi hivatkozások

Hivatkozások

 

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj mértékét a felsőoktatási intézmény állapítja meg a hallgató szociális helyzete alapján, mely eljárásrendet az intézmények Térítési és Juttatási Szabályzataikban rögzítik. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melyet elnyerése esetén havi szinten folyósít a felsőoktatási intézmény a hallgató számára egy félévben öt hónapon keresztül (a nyári hónapokban nem). Az ösztöndíjat minden megkezdett aktív félévben meg kell pályáznia a hallgatónak, amennyiben részesülni szeretne abban.

A felsőoktatási intézményekben a rendszeres szociális ösztöndíjak odaítélése rendszerint a diákjóléti bizottságok hatáskörébe tartozik. A Magyarországon található felsőoktatási intézményekben a rendszeres szociális ösztöndíj pályázati értékelése eltérő, így mindenképpen érdemes felkeresnie a pályázónak az intézményében található diákjóléti ügyekkel foglalkozó bizottságot annak érdekében, hogy az ösztöndíj-igazolás- és pontrendszerét megismerje.

A diákjóléti bizottságok minden beérkezett pályázatot az intézményi szabályzatokban foglaltak alapján pontoznak, majd sorrendbe állítanak, így kapja meg a rendelkezésre álló keretösszeg alapján minden pályázó a számára megítélt rendszeres szociális ösztöndíj összegét. A bizottságok több szempont figyelembe vételével állapítják meg a hallgató szociális helyzetét, ezek közül a fajsúlyosabbak a következők:

A rendszeres szociális ösztöndíjak pályázati kiírásai felsőoktatási intézményenként eltérőek. Kiemelendő, hogy csak néhány, fontosabb állapot került fentebb ismertetésre.

Az 51/2007-es kormányrendelet alapján, amennyiben a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázó hallgató az alábbi állapotok egyikébe tartozik úgy havonta 23 800 Ft-os támogatásban részesül:

A hivatkozott kormányrendelet egy másik kategóriát is megemlít, mely szerint azon pályázó, akire a fenti kategóriák nem, viszont az alább felsorolt állapotok valamelyike érvényes, úgy minimum havi 11 900 Ft-ra jogosult:

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj hasonlóan a rendszeres szociális ösztöndíjhoz szintén intézményi hatáskörben szabályozott. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, mely olyan nem várt, a pályázó életkörülményeit megváltoztató változás esetén nyújtható be, mint pl. az eltartó elhalálozása, tartós betegség bekövetkezése, válás, gyermekszületés. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke a megváltozott életkörülményt kiváltó eset alapján változó, az összeg azonban elérheti a 100 000-Ft-ot is. 

Alaptámogatás

Minden magyar állami ösztöndíjas hallgató első félévére való beiratkozáskor pályázhatja meg az alaptámogatás ösztöndíjat, amely az iskolakezdést hivatott támogatni.

  • Az első alapképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszeri, 59 500-Ft-os ösztöndíjban részesülhet.
  • Az első mesterképzését megkezdő hallgató az ösztöndíj elnyerése esetén egyszer, 89 250-Ft-os ösztöndíjban részesülhet.

 Az ösztöndíjat azon hallgatók nyerhetik el, kikre az alábbi állapotok egyike érvényes:

Amire fontos odafigyelni a pályázatok során

Fontos megjegyezni, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj esetén a pályázónak ahhoz, hogy a pályázat kritériumainak megfeleljen, illetve megfelelő módon tudja igazolni rászorultságát az ösztöndíj elnyerése érdekében, bizonyos esetekben megterhelő lehet az igazolások beszerzése. Mindenképpen javasolt ezért, hogy az olykor szűknek tűnő néhány napos pályázati időszak előtt a hallgató már előre beszerezze a szükséges igazolásokat. Érdemes a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a felvételt követő napokban kikérni a jövedelemigazolásokat, illetve az önkormányzatnál a népesség-nyilvántartásra vonatkozó okiratokat.

Az ösztöndíjak hozzávetőleges összegeit az egyes felsőoktatási intézményekben itt érhetik el.

Szintén meg kell említeni a rendszeres szociális ösztöndíjnál, hogy abban az esetben, ha az adott tanévben, mindkét félévben elnyeri a juttatást a hallgató, csak 2x5 hónapra, tehát 10 hónapra kapja, július – augusztus hónapokra nem.

Az alábbi linkek tartalmazzák néhány intézmény diákjóléti bizottságainak elérhetőségeit, az intézmények pont-, illetve igazolásrendszerét a szociális ösztöndíj pályázata során (a lista nem teljeskörű):

Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eszterházy Károly Egyetem 
Kaposvári Egyetem
Neumann János Egyetem
Miskolci Egyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyíregyházi Egyetem
Pannon Egyetem
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem
Soproni Egyetem
Széchenyi István Egyetem 
Szent István Egyetem
Szolnoki Főiskola

 

Készítette: Kaizinger Tamás 

 

Jogszabályi hivatkozások:

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR
2011. évi CCIV. törvény a Nemzeti Felsőoktatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV
1997. évi LXXXI. Törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV#lbj0idd9a7
1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV 

Hivatkozások:

Gyámság megszűnése
http://csaladesjog.hu/gyamsag-szuloi-felugyelet-gyamhivatal/
Egy főre jutó nettó jövedelem kiszámítása
https://sztehap.hu/system/post_attachment_documents/153/original/Egy%20fore%20juto%20jovedelem.pdf?1345729587
Országos nyugdíjbiztosítási főigazgatóság – árvaellátás feltételei
https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/uegyintezes/ügyintézési-tájékoztatók/110-hozzátartozói-nyugellátás/1621-tájékoztató-az-árvaellátás-megállapítási-feltételeiről-új.html
Fogyatékossággal élő pályázó, vagy vele egy háztartásban élő fogyatékossággal élő személy
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300005.esc
Alaptámogatás
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/koltsegek_es_juttatasok/osztondijak?printMode=true
NAV Jövedelemigazolás:
http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/igazol.html

 

 

Utolsó módosítás: 2018.04.12.