Teljesítmény alapú ösztöndíjak a felsőoktatásban

  

A hátrányos helyzetű, anyagi nehézségekkel küzdő hallgatók számára a felsőoktatási intézményen belül és azon kívül is elérhetők ösztöndíjak. A felsőoktatási intézményekben két főbb ösztöndíj típus érhető el. Ezek a szociális alapú ösztöndíjak, valamint a teljesítmény alapú ösztöndíjak.

Jelen cikkben az intézményekben elérhető teljesítmény alapú ösztöndíjak közül a tanulmányi, az intézményi szakmai és tudományos, az önköltséges hallgatók számára elérhető teljesítmény alapú ösztöndíjak, valamint a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kerül bemutatásra. 

Tanulmányi ösztöndíj 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 
Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj 
Önköltséges hallgatók számára elérhető ösztöndíjak az intézményekben 
Diákjóléti Bizottságok 
Jogszabályi hivatkozások 
Linkgyűjtemény

Tanulmányi ösztöndíj

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló hatályos kormányrendelet értelmében csak az a hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, aki államilag támogatott, teljes idejű képzésben vesz részt, tehát a költségtérítéses/önköltséges, levelezős hallgatók nem jogosultak az ösztöndíjra. A tanulmányi ösztöndíjat nem szükséges megpályázni. A képzésben részt vevő hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet az ösztöndíjban, s az összehasonlíthatóság érdekében „homogén” hallgatói csoportokként állapítja meg az ösztöndíj összegét a felsőoktatási intézmény. Elnyerése esetén egy tanulmányi féléven keresztül részesül benne a hallgató.

A tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit az intézményi hallgatói térítési és juttatási szabályzat tartalmazza. Mivel az elosztási elvek nem azonosak a felsőoktatási intézményekben, ezért az ösztöndíjak mértékei is eltérőek. Van olyan intézmény, ahol a hallgatók havi 28 000 Ft-os ösztöndíjban részesülhetnek, míg másutt akár havi 80 000 Ft-os tanulmányi ösztöndíjban is részesülhet egy hallgató. Az ösztöndíj összegek a felsőoktatási intézményeken belül is eltérőek az egyes karok között, mely több tényező együtthatása miatt alakulhat ki. Az ösztöndíj összege függ az államilag támogatott hallgatók számától, a hallgató által felvett kredittől, illetve a hallgatóval azonos csoportban lévő hallgatók teljesítményétől is.

Tanulmányi ösztöndíjban az első félévüket megkezdő alapszakos hallgatók nem részesülhetnek – a jogalkotó e szándékból hozta létre az alaptámogatást – azonban például a Budapesti Corvinus Egyetemen az első félévüket megkezdő mesterszakos hallgatók részesülnek fix összegű, havi 7600 Ft-os tanulmányi ösztöndíjban egy tanulmányi féléven keresztül. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Az ösztöndíj elnyerésének rendjét és feltételeit a már korábban is említett 51/2007-es kormányrendelet szabályozza. Az ösztöndíjat költségtérítéses, államilag támogatott, teljes idejű képzésen tanuló alap-, illetve mesterszakos hallgató pályázhatja meg, amennyiben legalább két félévre aktív státuszban bejelentkezett, és 55 kreditet teljesített. Az ösztöndíj presztízsét mutatja, hogy a hallgatók maximum 0,8%-a részesülhet az ösztöndíjban, összege 40 000 Ft havonta. 

Az ösztöndíj elnyerését a felsőoktatási intézmények térítési és juttatási szabályzata rögzíti. Az elmúlt évek tapasztalataiból azonban kijelenthető, hogy az ösztöndíj elnyerésére az OTDK versenyeken kimagasló teljesítményt nyújtó, kiváló tanulmányi eredménnyel, illetve több nyelvvizsgával rendelkező, valamint kimagasló közéleti teljesítményt produkáló hallgatók pályáznak a legnagyobb sikerrel. 

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére - az intézmény térítési és juttatási szabályzatában rögzített eljárási rend és elvek szerint - pályázat alapján, meghatározott időre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított nem kötelező juttatás. A Debreceni Egyetemen az ösztöndíj elnyeréséhez további kritérium 50 kredit teljesítése valamint a példamutató tanulmányi fegyelem és magatartás. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán a tudományos ösztöndíj összege 50 000 Ft, melynek elnyeréséhez tudományos munkát kell elkészítenie a hallgatónak. 

Önköltséges hallgatók számára elérhető ösztöndíjak az intézményekben

A felsőoktatási intézményeknek lehetőségük van arra, hogy saját bevételeik terhére ösztöndíjakat alapítsanak. Számos intézményben elérhetőek olyan teljesítmény alapú ösztöndíjak az önköltséges hallgatók részére is, melyek tanulmányi teljesítményüket hivatottak motiválni. A Budapesti Corvinus Egyetem kompenzációs programja a legkiválóbb tanulmányi eredményt elérő hallgatók számára akár 50%-os önköltségi díj visszafizetést is lehetővé tesz. Hasonlóan motiváló program az önköltséges hallgatók számára a Budapesti Műszaki Egyetemen elérhető 400+ ösztöndíj is.

Érdemes a hallgatónak tájékozódnia a felsőoktatási intézményében elérhető ösztöndíjakat illetően, hiszen számos intézmény kínál akár az önköltséges hallgatók számára is különböző ösztöndíj programokat a motiváció érdekében.

Fontos megjegyezni az ösztöndíjak esetén, hogy a hallgató intézménye köteles a megállapított ösztöndíjakat az 51/2007-es kormányrendelet értelmében a hallgató bankszámlájára utalni a tárgyhó 10. napjáig, február illetve szeptember hónap kivételével, hiszen ezek a tanulmányi félévet megkezdő hónapok.

Az ösztöndíjak hozzávetőleges összegeit az egyes felsőoktatási intézményekben itt érhetik el.

 

Készítette: Kaizinger Tamás

 

Az alábbi linkek tartalmazzák néhány intézmény diákjóléti bizottságainak elérhetőségeit, az intézmények pont-, illetve igazolásrendszerét a szociális ösztöndíj pályázata során (a lista nem teljeskörű):

Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eszterházy Károly Egyetem
Kaposvári Egyetem
Neumann János Egyetem
Miskolci Egyetem 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyíregyházi Egyetem
Soproni Egyetem 
Pannon Egyetem 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 
Semmelweis Egyetem 
Széchenyi István Egyetem
Szent István Egyetem 

Jogszabályi hivatkozások:

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700051.KOR
2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100204.TV 

Linkgyűjtemény:

Felsőoktatási intézmények listája:
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak 
Debreceni Egyetem hallgatói szolgáltató központ:
http://hszk.unideb.hu/
Pályázati kiírás a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának tudományos ösztöndíjára:
http://semmelweis.hu/aok/oktatas/osztondij-palyazat/Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj:http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-a-2017-2018-tanevtol
Debreceni Egyetem intézményi szakmai tudományos ösztöndíj pályázati kiírás:
https://unideb.hu/hu/osztondijak-juttatasok
Budapesti Műszaki Egyetem 400+ ösztöndíj:
http://www.gtk.bme.hu/felvetelizoknek/osztondij
Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kompenzációs program pályázati kiírás:
http://djb.uni-corvinus.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=15&Itemid=33

 

Utolsó módosítás: 2018.04.13.