A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtható szolgáltatások
Jó példák, jó gyakorlatok

A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének megteremtésében nem csupán az előnyben részesítés biztosítása jelent segítséget, szükség van a fogyatékosságuk típusának, súlyosságának megfelelő, különböző szolgáltatások nyújtására is. A hazai felsőoktatási intézmények a fogyatékos hallgatóknak nyújtott szolgáltatásaik mennyiségében és minőségében is igen heterogén képet mutatnak. Van olyan felsőoktatási intézményünk, amelyik egyáltalán nem nyújt e speciális hallgatói csoportnak szolgáltatást, és olyan is van, amelyik széles szolgáltatási körrel segíti a fogyatékos hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését mind a tanulmányokhoz, mind az egyetemi élethez. Az egyetemek, főiskolák e téren tapasztalható különbségének több oka is van. Mivel sem a felsőoktatási törvény, sem a végrehajtásról szóló kormányhatározat nem írja elő a szolgáltatások nyújtásának kötelezettségét, így leginkább az intézmények vezetőségének és a fogyatékos hallgatók ügyeivel foglalkozó koordinátoroknak a szemléletétől, gyógypedagógiai, fogyatékosügyi kompetenciáitól függ az, hogy milyen szinten segítik a fogyatékossággal élő hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését.

A hallgatónak mindenképpen érdemes a honlapon és személyesen a fogyatékosügyi koordinátortól is tájékozódni; esetleg, ha több egyetemen is van a hallgató által választott szak, akkor az alapján dönteni, hogy melyik egyetem nyújt a fogyatékossággal élő hallgatók számára szélesebb körű, elérhetőbb szolgáltatást.

A fogyatékos hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgató minél autonómabban, minél sikeresebben teljesíthesse tanulmányi kötelezettségeit, és minél magasabb szinten valósulhasson meg szociális integrációja.

A szolgáltatás területei

 1. Az épített környezethez, jelen esetben az egyetemek épületeihez történő egyenlő esélyű, akadálymentes hozzáférés biztosítása. Ide tartozik tehát az akadálymentesítés – már meglévő, régebbi építésű épületek esetében; és az egyetemes tervezés - új létesítmények esetében. Mindkettő azt a célt szolgálja, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók az épített környezetet állapotuknak megfelelő szintű önállósággal megközelíthessék és használhassák, a környezet és a benne található információk kiszámíthatóak, értelmezhetőek és érzékelhetőek legyenek.
 2. Az információhoz és kommunikációhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a felsőoktatásban alapvetően négy területet takar:

-          elektronikus felületek (honlapok; elektronikus tanulmányi rendszerek; e-learning felületek, stb.) akadálymentesítése
-          előadások, szemináriumok, vizsgák egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása
-          tananyag, szakirodalom egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása
-          tanulási képességek fejlesztését célzó tréningek és tanácsadás

 1. A fogyatékossággal élő hallgatók szociális integrációját segítő szolgáltatások körébe tartoznak az érintett hallgatók szociális kompetenciáinak, karriermenedzsmentjének fejlesztését célzó tréningek, önsegítő csoportok és az oktatók, hallgatók, dolgozók társadalmi szemléletformálását célzó programok, tevékenységek. 

A szolgáltatás nyújtásának elvei

 1. A proaktivitás elve azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások tervezésénél legyünk előrelátóak. Teremtsük meg azokat a feltételeket, amelyekkel a szolgáltatás azonnal elindítható, amint az igény jelentkezik. Az akadálymentesítési munkákat még az igény megjelenése előtt végezzük el, hiszen ezek több évig is eltarthatnak. Ha például egy fogyatékossággal élő hallgató kollégiumi ellátást igényel, és a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik akadálymentes kollégiumi szállással, akkor az anyagi források előteremtése, a tervezés és a kivitelezés akár a képzés teljes időszakát is felölelheti.
 2. „Semmit rólunk nélkülünk” elv értelmében vegyük figyelembe a fogyatékos hallgatók véleményét a szolgáltatás tervezésénél és a kivitelezésénél is. Rendszeresen kérdezzük meg a hallgatókat a szolgáltatás minőségéről, végezzünk elégedettségi felmérést.
 3. Önrendelkezés elve érdekében valamennyi szolgáltatás nyújtásánál figyelembe kell venni azt az elvet, hogy a fogyatékos hallgató maga rendelkezhessen tanulmányi célkitűzéseiről, az azokhoz vezető utakról, arról, hogy a szolgáltatást igénybe kívánja-e venni, vagy sem. Például hiába gondoljuk azt szakemberként, hogy a vak hallgató érdekében megtanítjuk neki az útvonalat, hogy önállóan járhasson be az egyetemre, ha a hallgató ezt nem kívánja igénybe venni, és inkább látó kísérést kér.
  A szolgáltatásoknak ugyanakkor nem szabad megfosztaniuk a fogyatékos hallgatókat mindattól, amit önállóan is el tudnak végezni, amit önállóan is képesek megvalósítani.
 4. Szakszerűség, professzionalizmus elve. A fogyatékos személyek szakszerű megsegítése gyógypedagógiai és szociális kompetenciákat igényel. Amennyiben az egyetemnek nincsenek megfelelő végzettségű szakemberei, a legjobb megoldás, ha a szolgáltatásokat megvásárolja az ezzel foglalkozó civil szervezetektől. 

A fogyatékossággal élő hallgató számára nyújtható szolgáltatások

 • akadálymentes kollégiumi férőhely biztosítása és előnyben részesítés kollégiumi jelentkezésnél
 • akadálymentes elektronikus tanulmányi rendszer
 • akadálymentes honlapok (egyetemi és kari)
 • mozgáskorlátozott hallgatók szállítása (támogató szolgálatok; esetleg az egyetem saját akadálymentesített busza segítségével) lakóhelytől a kampuszig
 • útvonaltanítás látássérült hallgatóknak
 • ingyenes fénymásolás, nyomtatás, szkennelés
 • Braille nyomtatás
 • adaptált, digitális tananyag előállítása (pl. az ábrák leírásával vak hallgatóknak, vagy szövegmagyarázatokkal siket hallgatóknak) word formátumban
 • domború ábrák készítése vak hallgatóknak
 • speciális informatikai eszközök és programok használatának tanítása (pl. JAWS, NVDA, tabletek, Neptun, RoboBraille, stb.)
 • speciális számítástechnikai eszközökkel felszerelt munkaállomás a könyvtárakban (pl. képernyőolvasó és képernyőnagyító programmal, webkamerával, szkennerrel, adaptált billentyűzettel és egérrel, fejhallgatóval, Braille nyomtatóval)
 • a fogyatékos hallgatók megsegítésére kiképzett könyvtáros jelenléte
 • képzett jegyzetelők biztosítása (képzést biztosítja az FSZK)
 • képzett személyi segítők biztosítása
 • jeltolmács és feliratozás biztosítása
 • segítség a mindennapi ügyintézésben, oktatókkal történő kommunikációban
 • tanulási tanácsadás
 • pszichés segítségnyújtás
 • speciális karriermenedzsment kurzusok
 • fogyatékos hallgatók számára sportolási lehetőségek biztosítása
 • speciális idegen nyelvi tanfolyamok
 • szociális készségfejlesztő tréning
 • önismeret fejlesztő tréning
 • önsegítő csoportok
 • eszközkölcsönzés
 • szemléletformáló, érzékenyítő programok
 • stb. 

Jó példák

A nagyobb egyetemek élen járnak a fogyatékos hallgatóknak nyújtott szolgáltatások terén. A szolgáltatásokat általában központokon keresztül biztosítják. Ilyen központ pl. a Debreceni Egyetemen működő Mentálhigiénés Esélyegyenlőségi Központ, amely mentorprogramja segítségével az alábbi szolgáltatásokat nyújtja fogyatékos hallgatóinak:  

 • Irodai szolgáltatások (fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás),
 • tanulást segítő technikai eszközök kölcsönzése (laptop, diktafon, indukciós hurok, adathordozók),
 • jegyzetelő szolgáltatás,
 • diáksegítői szolgáltatás koordinálása,
 • szabadidős programok és klubfoglalkozások szervezése,
 • szállító szolgáltatás biztosítása,
 • személyre szóló segítés,
 • elhelyezkedéssel,munkavállalással kapcsolatos konzultáció.

A Szegedi Tudományegyetemen az Életvezetési Tanácsadó Központ a Sansz Program segítségével biztosítja a szolgáltatásokat. Néhány példa a szolgáltatások köréből:

 • könyvutalvány (15 000 Ft értékű/ félév),
 • fénymásolás, nyomtatás (1000 oldal/ félév),
 • eseti szociális támogatások az államilag finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók számára,
 • eszközkölcsönzés,
 • személyi segítő biztosítása,
 • tréningek, programok (klubfoglalkozások) szervezése, 
 • egyéni gyógytorna; masszázs,
 • életvezetési tanácsadás,
 • tanulmányi esélyegyenlőséget biztosító ügyekben tájékoztatás és tanácsadás,
 • karrier tanácsadás,
 • angol nyelvi kurzus diszlexiás hallgatóknak,
 • zsonglőr tanfolyam.

A Pécsi Tudományegyetemen a Támogató Szolgálat nyújtja a fogyatékos hallgatók számára a szolgáltatásokat, melyek az alábbiak lehetnek:

 • segítségnyújtás tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézésben (órai jegyzetek felolvasása; írásos anyagok, formázása, nyomtatása, fénymásolás, nagyítás),
 • kísérés,
 • speciális eszközök kölcsönzése,
 • könyvtárhasználat segítése,
 • szállítás az egyetemen belül és kívül,
 • nyelvtanulási lehetőség biztosítása,
 • mentálhigiéniás gondozás,
 • programok szervezése, kísérés a programokra,
 • sportolási lehetőségek biztosítása. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fogyatékosügyi Központja 2015 szeptemberében alakult, és abban mindenképpen egyedülálló, hogy a szolgáltatásokat gyógypedagógus és informatikus szakemberek biztosítják. A teljesség igénye nélkül a főbb szolgáltatások:

 • a speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése,
 • jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása,
 • személyi segítő és jegyzetelő biztosítása,
 • speciális eszközök kölcsönzése,
 • kari könyvtárak akadálymentesítése,
 • egyéni tanácsadás,
 • akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok,
 • látássérült hallgatók számára útvonaltanítás,
 • Neptun használat tanítása,
 • autista hallgatók számára az orientáció és a kommunikáció segítése,
 • Asperger önsegítő csoport,
 • pszichés fejlődési zavarral élő hallgatók számára tanulási tanácsadás és tanulásmódszertani kurzus,
 • mozgáskorlátozott hallgató szállítása és az Egyetemre történő közlekedésben segítségnyújtás,
 • a nyomtatott információszerzésben akadályozott hallgatók számára tankönyv digitalizálás,
 • karriermenedzsment: egyéni tanácsadás és kiscsoportos tréningek.

 

 Készítette: Kovács Krisztina

 

Linkgyűjtemény:

Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyû hozzáférés megteremtéséhez - Komplex akadálymentesítés: http://fszk.hu/wp-content/uploads/2015/11/Seg%C3%A9dlet_2015_v2.pdf
A „Semmit rólunk nélkülünk elv” magyarázata:  http://emberijogok.kormany.hu/accessibility/fogyatekkal-elok#menu
Az egyenlő esélyű hozzáféréshez és akadálymentesítéshez tartozó fogalomtár:  http://mek.oszk.hu/09900/09968/09968.pdf
Információk a jegyzetelő képzésről: http://fszk.hu/kepzes/mindennapi-hosok-az-iskolapadban-avagy-a-jegyzetelo-szolgaltatas/
A Debreceni Egyetem szolgáltatásai fogyatékossággal élő hallgatóknak: http://www.lelkiero.unideb.hu/
A Szegedi Tudományegyetem szolgáltatásai fogyatékossággal élő hallgatóknak:  http://www.eletv.u-szeged.hu/eselyegyenloseg/eselyegyenloseg?folderID=22568&folderID=22568&folderID=22568&objectParentFolderId=22568
A Szegedi Tudományegyetem támogató programja: http://www.sansz.hu/
A Pécsi Tudományegyetem szolgáltatásai fogyatékossággal élő hallgatóknak: http://tamogatoszolgalat.pte.hu/
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fogyatékosügyi Központjának bemutatása: https://www.elte.hu/content/eselyegyenloseg-az-elte-n.t.10739?m=63
Egyetemes tervezés: http://www.etikk.hu/egyetemes-tervezes/
Gombkötő Andrea,  Szauer Csilla,  Páter Tünde,  Szentkatolnay Miklós (2011): Hogyan biztosítsunk a különféle közszolgáltatásokhoz egyenlő esélyű hozzáférést mindenkinek?: https://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=35&jaid=514
Elektronikus felületek akadálymentesítése: http://www.w3c.hu/szolgaltatasok/miertkellakadalymentesiteni.html
Tananyag, szakirodalom egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása: 
http://abonyita.inf.elte.hu/letoltes/tempus20140408/abonyita_akadalymentestanulas_20140408.pdf
Tanulási képességek fejlesztését célzó tréningek és tanácsadás: http://www.tanulasfejlesztes.ektf.hu/?valaszt=hatter_hatekony_tanulas 
Andor Csaba (2009): Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában:
http://mek.oszk.hu/09900/09968/09968.pdf

Utolsó módosítás: 2018.02.19.