Ötletgyűjtés, tudásrendszerezés

 

Gondolattérképek

Gondolattérképnek (vagy fogalomtérképnek) nevezzük azokat - az általában nagyméretű papírokon - rajzolt vagy írott ábrákat, amelyek egy központi gondolatot járnak körbe, különböző alfogalmakkal. A hagyományos, papíralapú gondolattérképek a köz-és felsőoktatásban egyaránt ismertek, rendszerező, ötletgyűjtő, összefoglaló feladatokhoz is segítséget adhat a használatuk.

 

Az online gondolattérképek általános jellemzői

Az online gondolattérképek sok tekintetben hasonlítanak a papíralapú változatra, emellett számos előnyük is van a papíralapú formátumhoz képest.

Az online gondolattérképek között több ingyenesen szerkeszthető és bárki számára elérhető változat található. Kifejezetten elterjedt, népszerű és felhasználóbarát a Mindmeister oldala, (súgó a felület használatához itt érhető el) vagy a Mindomo, amelynek felülete magyar nyelven is elérhető - angol nyelvű súgó a felülethez itt található. (További példák a gondolattérképes szolgáltatásokhoz elérhetőek itt.) A beépített súgók mellett több szolgáltatás saját videókat is kínál a felhasználók támogatására.

Érdemes megjegyezni, hogy az online prezentációs szócikkből megismert Prezi szolgáltatásával is rendkívül látványos gondolattérképeket lehet készíteni. Emellett léteznek olyan programok is, amelyek a számítógépre letöltve biztosítják a gondolattérképek szerkesztését. Erre kiemelt példa a Cmap, amelynek használatához számos segédlet és videó áll rendelkezésre.

Az általános oktatás támogatására gördülékenyebben használhatóak az online gondolattérképek, amelyek internetkapcsolattal könnyedén elérhetőek és szerkeszthetőek akár az oktatási intézményben, akár azon kívül. A továbbiakban általánosan írunk az online gondolattérképekről, hiszen az online kínálat, a konkrét szolgáltatások köre gyorsan változhat, de a fő funkciók hosszabb távon megmaradhatnak.

A közösen szerkeszthető dokumentumokhoz vagy prezentációkhoz hasonlóan, a legtöbb online gondolattérkép már felhőalapú, vagyis nem a felhasználók saját gépén tárolt elemekről van szó, hanem azok egy közös, online felületen érhetőek el. Ez az online elérhetőség biztosítja, hogy a felhasználók azokat közösen, időben és térben egymástól függetlenül is tudják szerkeszteni, bővíteni.

Az online gondolattérképek számos multimédiás elemet tartalmazhatnak, a papíralapú formával szemben. Az online változat kisebb képeket, hivatkozásokat, videókat, szövegelemeket is tartalmazhat, amellyel szemléletesebbé tehető egy-egy téma feldolgozása. Több online gondolattérkép a fogalmak, gondolatok mellett engedélyezi a csatolt állományok feltöltését is, valamint határidők és felelősök megadását is lehetővé teszi.

Az online gondolattérképek esetében jelentős szempont, hogy azokat minden felhasználó a saját időbeosztása szerint tudja - akár otthonról - szerkeszteni, az olvasási iránnyal megegyezően (szemben a papíralapú formátummal, amely esetében egy nagyobb papírt ülnek körbe, és minden résztvevő egy kicsit más szemszögből lát rá az ábrára).

Egyes szolgáltatások esetében elérhetőek olyan kiegészítő lehetőségek, mint például a gondolattérkép fejlődésének lejátszása, vagyis követhetővé válik, hogy milyen központi fogalomtól, milyen gondolatokon át, milyen sorrendben alakult ki a teljes térkép. Ezek a kiegészítő funkciók általában azt is biztosítják, hogy amennyiben regisztrált felhasználók szerkesztik a térképet, úgy névvel és dátummal kiegészítve jelenítik meg a szerkesztés lépéseit.

 

Hozzáférési jogosultságok

Az online gondolattérképek esetében általában -  hasonlóan az online dokumentumok szerkesztési lehetőségeihez - három nagyobb körben bővíthetjük a szerkesztők körét.

Egy online gondolattérkép szerkeszthető vagy megtekinthető teljesen nyilvánosan, a link birtokában, illetve csak a meghívott felhasználók által. Ez a három jogosultsági beállítás lehetőséget ad a teljes nyilvánosságtól (például amikor ötletelünk és nem az ötlet kitalálója, hanem maga az ötlet a fontos) a szűkebb körben történő megosztáson (csak azok szerkeszthetik a gondolattérképet, akik ismerik a linkjét), a zárt körű szerkesztésig (e-mail cím alapján történő meghívás a gondolattérkép szerkesztéséhez).

A jogosultságot, a gondolattérképet létrehozó tulajdonos szabadon változtathatja.

A nyilvános elérhetőség lehetővé teszi, hogy a mások által így közzétett gondolattérképek egyfajta tudásbázis alapját képezzék, és olyan tartalmak között böngészhessünk, amely számunkra érdekes lehet.

 

Közzétételi és tárolási lehetőségek

Az online gondolattérképek minden esetben elérhetőek (vagy szabadon vagy belépést követően) a létrehozást biztosító szolgálató oldalán (pl. Mindmeister). Emellett, mivel web2.0-s szolgáltatásról van szó, lehetőségünk van a gondolattérképek más, külső oldalon történő megjelenítésére, azok beágyazására is.

Az online gondolattérképek természetesen kinyomtathatóak, valamint el lehet menteni (exportálás) azokat különböző, lezárt formátumokban, tárolás céljából. Ilyen lezárt formátum lehet egy kép, egy PDF vagy egy mozgókép. Ezekre akkor lehet szükségünk, hogyha a gondolattérképet nem szeretnénk tovább szerkeszteni, de szeretnénk azt egy mentett állományként tárolni.

A legtöbb szolgáltatás ingyenesen három gondolattérkép egyidejű szerkesztését és megtekintését teszi lehetővé, azonban biztosítja azt, hogy valamilyen gondolattérkép-szerkesztést támogató formátumban mentsük el (exportálás) az elkészült ábrákat, így szükség esetén a későbbiekben azokat vissza tudjuk tölteni a felületre (importálás) és tovább tudjuk szerkeszteni.

 

Online gondolattérképek az oktatásban

Az online gondolattérképeket több célból is felhasználhatjuk az oktatás támogatására. A vizuális tanulási stílusú tanulók számára fontos az információk képi megjelenése, így számukra a gondolattérkép kedvező forma lehet az ismeretek rögzítésére, de nem csupán nekik lehet hasznos ez a lehetőség. Online gondolattérképeket több célból használhatunk az oktatás támogatására.

  • Használhatjuk ötletgyűjtésre, egy új tananyag előtt, vagy akár diagnosztikus értékelés céljából.
  • Használhatjuk “jegyzetelésre”, egy könyv vagy cikk kapcsán.
  • Használhatjuk egy téma összefoglalását felvázolva.
  • Használhatjuk fogalmak kapcsolatrendszerének ábrázolására, egy téma kapcsán.
  • Használhatjuk a kritikus gondolkodás fejlesztése céljából.
  • Használhatjuk döntéshozatal támogatása során.
  • Használhatjuk egy feladat tervezése és megvalósítása során, egy projekthez kapcsolódóan.
  • Használhatjuk egyénileg vagy párban, csoportban, valamint oktatók és hallgatók közötti együttműködésre is.  
  • Számos esetben támogathatja a szemináriumi dolgozatok, szakdolgozatok témájának körülhatárolását, akár a nagyobb fejezetek gondolatainak összegzésével.

Címkék

fogalomtérkép, gondolattérkép, elmetérkép

Linkgyűjtemény:

Dr. Biróné Udvari Katalin: A fogalomtérkép gyakorlati alkalmazása a szakmai idegennyelv-oktatásban: http://elib.kkf.hu/okt_publ/tek_2005_03.pdf
Gyarmathy Éva: Gondolatok térképe: http://www.diszlexia.hu/mindmaptani.pdf 
Gondolattérkép (Az ELTE IK jegyzete): http://matchsz.inf.elte.hu/sdt/tananyag_hu/Imagine_tananyag/2_olvasmany/olvasmany.html 
J. D. Novak & A. J. Cañas: Technical Report IHMC CmapTools 2006-01. The Theory Underlying Concept Maps and How to Construct and Use Them 
A. J. Cañas, G. Hill, R. Carff, N. Suri, J. Lott, G. Gómez, T. Eskridge, M. Arroyo: CmapTools: A Knowledge Modeling and Sharing Environment 
A. J. Cañas, R. Carff, G. Hill, M. Carvalho, M. Arguedas, T. C. Eskridge, J. Lott, R. Carvajal: Concept Maps: Integrating Knowledge and Information Visualization 
Papp-Danka Adrienn: Korszerű környezet, korszerű eszköztár. Oktatástechnika és média 
Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita:Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2013. 
Pókábra, fogalomtérkép: http://www.literacyportal.eu/hu/mindennapi-elet.html&contentid=101

 

Ajánlott irodalom

Ollé János: Fogalomtérkép közös munkához. In: Bányai Sándor–Szivák Judit (szerk.): MódszerLesen. Oktatásinformatikai módszerek. Raabe Kiadó, Budapest, 2010. szeptember

Utolsó módosítás: 2019.05.02.