Online tartalommegosztásra és hallgatói tevékenykedtetésre lehetőséget adó felületek I. - Online keretrendszerek

 

Az online keretrendszerek olyan internetkapcsolattal elérhető rendszerek, amelyek kifejezetten oktatási tartalmakat tárolnak, kezelnek és tesznek közzé többféle formában a felhasználók számára. Ezek a rendszerek - ahogy a nevük is mutatja - egyfajta keretet biztosítanak ahhoz, hogy azokat oktatóként tartalommal töltsük meg. Egy másik hasonlattal élve, ezek a rendszerek olyanok, mint egy nagy doboz, kis építőelemekkel, amelyekből a felhasználók, oktatók maguk alakítanak ki kész szerkezeteket, a keretrendszerben úgynevezett blokkokat és modulokat.

A következőkben az egyik legismertebb telepíthető keretrendszer (Moodle) és a regisztrációval elérhető (Neo LMS) rendszert fogjuk a példáknál idézni. (Ezen a linken elérhető egy angol nyelvű összehasonlító elemzés a két rendszerhez kapcsolódóan.)

 

A keretrendszer mint online tanulási környezet

A legelterjedtebb online környezetek az online keretrendszerek és az online közösségi felületek. Online keretrendszerre jó példa a Moodle elnevezésű keretrendszer, amely úgynevezett modulokkal és blokkokkal biztosítja, hogy megfelelő tartalmakat tegyünk elérhetővé. Ezt a rendszert telepíteni szükséges (a rendszer ingyenesen elérhető), és azt követően van lehetőségünk például a feladatmodult tartalommal megtöltve kérdéseket feltenni a hallgatóknak. (A Moodle rendszerhez tutoriál videók itt érhetőek el.)

Vannak olyan keretrendszerek is, amelyek telepítést nem, csupán regisztrációt igényelnek, ezek használata még rugalmasabb, és ezekben is előre kialakított modulokkal és blokkokkal dolgozhatunk (Pl. Neo LMS).

Mind a Moodle mind pedig a Neo LMS elérhető magyar nyelven is, így bármely tanegységhez kapcsolódóan hatékony kiegészítése lehet a kontakt oktatási környezetnek.

Mindkét rendszert használják köz-és felsőoktatásban egyaránt. A hazai regisztrált Moodle oldalak elérhetőek ezen a linken, itt néhány oldalra vendégként be is léphetünk körbenézni, tájékozódni.

 

Az online keretrendszerek hozzáférési jogosultágai

A keretrendszerek általában különböző jogosultságok kezelésére képesek. Ebből kifolyólag megkülönböztethetünk a rendszerben admin, oktató, hallgató és vendég szerepeket is. Az admin feladata és jogosultsága a telepíthető rendszerek esetén a rendszer felépítése, kialakítása, illetve intézményi igényekhez illeszkedő beállítása.

Oktatóként a felületre feltölthetünk különböző tartalmakat és azokat szerkeszthetjük, kikínálhatjuk a tananyagot elérő hallgatók számára.

Hallgatóként általában az oktatók által tartalommal megtöltött blokkokat és modulokat tudjuk használni (pl. fórum, feladatbeadó modul, fogalomtár modul, feltöltött előadások megtekintése).

Vendégként ezeket a felületeket megtekinthetjük, de semmilyen szerkesztési, aktív tevékenységet nem végezhetünk.

 

Az online keretrendszerekben létrehozható felületek

Az első csoportba tartoznak azok az online felületek, amelyeket a tanulmánykezelő rendszerben (pl. ETR, Neptun) meghirdetett kurzusainkhoz hozunk létre.

A második csoportba azok a felületek sorolhatóak, amelyek nem a tanulmánykezelő rendszerben meghirdetett kurzushoz tartoznak. Ilyen felületre lehet példa egy kari munkacsoport, kutatócsoport vagy bizottság online felülete, amelynek oktatói és hallgatói tagjai egyaránt vannak.

 

Az online keretrendszerek általános lehetőségei

A felületet – többek között – használhatjuk egyszerű tartalomközlésre, fájlok megosztására, illetve fórumban való kommunikációra. Ezek a megoldások a kezdő felhasználók számára is könnyen megvalósíthatóak, vannak azonban ennél összetettebb tevékenységek is a rendszerben, amelyeket elsősorban a rendszert már ismerő és magabiztosabban használó oktatóknak ajánlunk.

Az online felületeken az alábbi tipikus megoldásokat használják az oktatók:

  1. Fórum működtetése, szakirodalom és tematika közzététele a felületen
  2. Az előadások prezentációinak feltöltése
  3. Hallgatói feladatok feltöltő-felületének kialakítása
  4. Évközi gyakorló feladatsorok és félév végi vizsgatesztek létrehozása
  5. Hallgatói tevékenykedtetés a rendszerben különböző interaktív modulokon keresztül
  6. Komplex, önálló tanulásra alkalmas online felületek kialakítása

Láthatjuk, hogy a rendszer számos lehetőséget kínál a különböző felhasználói szinten lévő oktatók számára, és ezek közül az oktatók azokat választhatják ki, amelyek számukra az oktatást megkönnyíthetik vagy kiegészíthetik. Létrehozhatunk olyan felületeket, amelyek akár 1-2 órás időráfordítással is hatékonyan segíthetik a félévi munkánkat, de egy teljes, professzionális online felület kialakítása akár 35-50 munkaórát is igénybe vehet. Ezek a tartalmak azonban a későbbi félévek során megmaradnak, a rendszerben archiváljuk ezeket, így az első félévet követően a felület kialakítására szánt idő rövidülhet.

Készítette: Lévai Dóra

 

Címkék

online keretrendszer, tartalomkezelő rendszer, oktatástámogató rendszer

Linkgyűjtemény:

Moodle könyvtár: https://moodle.org/mod/data/view.php?id=7246 
Ollé János-Lévai Dóra: A XXI. század oktatástechnológiája II. Líceum Kiadó, Eger (89-101.oldal) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_16_a_xxi_szazad_oktatastechnologiaja_ii_pdf/16_a_xxi_szazad_oktatastechnologiaja_ii_89_89.html 
OneNote osztályterem lépésről lépésre: http://tanarblog.hu/cikk/onenote-osztalyterem-lepesrol-lepesre 
Tóth-Mózer Szilvia: NEO LMS:   http://www.slideshare.net/tothmozer/neolms-digitlis-tmaht-webinrium 
Virtuális osztálytermek tapasztalatai, videó: https://www.youtube.com/watch?v=S4Tm_toQrM0 
Horváth Cz. János: Bevezetés a Moodle keretrendszer használatába, In: Zachár László (szerk.): Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben, NSZFI, 2008.
Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József: E-learning 2005. Műszaki Könyvkiadó, 2005.
Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé. Szerzői e-kiadás.
Nagy Gábor Zsolt: A MOODLE tanulási környezet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet mindennapjaiban. In: G. Márkus György (szerk.): Tudományos Közlemények – 25. Gazdaság és szociális demokrácia kiadvány, Általános Vállalkozási Főiskola, 2011.

 

Ajánlott irodalom:

Horváth Cz. János: Bevezetés a Moodle keretrendszer használatába, In: Zachár László (szerk.): Távoktatás és e-learning a felnőttképzésben, NSZFI, 2008.
Hutter Ottó – Magyar Gábor – Mlinarics József: E-learning 2005. Műszaki Könyvkiadó, 2005.
Kulcsár Zsolt: Az integratív e-learning felé. Szerzői e-kiadás.
Nagy Gábor Zsolt: A MOODLE tanulási környezet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet mindennapjaiban. In: G. Márkus György (szerk.): Tudományos Közlemények – 25. Gazdaság és szociális demokrácia kiadvány, Általános Vállalkozási Főiskola, 2011.

Utolsó módosítás: 2019.05.02.