Campus Mundi projekt

A kutatás a rankingek használatához gyakorlati segédletet kínál a felsőoktatásban érdekelt szereplők számára.

Hogyan használhatóak az egyetemi rangsorok? Kutatás a nemzeti és globális rankingekről

„Mozgó célpontra lő” a társadalomtudomány, amikor értelmezni igyekszik az elmúlt negyedszázadban világszerte elterjedt egyetemi rangsorokat. Nem csupán a rövid idő, hanem a rangsorok alakulásának egy sajátos motívuma is változékonnyá teszi a ranking kutatások tárgyát. A rangsorokat ugyanis születésük óta kíséri a viták és kritikák sora, melyek egyáltalán nem elvont, módszertani jellegűek, hanem közvetlen egyetempolitikai, helyenként jogi vonatkozásokkal is bíró összeütközések.

E témához kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány megbízásából a Tudástársadalom Alapítvány a Campus Mundi projekt keretében „Felsőoktatási rankingek a magyar felsőoktatás nemzetköziesítésének és a hallgatói mobilitás szolgálatában, valamint a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése a felsőoktatási rankingek szolgálatában” tárgyú kutatást valósított meg.

A kutatás a rankingek használatához gyakorlati segédletet is kínál a felsőoktatásban érdekelt szereplők (például a hallgatók, felsőoktatási intézményvezetők, oktatók) részére, ugyanis ezeket a rangsorokat alapvetően tájékoztatási-tájékozódási, vagyis kommunikációs eszközökként lehet értelmezni. A kutatás esettanulmányként elemzi a magyar egyetemek rangsorpozícióit, konkrétabban pedig a magyar felsőoktatás iránt érdeklődő külföldi hallgatók által használt globális és regionális rangsorok szempontjait vizsgálja, kiegészítve a magyar hallgatók nemzetközi mobilitásában meghatározó országok felsőoktatási rangsorainak adataival.

A teljes tanulmány itt letölthető

 

A program az EFOP-3.4.2 kiemelt projekt „Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” címen az Európai Unió és Magyarország kormányának támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 6,9 Mrd. Ft EFOP és 2,3 Mrd. ft VEKOP forrással valósul meg a Tempus Közalapítvány kezelésében.
Projektszám: EFOP-3.4.2-VEKOP-15-2015-00001

 

Utolsó módosítás: 2018.07.25.