Magyarországon a továbbtanulás és pályaválasztás előtt álló fiatalok számos szolgáltatás közül választhatnak, amelyek a megfelelő szakma, középiskola vagy felsőoktatási intézmény kiválasztásában, vagy a rosszul meghozott pályadöntések korrigálásában segítenek.

Pályaorientáció Magyarországon -szakembereknek

 

Magyarországon a továbbtanulás és pályaválasztás előtt álló fiatalok számos szolgáltatás közül választhatnak, amelyek a megfelelő szakma, középiskola vagy felsőoktatási intézmény kiválasztásában, vagy a rosszul meghozott pályadöntések korrigálásában segítenek. Egyes szolgáltatások nem csak személyesen, hanem az internet lehetőségeit kihasználva, online is elérhetők.

Hazánkban a pályaorientációval és pályatanácsadással kapcsolatos feladatok koordinációja két minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium felügyelete alá tartozik. 2015. január 1-óta a Nemzetközi Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) feladatkörébe tartozik az életpálya tanácsadási szolgáltatások kidolgozása és működtetése.

Pályaorientáció az iskolában

Alap- és középfokú oktatásban a Nemzeti Alaptanterv értelmében a pályaorientáció fontos fejlesztési terület, amely az Életvitel és gyakorlat műveltségterületen belül kap helyet. Az iskola szerepe kiemelkedően fontos a majdani továbbtanulásban és a munkaerőpiacra történő sikeres belépésben. Az iskolákban a pályaorientációs tevékenységet végző szakemberek (pedagógusok, pályatanácsadó tanárok) elsődleges feladata a pályaismeretek és a pályaválasztáshoz szükséges önismeret bővítése valamint az önálló pályafutás tervezésének előkészítése. A pályaorientációs tevékenységek elsősorban pályaorientációs napok szervezésén, pályaorientációs vagy továbbtanuláshoz kötődő előadásokon, filmvetítéseken, üzemlátogatásokon és pályaválasztási kiállításokon való részvétel biztosításán, valamint csoportos és egyéni foglakozások kertén belül valósulnak meg.

Pályaorientáció az iskolán kívül

Magyarországon az oktatási intézményeken kívül számos szervezet és intézmény végez pályainformációs tájékoztatást és tanácsadói tevékenységet, az érdeklődők az alábbi lehetőségek közül választhatnak:

Az általános iskolai korosztály pályaorientációjában a pedagógiai szakszolgálatok kapnak jelentős szerepet. A pedagógiai szakszolgálatok tevékenységi körébe a tanulók adottságainak, tanulási képességeinek, és irányultságának szakszerű vizsgálata, valamint ennek megfelelően az iskolaválasztás ajánlása tartozik.Megyénként egy-egy, valamint a fővárosban egy pedagógiai szakszolgálat működik. A pedagógiai szakszolgálatok elérhetőségei az Oktatási Hivatal oldalán megtalálhatók.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai által működtetett Foglalkozási Információs Tanácsadók (FIT) feladata a pályaválasztást és a pályainformációt segítő eszközökhöz (pályaismertető filmek és egyéb információs anyagok) való hozzáférés biztosítása.

Az általános és középiskolai korosztály pályaorientációjában kapnak szerepet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák. Pályaorientációs tevékenységeikkel kifejezetten szakképzés, azon belül is a hiány- és keresett szakképesítések népszerűsítését célozzák meg, ehhez kapcsolódóan szerveznek iskolák számára pályaorientációs rendezvényeket, üzemlátogatásokat, szülői értekezleteket.

A szakképzési törvény 2015. évi módosításával kerültek kialakításra az országban 44 helyen a szakképzési centrumok. Szerepük a pályaorientációhoz kapcsolódóan elsősorban beiskolázás sikerességéhez szükséges pályaorientációs tevékenység feltételeinek megteremtésében van. A centrumok naprakész információkkal rendelkeznek a hozzájuk tartozó tagintézmények szakképzési, felnőttoktatási és felnőttképzési kínálatáról, honlapjaik információt szolgáltathatnak, többek között, az tagintézmények által szervezett nyílt napokról, bemutató órákról és más egyéb pályaválasztási rendezvényekről.

Felkészülés a felsőoktatásba való belépésre

A FELVI a teljes körű felsőoktatási információk mellett pályaorientációs és életpálya-tervezési szolgáltatást is nyújt. A szolgáltatás segít az egyes felsőoktatási szakok, képzések vagy foglalkozások közötti eligazodni, a pályaorientációs és önismereti tesztek pedig hatékonyabbá teszik pályaválasztással kapcsolatos döntések meghozatalát. 

A Felsőoktatási törvény értelmében a magyarországi felsőoktatási intézmények tájékoztató és tanácsadó rendszereikkel a felsőfokú tanulmányok alatt és után is segíthetik a diákokat. A legnépszerűbb szolgáltatások közé tartozik a tanácsadó és karrierközpont működtetése, amely segíti a hallgatókat a karriertervezésben.

Az egyik legnagyobb magyarországi online pályaorientációs portál a TÁMOP 2.2.2. kiemelt program (A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése) keretén belül indult el. A Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) kérdőívekkel, foglalkozásbemutatókkal célcsoport specifikusan nyújt segítséget a pályaválasztási és pályamódosítási döntések előkészítéséhez. A tartalmak az általános iskolás, középiskolás, felnőtt korosztály vagy az érdeklődő szülők, szakemberek és intézmények célcsoportokhoz igazodnak. A weboldal a pályaorientációval foglalkozó szakemberek mindennapi munkáját módszertani segédanyagokkal is segíti.

A KOM-PASSZ internetes pályaválasztást segítő program kifejezetten középiskolásoknak szól. Az ingyenes, több részből álló program az önismeret fejlesztését és a pályaismeret bővítését célozza meg. Az interaktív program egyéni ütemben végezhető, elkezdésének ajánlott időpontja az érettségi előtti tanév.

Továbbtanulás, munkavállalás külföldön

Uniós tanulási lehetőségekkel kapcsolatos információnyújtással foglalkozik a Euroguidance Magyarország Központ, amelyelsősorban a külföldön továbbtanulni szándékozó diákok öninformáció-szerzését támogatja uniós képzési programokról, ösztöndíjakról és szakmai gyakorlati lehetőségekről.

Az EURES az uniós tagállamok, valamint Svájc és az Európai Gazdasági Térség országainak állami foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat álláskeresőknek és munkáltatóknak. A szolgáltatás 32 országban, így Magyarországon is bárki számára hozzáférhető, ingyenes és megbízható. Az EURES-tanácsadók országszerte a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályain, vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak irodáiban állnak az érdeklődők rendelkezésére telefonon vagy személyesen, illetve e-mailben.

A fenti szolgáltatásokon kívül különböző cégek vagy non-profit szervezetek, művelődési központok vagy családsegítő irodák is működtethetnek pályaválasztási tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

 Készítette: Cserkúti Ágnes

Linkgyűjtemény:

Életpálya tanácsadással és tanulási célú mobilitással kapcsolatos információk a Euroguidance honlapon (egyes országok pályatanácsadási rendszereinek bemutatása, uniós pályaorientációs jó gyakorlatok, képzési adatbázis pályaorientációs tanácsadóknak):  www.euroguidance.eu

Erasmus+ Ifjúsági Programiroda, ifjúság és sport: www.eplusifjusag.hu

EURES: https://ec.europa.eu/eures; https://eures.munka.hu

Euroguidance Magyarország, kiadványok uniós tanulásról: www.euroguidance.hu

Eurypedia, az európai oktatási rendszerek ismertetése:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page

FELVI: www.felvi.hu

Fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei: www.kormanyhivatal.hu

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: www.mkik.hu

Nemzeti Pályaorientációs Portál: https://palyaorientacio.munka.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, szakképzési centrumok, szakképesítés kereső: www.nive.hu

Oktatási Hivatal intézménykereső adatbázisa: www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso

Pályaorientációs Szakszótár:

http://eletpalya.munka.hu/elgpn

Tanulási lehetőségek és képesítések portál (Európai Bizottság képzési adatbázisa): https://ec.europa.eu/ploteus/ 

Tempus Közalapítvány, Erasmus + Program, oktatás és képzés: www.tka.hu

 

Jogi háttéranyag:

Nemzeti Alaptanterv

2011. évi CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi 187. sz. törvény a szakképzésről

15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet

Utolsó módosítás: 2018.07.04.