A stratégiai partnerségek pályázattípus célja intézmények közötti együttműködések támogatása, amelyek vagy innovatív szellemi termék(ek) kifejlesztésére, átvételére irányulnak; vagy a projektpartnerektől való tanulást, az európai szintű tapasztalatcserét támogatják. Ha projektünk szellemi termék fejlesztését tűzi ki célul, akkor a pályázat sikeressége szempontjából már a munkafolyamat elején fontos megbizonyosodnunk arról, hogy a tervezett szellemi termék az Erasmus+ programban is annak minősül-e. Hogyan tegyük ezt meg? Mitől szellemi termék a szellemi termék?

A szellemi termékről - az Erasmus+ stratégiai partnerségek pályázattípusban

Az Erasmus+ programban a stratégiai partnerségek pályázattípusban született, szellemi terméket fejlesztő projektekkel kapcsolatban elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a részt vevő intézményekre és szervezetekre, valamint a megvalósított tevékenységekben közvetlenül vagy közvetetten érintett személyekre és intézményekre. Elvárás, hogy hiánypótló tartalmak szülessenek, amelyek az oktatás egy szegmensének fejlesztését célozzák. Az új, innovatív tartalom kifejlesztésén kívül más oktatási környezetben már működő módszerek, oktatási anyagok átvétele is támogatott. Ha valamely partnerség már korábban kidolgozott tartalom bővítését, továbbfejlesztését nevezi meg, csak az újonnan létrejövő tartalom számít a projekt keretében készített szellemi terméknek, és a támogatás is csak erre igényelhető. Még akkor is, ha a végeredmény egy régit és újat is ötvöző, nagyobb tartalom.

Ezért (is) lényeges már a tervezés korai fázisában arról tájékozódni, hogy létezik-e már a tervezetthez hasonló tananyag, fejlesztés az európai oktatási piacon. Ugyancsak fontos megismerni a legjobb gyakorlatokat Európában az általunk választott témában, hiszen rengeteg inspiráció nyerhető korábbi, hasonló projektekből.

Témájukat tekintve különfélék lehetnek a szellemi terméket fejlesztő projektek, azonban csak azok a pályázatok kaphatnak támogatást, amelyek a program elvárásai szerint tervezik meg a projektben létrejövő szellemi terméket. Az alábbi meghatározások ebben kívánnak segítséget nyújtani.

Mi nevezhető szellemi terméknek?

>> Fajsúlyos, nemzeti vagy európai szinten újszerű, szellemi teljesítményt bizonyító kézzelfogható produktum.

>> Tartalmában, módszertanában, az anyag feldolgozásának szemléletében, látásmódjában innovatív ötletre épül, hozzáadott értéket képvisel a témában hozzáférhető hasonló termékekhez képest az érintett partnerségi körben.

>> A szerző(k) eredeti szellemi alkotása.

>> A projektpartnerek közös munkája során jön létre.

>> Bárki számára szabadon hozzáférhető.

>> Továbbadható és hosszú távon fenntartható.

>> Hatékony módon alkalmazható az oktatási folyamat során, és elősegíti a felmerülő problémák, kihívások kezelését.

>> Valós kihívásokra kell válaszolnia.

>> Fejlesztésének indokoltságát igényfelméréssel és a kitűzött céloknak való megfeleléssel kell tudni igazolni.

>> Meg kell felelnie a célcsoport igényeinek.

>> Hatása túlmutat a projekt futamidején. 

Néhány példa a projektekben létrehozott szellemi termékek típusára: 

NEM nevezhető szellemi terméknek: 

>> A projekt működése, menedzsmentje mentén létrejött dokumentum.

>> A partnerintézményekben a projekt témájával összefüggő, de a projekttől függetlenül, egyébként is, akár a rendes működés keretében, akár más projekttel összefüggésben megvalósuló, szokásos esemény, tevékenység.

>> Az olyan szükségletfelmérés jellegű tevékenység, amely magának a projektnek, illetve további szellemi terméknek a létjogosultságát, indokoltságát hivatott alátámasztani.

>> Egy másik szellemi termék tesztelése külön szellemi termékként, a többiről leválasztott fázisként.

>> A projekttermékek minőségének áttekintéséről készült dokumentum.

Például nem tekinthető szellemi terméknek: a tájékoztató anyag, programfüzet, blog, szükségletelemzés, weboldal, tréning leírás, oktatási-képzési tevékenység, események szervezése, résztvevők kiválasztása, flyer, felmérés, zárókonferencia, hírlevél, jegyzőkönyv, marketing kampány stb.

Utolsó módosítás: 2018.08.13.