Támogatott pályázóinknak szinte nem is kell bemutatni a munkanapló szükségszerűségét és hasznosságát. Az Erasmus+ szakképzési mobilitási pályázattípusban egyrészt a projektek záróbeszámolóinak kötelező mellékletét képezi, másrészt nem győzzük hangsúlyozni, hogy mekkora értékkel bír.

Munkanapló, a szükségszerű jó!

A mobilitás eredményessége nagyban függ attól, hogy a kiutazás során tanultak/tapasztaltak milyen mértékben fognak beépülni az érintettek tanulmányaiba, képzésébe, munkájába. A munkanapló visszajelzést ad a mobilitás során tanultakról és tapasztaltakról. A kiutazó kötelezettségei közé tartozik annak vezetése, de egyúttal segíti is feladatai tudatosításában, és élménybeszámolóként is felhasználható. Intézménye pedig az értékelési és disszeminációs tevékenysége folyamán tudja kamatoztatni az abban leírtakat, építkezni tud a későbbiekben az abból nyert megállapításokra. A disszeminációs tevékenység során ajánljuk publikálásukat, hiszen az érdeklődőknek (pl. szülők, fenntartó, hasonló profilú intézmények) tanulságos és jó példaként szolgálhat.

A munkanapló elkészítéséhez konkrét, írásba foglalt javaslatokat, szempontokat érdemes készíteni. A strukturált, megírást segítő szempontokat/kérdéseket tartalmazó munkanapló vezetése könnyebb a résztvevőnek és megkönnyíti az értékelését végzők munkáját is.

A Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakgimnáziuma, Három szakma Németországban című 2016. évi szakképzési mobilitási projekjében a munkanaplók megírásához sablont készített, ezáltal mind a tanulók, mind az intézmény célirányosan tudta értékelni a szakmai gyakorlatot. Suskó Jánossal, a projekt koordinátorával beszélgettünk minderről.

Hogyan készítették fel diákjaikat a munkanapló megírására? Milyen tanácsokat adtak nekik?

A szakmai felkészítő foglalkozások során ismertettük a diákokkal a munkanapló vezetésének tartalmi és formai elemeit. Bemutattunk egy minta munkanaplót is, átbeszéltük, hogy hogyan kell vezetniük, miről érdemes írniuk, és miről nem. A legfontosabb kérésünk pedig az volt, hogy a munkanaplót napi rendszerességgel vezessék. A kiutazó diákoknak és szüleiknek tartott szülői értekezleten ismertettük a munkanapló írás szükségességét és fontosságát. A tanulók elfogadták, és megértették, hogy ez a mobilitás értékelésének egyik elemét jelenti.

Hogyan fogadták a diákok ezen kötelezettségüket?

A mobilitás első hetében, minden este, vacsora után közös csoport megbeszélést tartottunk, ahol a diákok szóban beszámoltak a végzett munkáról és bemutatták a kézzel írt munkanapló-vázlatot. Minden tanuló egyesével felolvasta az általa írt naplóbejegyzést, amelyet ott együtt kiértékeltünk, átbeszéltünk. Elvárásunk volt, hogy a munkanaplóba ne csak a napi munkavégzés kulcsszavait tüntessék fel, hanem írják le a kulcsfolyamatok apró lépéseit is. Ezek alapján végigbeszéltük az elvégzett munkát, összekapcsoltuk az elméleti ismeretekkel. További elvárás volt a szakmai kifejezések pontos használata. A pontatlan, szakmaiatlan, szleng kifejezésekre felhívtuk a figyelmet, először csak mi, kísérőtanárok (Tari Erika és jómagam), de a későbbiekben már egymást is javították a tanulók.

Az első napokban többeknek okozott gondot, hogy a munkanaplót az elvárásoknak megfelelően vezessék. Kérdések vetődtek fel, minek azt folyamatosan vezetni, miért kell részletesen leírni a folyamatokat? A második hétre azonban kialakult az összhang és a szabályrendszer a csoportban, az ellenállás megszűnt, többségük a kívánt módon készítette el a munkanaplót. A második hét végén minden munkanaplót leellenőriztünk, a későbbiekben azonban már csak véletlenszerű volt az ellenőrizés.

A szabályok előnyeit utólag ismerték el igazán a diákok,amikor a mobilitást követően a számítógéppel szerkesztett munkanaplókat a kézzel írt változattal együtt le kellett adni.

Mi alapján készítették el a szempontsort a munkanaplóhoz?

A szempontsort a Békéscsabai Szakképzési Centrum nemzetközi referensétől, Szabados Edittől kaptuk, aki nagy tapasztalattal rendelkezik mobilitási projektek végrehajtásában, így azt használtuk.

Hogyan értékelték a munkanaplókat? Miként tudnak építkezni a benne foglaltakra?

A munkanaplók értékelését a projekt menedzsere végezte, aki az érintett szakmákban is kompetens volt, így rengeteg szakmai következetést le lehetett vonni. A gyakorlatot és az egész projektet nézve nekünk az a legfontosabb, hogy a leírtak alapján a diákok szakmájukat tekintve nagy előnyhöz jutottak és a világszemléletük is változott. Jelenleg is van futó projektünk, így a megvalósításban részt vevő új kollégáinknak nagy segítség, hogy beleolvashatnak az előző munkanaplókba, teljesebb képet kapnak a gyakorlatról. Igyekszünk minden eddigi tapasztalatunkat hasznosítani az újabb projektünkben. Mivel nálunk bevált a munkanapló szempontsora, így az új projektben változtatás nélkül használjuk.

Idézetek az Iskola diákjainak munkanaplóiból:

„Az első két hétben megnézhettük, hogy milyen ez a munka gyakorlatban, később pedig a szakmánk irodán belüli részét próbálhattuk ki. Itt megtanultunk logikusan, precízen és ha kellett lépésről lépésre gondolkozni. Megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor rajtad múlik, hogy sikeres leszel-e.” 

„A műhely jól felszerelt, minden géppel ellátott volt. Mindenkinek jutott egy-egy szerszámos láda az autószerelők közül. Volt a műhelyben egy elektromos gyakorlótábla, ahol megtanultuk az elektronikus kapcsolások módját, helyét.” 

„Megismerkedtünk a File Maker Pro nevezetű programmal, ami nagy segítséget nyújt a vállalkozások számára. Számoltunk vele üzemanyagfogyasztás költséget, valamint futásteljesítményt. A sofőrök profiljait is ennek segítségével szerkesztettük meg.” 

„A vasárnapi napon az egész csapat mosni indult, ott több mint 3órát töltöttünk el. A mosás után a ruhákat megszárítottuk, majd a szállásra visszaérve kimentünk az udvarra focizni és röplabdázni. Más nemzetiségek is kedvet kaptak, és beálltak hozzánk játszani.” 

„A lakhelyünkön kb. 100 más nemzetiségű diákkal éltünk együtt, sok barátság köttetett, örültem, hogy végre használhatom erre is az angol nyelvet.” 

„Egy ismerősöm azt mondta: „Ha nyelvet akarsz tanulni külföldön, menj ki a piacra! Ott belekényszerül az ember a nyelv használatába.” Igaza lett!” 

„Szakmailag sokat fejlődtem, különösen a bizonyos alkatrészek elhelyezkedéséről, funkciójáról tudtam meg többet. Tapasztalatot szereztem új eszközök használatában, valamint új szerelési eljárásokat ismertem meg. Különösen építőnek találtam, hogy önállóan is végezhettem munkafeladatokat, sokat tanultam közben.” 

„Ami nem tetszett, az az ételek, melyek számomra ismeretlenek voltak. Megkóstolásuk után hiányoztak a hazai ízek, ez volt talán a legnehezebben elfogadható a kint lét alatt.”

Honlapunk támogatott pályázóknak szóló oldalán elérhető az a segédanyag, ami összefoglalja a jól megírt munkanapló hasznosságát és kritériumait.

Az iskola honlapján közzétették a projekt során használt munkanapló sablont.

 

Berkes Blanka
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ mobilitási csoport

Utolsó módosítás: 2018.08.13.