Gyakorlati tanácsok az Erasmus + KA2 stratégiai partnerségi projektek kezdeményezőinek.

Projektünk előkészítésének vannak elengedhetetlen lépcsőfokai. Ezek közül az egyik a reális helyzetkép felmérése, más néven a szükségletelemzés elkészítése, ami gyakorlatilag projektünk szakmai megalapozása. Ez a szakmai elemzés indokolja mindazt, amit a projektben szeretnénk megvalósítani, amire a finanszírozást kérjük, ezért elkészítését már a pályázatírás szakaszában el kell végeznünk.

MELYEK A SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK A LÉPÉSEI?

 1. A problémák, szükségletek feltárása – alapozó szint 

 2. Kik a jó partnerek? – „A jó partnerség már a fél projekt.” 

Amint kezd összeállni a közös probléma köré szerveződő partnerség, úgy továbbléphetünk a projekt közös szakmai megalapozása felé. Ez már egy elmélyült, elemző, összegző munka, amit nem tudunk megspórolni, hiszen gyakorlatilag ez lesz a projektünk indoklása. Minden, amit a projektben tervezünk, erre épül.

 3. A problémák, szükségletek feltárása és alátámasztása – haladó szint 

 4. A projekt kereteinek kialakítása 

Mi legyen a szükségletelemzésben?

  • Rövid összefoglalás a partnerek eltérő (és részben hasonló) nemzeti kontextusáról (pl. melyek nemzeti szinten a jó gyakorlatok a projekt témájával, a megoldandó problémával kapcsolatban; kik a főbb szakmai szereplők a területen; mi a projekt témájához kapcsolódó jogszabályok tartalma, melyek ezek erősségei, hiányosságai; melyek a kapcsolódó szakpolitikai ajánlások nemzeti szinten; befolyásolják-e az általunk kezelni kívánt problémát az oktatási rendszer sajátosságai, a helyi, tanulásmódszertani sajátosságok, megszokások, ha igen, akkor miben stb.).
  • A nemzeti szinten elérhető jó gyakorlatok, releváns szakpolitikák, helyi sajátosságok tanulságainak összefoglaló bemutatása.
  • A kutatás során azonosított szükségletek és igények részletesebb összegzése.

 5. Mikor reális a tervezett projekt és lehet jó a pályázat? 

 6. A pályázat jellege lehet 

 

A szükségletelemzés eredményeinek megjelenése a pályázati anyagban

HOL KÖSZÖNNEK VISSZA AZ IGÉNYEK, SZÜKSÉGLETEK A PÁLYÁZATBAN?

 1. A projekt indoklásában, a célmeghatározásban 

 2. A partnerség összetételében 

 3. A tervezett projekt feladattervében 

 4. A várt eredményekben – termékekben 

 5. A várt hatásban és a fenntarthatóságban 

Összeállította:
KERN-BETHLENI ZSUZSANNA és ASHLOCK-KÉTHELYI ESZTER
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda

Utolsó módosítás: 2019.01.10.