A Tempus program 2013-ban véget ért, ám kifutó jelleggel számos projekt működik még. Az Tempu program EU partnerországaiban támogatja a társadalmi és gazdasági reformtörekvéseket, a felsőoktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

Magyarország a Tempus program első három szakaszában partnerországként vett részt (1990-94 Tempus I; 1994-98 Tempus II; 1998-2000 Tempus II bis), segítséget és támogatást kapott felsőoktatásának modernizálásához. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk (2004) óta a szerepünk megváltozott. A Tempus III. és a 2008-ban elindult IV. szakaszában már a magyar intézmények segíthetnek tapasztalataik átadásával a partnerországok felsőoktatási rendszereinek reformjában, intézményeinek fejlesztésében.

A Tempus IV célja
A program alapvető célja a részt vevő országok közti együttműködéseken keresztül a felsőoktatási rendszerek fejlesztésének támogatása volt. Ezen túlmenően a Tempus IV célul tűzte ki az alábbiakat:

A Tempus IV mindenekelőtt az olyan együttműködések kialakítását kívánta elősegíteni, amelyek modernizálják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európa 2020 stratégiával és a Bolognai folyamattal.

2014-től a Tempus program integrálódott az Erasmus+ programba, és Felsőoktatási fejlesztési projektek (Capacity Building in the Field of Higher Education) néven folytatódik. Bővebb információ a Tempus Közalapítvány Erasmus+ oldalán, ill. az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség honlapján. 

Utolsó módosítás: .