A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül - a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig - valósítható meg.

CEEPUS / Hálózati pályázatok

Kedves Érdeklődő, kedves jövőbeli pályázó!

Elindult az új CEEPUS weboldal. A programban együttműködni kívánó felsőoktatási intézmények, valamint egyéni mobilitásra pályázó hallgatók és oktatók számára szóló dokumentumok és aktualitások az új weboldalra kerültek át.

Látogasson el az új weboldalunkra és tekintse meg a legfrissebb pályázati információkat a ceepus.hu/ceepus-halozati-palyazatok oldalon!

CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszú távú együttműködések alapja lehet.

A CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS programban a teljes pályázati folyamat online zajlik.

 

Hálózatok létrehozása és működtetése

Hálózati pályázatok

A programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább három CEEPUS országból egy-egy felsőoktatási intézmény szervezeti egységei (lehet egy intézmény, egy kar vagy akár egy tanszék) alakítanak ki. 

 

Megvalósítható tevékenységek:

 

A CEEPUS programba való bekapcsolódás feltételei:

 

Hogyan létesítsünk CEEPUS hálózatot

A pályázatok beadása elektronikus úton, online rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetősége: www.ceepus.infoAz online pályázat véglegesítésének határideje minden év január 15. 23.59 (szerver idő).

 

Partnerkeresés

Az eddigi hálózatok listája, a hálózatok tematikája, leírása és a részt vevő partnerek elérhetőségei a www.ceepus.info oldalon a Find menüpont alatt érhető el.

Már működő hálózathoz való csatlakozási szándék esetén tematikusan (By Network) érdemes keresni a hálózatok között, a címek és témaleírás alapján, majd felvenni a kacsolatot a hálózati koordinátorral.

Új hálózat alakításához való partnerkeresés esetén pedig a különböző hálózatok partnerei között lehet böngészni, és közvetlenül velük felvenni a kapcsolatot.

 

A hálózati pályázat beadásának menete 

A hálózatba bevonni kívánt partnereknek kötelezően regisztrálniuk kell "Network" jogokra www.ceepus.info-n, amely a nemzeti iroda jóváhagyása után aktiválódik. 

A hálózat meghosszabbítása (prolongation) / megújítása (renewal) esetén újabb regisztráció a partnerek részéről nem szükséges, a pályázatkezelő rendszerbe való belépés a már meglévő jelszóval történik. Abban az esetben sem kell újra regisztrálni, ha a pályázók egy korábbi pályázati fordulóban már bejelentkeztek a rendszerbe, feltöltötték pályázati anyagukat vagy annak részét, de pályázati határidőre nem nyújtották be a pályázatot (transfer). 

A regisztráció alkalmával megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak hozzáférni majd a készülő hálózati pályázat anyagához is.

A regisztráció menete:

A koordinátornak megválasztott intézménynek be kell jelentkeznie a saját felhasználónevével, és a Network Desktopon a a "Manage your network applications" linken keresztül át kell mennie a hálózati pályázati részbe.

A legördülő menüből ki kell választania azt a tanévet, amelyre a hálózat működése vonatkozik, majd az új hálózat létrehozása opciót ("Create new network application"). 

A regisztrált intézmények közül ki kell jelölnie a partnerként felvenni kívánt egyetemeket és koordinátorokat (legördülő menüből választható ki).

A partnereknek közösen ki kell dolgozniuk a tanév során elvégezni kívánt feladatokat, és elkészíteniük a pályázati anyagot (tervezett tevékenységek + ütemezés). 

Mivel a CEEPUS programban nem konkrét támogatási összegekre pályáznak az együttműködések, hanem a partnerek fogadási ösztöndíjhónap-kereteire, a pályázat egyik legfontosabb része az ún. "Traffic Sheet", amely az intézmények közötti mobilitási tervet rögzíti. A hónapkereteket reálisan kell megtervezni, a tényleges és megvalósítható igényeket tükrözve. 

A Traffic Sheet a Participating Unit részben a saját intézmény kiválasztása után az "Edit Incoming Traffic" opció alatt szerkeszthető. Minden partner a saját Incoming Traffic Sheet-jén tudja beírni, hogy mely partnerektől kíván hallgatót vagy oktatót fogadni. Az Outgoing Traffic Sheetek ez alapján automatikusan kitöltődnek.

Közös diplomaprogramok esetén csatolhatók az esetlegesen érvényben levő intézményközi megállapodások.

Fel kell tölteni a partner intézmények kötelezően csatolandó dokumentumait: 

Letter of Endorsement és Letter of Intent

ECTS katalógus 

A hálózati pályázat egyik legfontosabb része a Traffic Sheet, a tervezett mobilitások intézményekre lebontott terve. Ebben a táblázatban rögzítik, hogy mely intézményből mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.

A hónapszámok jelentik egyrészt a beutazói fogadási, másrészt a kiutazási hónapot.

A Traffic sheet adatai között négy státusz szerepel:

Nem kötelezően csatolandó dokumentumok:
Intézményközi szerződések, megállapodások közös diplomaprogramok kidolgozásáról/bevezetéséről: ezen dokumentumok beadása nem kötelező, de amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, javasoljuk a pályázati anyaggal együtt feltölteni.

A hálózati koordinátor feladata az előzőekben említett szándéknyilatkozatok (Letter of Endorsement és Letter of Intent) beszerzése, illetve a teljes hálózati pályázati anyag összeállítása és határidőre történő beküldése. 

 

A pályázat beadásának határideje

A pályázati anyag www.ceepus.info központi pályázati oldalon való véglegesítésésének (submission) határideje: minden évben január 15. 23:59 (szerver idő!)

A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: január 31. 23:59 (szerver idő!)

A pályázat dokumentumfeltöltési része tehát  január 31-ig nyitva marad, a pályázat többi része akkor már azonban nem szerkeszthető.

Esetleges határidő módosulások előfordulhatnak, ezért kérjük, a pályázat beadását megelőző hetekben kísérje figyelemmel a www.ceepus.info oldalt!

 

Pályázati eredmények

A hálózati pályázatokat a nemzeti irodák által felkért külső szakértő bírálók pontozzák, a Központi CEEPUS Iroda által biztosított pontozó felületen.

Az ún. Grading Sheet és a pontozandó szempontok megtekinthetők a www.ceepus.info oldalon belépés után a Network Desktopon.

Minden hálózatot a részt vevő partnerek országaiból legalább egy-egy szakértő bírál, majd a pontok átlagolásra kerülnek, és a Központi CEEPUS Iroda felállítja a nemzetközi rangsort, majd a CEEPUS Nemzetközi Bizottsága kijelöli a nyertes, trataléklistás és elutasított pályázatok körét.

A pontozás során maximum 100 pont szerezhető. Azok a hálózati pályázatok, amelyek nem érik el az 50 pontot, automatikusan elutasításra kerülnek.

A tartaléklistás hálózatoknak a tavaszi félévben lehetőségük van mobilitásokat megvalósítani, a nyertes hálózatok által fel nem használt hónapok függvényében.

A hálózatok koordinátorai a március/áprilisban tartott CEEPUS Nemzetközi Bizottsági ülés után kapnak értesítést a Központi Irodától a pályázati eredményekről, mely a pályázati oldalon kerül feltöltésre.

Mivel minden ország más-más hónapkerettel gazdálkodik, a nemzeti irodáknak a hálózatok által igényelt hónapszámokat vissza kell vágniuk a véglegesítés előtt (ún. cutting). A CEEPUS Magyarországi Iroda a következő szempontokat veszi figyelembe az igényelt beutazói hónapszámok megvágásánál:

A végleges Traffic Sheet-ről a nemzeti irodák egyeztetnek a hálózati koordinátorokkal és a magyar partnerekkel. Ezután kerül a hálózat a Ready for mobility státuszba, amikortól feltölthetőek az egyéni mobilitási pályázatok.

A Traffic Sheet-ben szereplő elnyert hónapszámok az egész tanévre szólnak, a kvóta felhasználása tervezhető csak az őszi, csak a tavaszi, vagy akár mindkét félévre szólóan.

 

Támogatási jogviszony létesítése

A nyertes hálózatok magyar partnereinek végleges kvótáit intézményenként összesítjük, és ez alapján állítjuk ki az intézményi támogatói okiratokat a nyár folyamán. A beutazók számára az ösztöndíj kifizetése minden esetben az intézménynél történik.

A Felhasználási szabályok a Támogatott pályázóknak menüpont alatt letölthető.

Nyilatkozat összeférhetetlenségről, érintettségről

 

Utolsó módosítás: 2023.11.22.