ÖSZTÖNDÍJ IDŐPONTJA

A tanulmányút konkrét időpontját az ösztöndíjasnak a Collegium Hungaricummal kell egyeztetnie (office@collegiumhungaricum.at). A tanulmányút lehetséges időpontját befolyásolja a Collegium Hungaricum kapacitása is. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Collegium Hungaricumban rendelkezésre álló szálláshelyek (10 szoba) és a kutatási hónapok elosztása a Collegium Hungaricum fogadási szándékán és a pályázatok szakmai értékelésén alapul.

 

BESZÁMOLÓ

Az ösztöndíjasnak a visszatérést követően 30 napon belül minimum 2-3 oldalas esszé jellegű részletes, az áttekintett anyagokat tételesen felsoroló szakmai beszámolót kell készítenie ösztöndíjas időszak eredményeiről és a kutatás lefolyásáról, valamint egy, a fogadóintézmény által kiállított időtartam-igazolást kell feltöltenie az on-line pályázati rendszerbe. Nem megfelelő dokumentumok feltöltése, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati lehetőségekből és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.

 

PUBLIKÁCIÓK

Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az a Tempus Közalapítvány támogatásával készült, s ezekből egy-egy példányt eljuttat a Tempus Közalapítványnak, valamint a bécsi Collegium Hungaricum könyvtárának.

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MINT JÖVEDELEM

Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 4.7. pontjának c) alpontja és a bécsi CH alapját nyújtó 1926-os, osztrák-magyar bádeni egyezmény XI. pontja alapján adómentes jövedelemnek minősül, adóalapba nem tartozik.

Utolsó módosítás: 2019.08.29.