Az aktuális járványhelyzetben, az utazási korlátozások idején különösen fontos, hogy a hazai és külföldi intézmények kölcsönösen támogassák, segítsék egymás munkáját, valamint megosszák egymással a digitális oktatáshoz és virtuális projektmegvalósításhoz kapcsolódó módszereiket. Sok pedagógus számára a digitális oktatásra való átállás, valamint a projekttevékenységek virtuális úton történő lebonyolítása sok kérdést és újszerű kihívást vet fel, melyben támpontot jelenthet, ha módot kapnak arra, hogy más hazai vagy külföldi intézménnyel összefogjanak, és problémáikra közös megoldásokat keressenek. Az eTwinning portál többek között az említett célkitűzések elérésében igyekszik aktív segítséget nyújtani a köznevelési intézmények munkatársai számára.

Az eTwinning használatának hozadékai

Az eTwinning egy szakmai együttműködések kialakítását segítő online tér, ahol az iskoláknak lehetőségük adódik arra, hogy hétköznapi oktatásuk színesítése érdekében partnerintézményeket keressenek, majd közösen különböző projekteket valósítsanak meg. 

Az Erasmus+ pályázatok tekintetében az eTwinning Programban való részvétel az elmúlt években kiemelt jelentőséggel bírt, a világjárvány idején pedig még inkább felértékelődött a tevékenységek megvalósításában betöltött szerepe. A felület változatos módokon segíti a pályázókat projektjük színesebbé tételében, a partnerintézményekkel való kooperáció gördülékenységének és hatékonyságának növelésében, valamint a felhalmozott jó gyakorlatok megosztásában. A nemzetközi partnerségek számára virtuális együttműködésre is lehetőséget ad a platform, hiszen az intézmények közötti tudás- és tapasztalatcsere úgy is létrejöhet, hogy személyes találkozóra nincs mód. Azon köznevelési intézmények, amelyek az eTwinning közösség aktív résztvevői, számos tapasztalatot osztottak meg azt illetően, hogy a személyes és virtuális tevékenységek ötvözése („blended mobility”) milyen hozzáadott értékkel bírhat a pályázatban kitűzött célok elérése tekintetében.

 Az eTwinning Iskola cím

Az említett előnyökön túl, az eTwinning használatában gyakorlottabb intézmények számára izgalmas kihívás lehet az eTwinning Iskola cím megpályázása, ami további növekedési lehetőségeket rejt magában. Az eTwinning Központi Szolgáltató Pontja 2017-ben alapította meg az eTwinning Iskola címet, mellyel azokat az intézményeket szeretné elismerni, melyek tantestületei régóta, példamutató módon és eredményesen vesznek részt a programban. Az intézményeket elismerő cím legfőbb célja, hogy európai szinten felhívja a fi gyelmet az adott köznevelési egységek és tantestületeik kiemelkedő és kitartó munkájára. Az európai eTwinning közösségben is kiváló teljesítményt nyújtó intézmények és tantestületeik lehetőséget kapnak új, eTwinning Iskoláknak szóló rendezvényeken és szakmai előrelépést biztosító eseményeken való részvételre, valamint hozzájárulhatnak a program további fejlődéséhez is. Az eTwinning Iskola cím jelenleg a legrangosabb elismerés, melyet a program keretein belül elnyerhetnek a részt vevő intézmények.

Az eTwinning portálon regisztrált intézmények minden pályázati időszak kezdetén átesnek egy automatikus előválogatáson, mely során kiválasztásra kerülnek azok, melyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

Az első szakasz lezárásaként az intézményhez regisztrált pedagógusoknak ki kell tölteniük egy e-mailben kapott jelentkezési űrlapot,
amely az alábbi témaköröket érinti:

A pályázati űrlap kitöltését előkészítheti az intézményvezető és tantestületi tag is az összes kérdés megválaszolásával, a beküldést azonban csak egy ember végezheti el.

Fontos, hogy a tantestület folyamatos és aktív szerepet vállaljon az eTwinning Programban, amit szükséges meg is jeleníteniük, például az iskola honlapján vagy rendezvényeik alkalmával. A cím elnyerésével az intézmények nem csupán példát mutatnak, de útmutatást is nyújtanak más iskolák számára a megosztott vezetés és együttműködés területén, a befogadó és innovatív oktatás irányába, a projektmódszertan elsajátítására és a 21. századi kompetenciák fejlesztésére.

Az eTwinning Iskola címet kétéves időtartamra nyerik el az intézmények, és minden kétéves ciklus leteltét követően újfent pályázniuk kell, amennyiben el szeretnék nyerni ismét az elismerést.

A pályázati anyag kitöltése közben felmerülő kérdésekkel vagy problémákkal a Nemzeti Szolgáltató Pontok tudnak segítséget nyújtani, ugyanakkor a pályázatok elbírálását és az eredmények kihirdetését az eTwinning Központi Szolgáltató Pontja (European Schoolnet) végzi.

Amennyiben az olvasottak felkeltették érdeklődését, további információt az eTwinning vagy a Tempus Közalapítvány honlapján találhat!

A cikk a Pályázati Pavilon 2020. őszi számában jelent meg.

Forrás

 

POLLINI PETRA
eTwinning Magyarországi Szolgáltató Pont

KORMOS KATA
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda

Utolsó módosítás: 2020.12.14.