A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek, kutatóinak, művészeinek munkáját elősegítő és támogató ösztöndíj, amely külföldi résztovábbképzésüket, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételüket teszi lehetővé.

TÁJÉKOZTATÁS

A Tempus Közalapítvány scholarship.hu online pályázati felületét működtető cég szerverét külső támadás érte, a rosszindulatú informatikai támadás következményei miatt az oldal jelenleg nem elérhető. A külső üzemeltető dolgozik a helyreállításon. A Tempus Közalapítvány részéről mindent megteszünk a pályázati ügymenet folytonosságának fenntartása érdekében.

Azok számára, akik most szeretnék benyújtani Magyar Állami Eötvös pályázatukat, rövidesen megnyitjuk a pályázati felületet.

A pályázati határidőt a vis major helyzet miatt a szükséges mértékben módosítjuk, ugyanakkor arra kérjük pályázóinkat, hogy a felhívás és a honlapon szereplő dokumentumok segítségével már most készítsék elő pályázati anyagaikat, hogy a felület megnyitása után mielőbb be tudják nyújtani pályázataikat.

FONTOS! Azon pályázóknak, akik a pályázati folyamatot már megkezdték vagy véglegesítették 2018 őszén a scholarship.hu felületen, az eddig mentett adatokat és dokumentumokat ismét fel kell majd vinniük, illetve a pályázatot ismét be kell nyújtaniuk!

Célunk, hogy senki ne essen el a pályázati lehetőségtől. A rendszer újraindulásáról igyekszünk minden érdeklődőt tájékoztatni, de pályázóinkat is arra kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a honlapunkon, illetve a pályázati felületen megjelenő információkat.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Huszár Linda pályázati referens

telefon: 06-1- 237-1300/160 hétfőtől csütörtökig 08.00-16.00 között, pénteken 08:30-14.30 között

e-mail: maeo@tpf.hu

A program célja:
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.

A pályázatra jogosultak köre:
A jogszabály alapján pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – lehetőleg a PhD vagy DLA fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét.

 Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.

Az elbírálás két kategóriában történik:

a) posztdoktori kategória (a kiutazás időpontjában már PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára);

b) predoktori kategória, melyben előnyt élveznek a posztgraduális képzésben részt vevő, disszertációjukon dolgozó PhD-hallgatók.

Részt vevő országok köre:
Szabadon választható.

Támogatható tevékenységek:
Rész- és továbbképzések. Külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvétel.

Pályázati feltételek:
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap. Az ösztöndíj indokolt esetben új munkaterv kidolgozásával több pályázati ciklusban, ismételten megpályázható. Az időtartam szakmai okokból, munkatervvel különösen indokolt esetben, azonos tanéven belül több részletben is felhasználható a pályázati támogatás felhasználási időtartamán belül.

A támogatás mértéke:
Az ösztöndíj – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – adómentes juttatásnak minősül.

Az ösztöndíj az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támogatást, valamint egyszeri oda-vissza útiköltségét biztosítja útiköltség-átalány formájában.

Amennyiben a pályázó munkájából, kutatásaiból eredő speciális dologi költségekre szeretne támogatást kérni (laboreszközök, kellékek stb.), ezeket a tervezett kiadásokat a költségtervben részletesen fel kell tüntetnie, csakúgy, mint az esetleges vízum- és biztosítási költségeket. Az indoklással nem ellátott igények automatikusan elutasításra kerülnek.

Az ösztöndíjas tanulmányút munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.

Bővebb információ a pályázati dokumentumok menüpont alatt található aktuális pályázati felhívásban olvasható.

Utolsó módosítás: 2019.01.11.