A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek, kutatóinak, művészeinek munkáját elősegítő és támogató ösztöndíj, amely külföldi résztovábbképzésüket, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvételüket teszi lehetővé.

A program célja:
Az ösztöndíjat kutatói és alkotói tevékenység végzésére lehet fordítani, valamennyi tudományterületen – az agrár- és bölcsészettudományoktól a műszaki tudományokon át az orvos- és a társadalomtudományig – és művészeti ágban, beleértve a műfordítást is.

A pályázatra jogosultak köre:
Az ösztöndíjra 40 évnél nem idősebb, felsőoktatási intézményben mesterfokú (MA, MSc) vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik szakterületükön már bizonyították tehetségüket, s ezt a pályázatuk során publikációs listával, részletes szakmai portfólióval tudják alátámasztani. A pályázatokat két kategóriában bírálják el.

  1. predoktori kategória
    A predoktori kategóriát MA, MSc végzettséggel is meg lehet pályázni, azonban a pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a doktori tanulmányokat folytató, disszertációjukon dolgozó Phd-hallgatók.
  2. posztdoktori kategória
    PhD-t szerzett fiatal kutatók vagy DLA fokozatot szerzett művészek számára.

A szakmai tevékenység bemutatását alátámasztó dokumentum formai követelményeiről a 2015. őszére tervezett meghirdetésbenolvashatnak.

Részt vevő országok köre:
Szabadon választható.

Támogatható tevékenységek:
Rész- és továbbképzések. Külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti munkában való részvétel.

Pályázati feltételek:
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben – az állami költségvetés függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal – meghosszabbítható. Az ösztöndíj indokolt esetben többször is megpályázható.

A támogatás mértéke:
Az ösztöndíj – a jelenleg hatályos jogszabályok alapján – adómentes juttatásnak minősül.

Az ösztöndíj az ösztöndíjas külföldi megélhetéséhez, szállásához, munkájának dologi kiadásaihoz ad anyagi támogatást, valamint egyszeri oda-vissza útiköltségét biztosítja útiköltség-átalány formájában.

A dologi költség alapesetben szakkönyvek vásárlását, a különböző munkaeszközök használatának díját, a konferenciákon való részvétel költségeit fedezi. Amennyiben a pályázó munkájából, kutatásaiból eredő speciális költségekre szeretne támogatást kérni, ezeket a kiadásokat a költségtervben részletesen fel kell tüntetnie, csakúgy, mint az esetleges vízum- és biztosítási költségeket.

Nem kérhető támogatás beruházás jellegű költségekre (pl. számítógép, laptop, kamera stb. vásárlására), illetve olyan tevékenységre, melyet a dologi költség fedez. Az erre a célra kért támogatás maximális összege: 100 EUR/hó. Az igény jogosságáról a Tempus Közalapítvány a pályázat elbírálásával egyidejűleg dönt. Az e döntés alapján megítélt összeggel a pályázónak hazaérkezése után tételesen el kell számolnia.

Az ösztöndíjas tanulmányút munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.

Utolsó módosítás: 2016.03.08.