A támogatott pályázókkal támogatási szerződés megkötésére kerül sor. A támogatási szerződés különös feltételeit kiegészítik és meghatározzák az államközi támogatás felhasználását szabályozó Általános Szerződési Feltételek, ami az egyéni szerződés része és alább megtekinthető, letölthető.

Általános Szerződési Feltételek Államközi Ösztöndíjas támogatási szerződéshez

A beszámoló egy, az ösztöndíjas időszakot összefoglaló 1-2 oldalas szakmai beszámoló, és egy, a fogadó intézmény által az ösztöndíjas időszak végén kiadott hivatalos időtartam-igazolás feltöltéséből áll. Az időtartam-igazolást a fogadó intézménytől kell kérni fejléces papíron, és tartalmaznia kell az ösztöndíjas időszak kezdő és záródátumát, az ösztöndíjas tevékenység célját, valamint a kiállító személy nevét, titulusát, elérhetőségét, és az intézmény pecsétjét.

Időtartam igazolás minta záróbeszámolóhoz

Utolsó módosítás: 2023.12.01.