Az Erasmus+ pályázatok értékelési szempontrendszerének egyik leghangsúlyosabb eleme az elérni kívánt hatások és a disszemináció minősége. Ez a 100 pontból 30 pontot ér, melynek legalább a felét meg kell szerezni ahhoz, hogy a pályázat támogatható legyen.

Újdonság, hogy a záróbeszámolót is hasonló szempontok alapján pontozzák és értékelik a bírálat során: 8-ból 4 szempontnál megjelenik a hatáskifejtés kérdése.

Mindezért, ha Ön pályázat benyújtását tervezi, vagy már a támogatott projekten dolgozik, egyaránt kiemelten fontos, hogy kellő figyelmet fordítson a támogatott tevékenységek hatásmechanizmusára.

Mi a hatás? Hatás (impact): a projekt által előidézett pozitív változás, fejlődés.

A projektben kétféle hatásról beszélünk:

1. Az egyén esetében legalább az attitűdök (szemléletmód, hozzáállás), optimális esetben a képességek, készségek terén kimutatható változást értjük alatta. A projekt hatása az egyén szintjén jellemző módon a tanulási eredmények, az elhelyezkedési esélyek javulásában látszik meg.

2. Az intézményi környezetre nézve a kívánatos hatás a struktúrák, munkaszervezési módszerek fejlődésében mutatkozik meg. Itt nem csak a projektet megvalósító intézményre kell gondolni, hanem az intézmény környezetére – helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten is!

A hatás közvetett módon, hosszabb távon jelentkezik, és tartósan kimutatható. Ettől eltérően az eredmény rendszerint azonnali és közvetlen, mivel az a projekt által létrehozott, előállított „dolog”. Az eredményességet a projekt saját életciklusa során mérni tudja, ezzel szemben a hatásokat a legtöbbször nem – azonban lényeges, hogy a hatások elérését a projektnek kell megalapoznia.

Utolsó módosítás: 2015.07.23.