Nem, for-profit szervezetek sem pályázóként, sem partnerként nem vehetnek részt a programban.

Az Európa a polgárokért programban nem lehetnek pályázók személyek. Pályázatot – az adott pályázati kategória kritériumainak megfelelően – csak intézmények, önkormányzatok és non-profit szervezetek nyújthatnak be.

Az Európa a polgárokért programban az Európai Unió 28 tagállama mellett részt vehet Szerbia, Montenegró, Macedón Köztársaság, Albánia és Bosznia-Hercegovina is. Így jelenleg pályázati támogatás is ezekből az országokból érkező partnerek után kérhető.

Az Európai Bizottsággal való egyetértési megállapodás aláírása esetén további országok előtt is nyitva állhat a program.

További részletek a programban részt vevő országokról a programismertető 15-16. oldalán olvashatóak.

2018. június végétől Koszovó is része a programnak.

A szabályzat nem tiltja, így egy szerre több kategóriában is be lehet nyújtani pályázatot, pályázóként és partnerként is. Például ugyanabban a pályázati körben lehet pályázni testvérváros-program és civil társadalmi projekttel is.

Igen, egy szervezet benyújthat több pályázatot is egyszerre ugyanabban a pályázati kategóriában, pályázóként és partnerként is.

A pályázók legkésőbb négy hónappal a pályázati határidő után kapnak értesítést a kiválasztási eljárás eredményéről. Ez alatt a négy hónap alatt kerül sor a pályázatok értékelésére és kiválasztására, majd a támogatást odaítélő határozat meghozatalára.

A kiválasztott projektek listáját kizárólag ezen eljárások lezárása után teszik közzé az Európa a polgárokért program végrehajtásáért felelős EACEA honlapján.

A pályázók továbbá írásos értesítést is kapnak az eredményről.

A pályázat megvalósítását az adott beadási határidőhöz tartozó támogathatósági időszak során kell megkezdeni. Előfordulhat, hogy a támogathatósági időszak már a pályázat eredményeinek közzététele előtt megkezdődik. A programismertető ugyan nem tiltja, hogy ez esetben a projekt megkezdődjön az eredmények ismerete nélkül, azonban ez nem javasolt. A már megkezdett, de támogatásra végül sikertelenül pályázóknak a projekt megvalósítását ugyanis önerőből kell megoldaniuk.

Mind a pályázó, mind a partnerek PIC kódját kérni fogja az elektronikus űrlap. Ennek megadásával automatikusan betöltődnek az űrlapba a szervezetekről az FTOP Portál regisztráció során megadott adatok, így ezeket nem kell a pályázónak külön kitöltenie.

A pályázati űrlap a következő oldalról tölthető le valamennyi pályázati kategória esetében: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

A pályázati űrlap csak angolul, németül és franciául érhető el. Ettől függetlenül az űrlap kitölthető magyarul is, azonban a projekt összefoglalóját ebben az esetben is el kell készíteni az elektronikus űrlapon a három nyelv valamelyikén, vagyis angolul, németül vagy franciául (az űrlap C.4-es kérdésénél).

A résztvevői portálra feltöltendő dokumentumok:

  • a megfelelően kitöltött és a bank által hitelesített pénzügyi adatlap, lehetőség szerint egy aktuális banki kimutatással együtt
  • a megfelelően kitöltött és aláírt jogi személy űrlap

Közvetlenül az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolandó egyetlen dokumentum:

A kézzel kitöltött dokumentumokat sajnos nem tudják elfogadni. Az említett űrlapokat számítógéppel kell kitölteni.

  1. A pályázatok az online űrlap használatával nyújthatóak be.
  2. Az űrlap létrehozásának folyamata során mind a pályázónak, mind a pályázatban részt vevő szervezeteknek meg kell adniuk a részvevő-azonosító kódjukat (Participant Identification Code - PIC). A PIC kódot a szervezetek az FTOP (Funding & tender opportunities) portálon található regisztrációs rendszerben történő regisztráció után kapják meg.
  3. A szervezet regisztrációjához a pályázónak először regisztrálnia kell az Európai Bizottság felhasználó-azonosítási rendszerében (EU Login). A regisztráció segítségével lehet hozzáférni a pályázó szervezetek regisztrálására és a pályázat benyújtására szolgáló FTOP portálhoz.
  4. Az EU Login regisztráció menetéről részletek itt olvashatóak: EU Login regisztráció kézikönyv
  5. Ezt követően lehet regisztrálni a szervezetet az FTOP portálon: FTOP Portal
  6. A szervezet regisztrációjának menetéről részletek itt olvashatóak: FTOP Portál regisztrációs kézikönyv

Az elektronikus pályázati űrlapot kell kitölteni és elektronikusan benyújtani, annak másolatát NEM kell postai úton elküldeni az EACEA-nak.

A pályázati űrlapban megadott e-mail címre azonnali visszaigazolás érkezik a pályázat sikeres benyújtásáról, valamint a projekt kap egy hivatkozási számot is.

A pályázati határidő a pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozik. A pályázat űrlapot elektronikus úton kell beadni. Ennek határidejéről a honlapon, illetve a programismertető 10. oldalán lehet tájékozódni.

A faxon vagy e-mailben benyújtott űrlapokat NEM tudják elfogadni.

A testvérvárosok fogalma tágan értelmezendő, azaz valamennyi olyan települést magában foglal, amelyek testvérvárosi megállapodást írtak alá vagy annak aláírására kötelezettséget vállaltak, valamint azokat a településeket is, amelyek más partnerségek formájában erősítik együttműködésüket és kulturális kapcsolataikat. A testvérváros projektekben tehát pályázhatnak városok / települések és testvérvárosi bizottságaik vagy más, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.

A projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

A projektben legalább 25 meghívott résztvevőnek kell jelen lennie. Meghívott résztvevőknek a támogatható partnerek által delegált nemzetközi résztvevők számítanak. Ennek megfelelően a testvérváros-program esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi részvevők száma alapján kell meghatározni.

A maximális támogatási összeg projektenként: 25 000 EUR

A tevékenységeket a projektben részt vevő támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

A találkozó maximális időtartama: 21 nap

A projektet az adott beadási határidőhöz tartozó támogathatósági időszak során kell megkezdeni.

A testvérváros projektek tevékenységeit összefüggő napokon, megszakítás nélkül kell megvalósítani. Vagyis csak egy helyszínen rendezhető meg a tevékenység. Nincs lehetőség arra, hogy mind a pályázó, mind a partnerek rendezzenek tevékenységeket egy projekten belül, a résztvevők pedig egymás után elutazzanak ezekre.

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. A testvérváros projektek esetében az átalányt kizárólag a meghívott résztvevők, vagyis a fogadó országtól eltérő, támogatható partnerországokból érkező nemzetközi résztvevők alapján határozzák meg. A testvérváros projektekre vonatkozó átalányösszegekről a programismertető 39. oldalán található táblázat tartalmaz részleteket.

A testvérváros projektek esetében előkészítő találkozó rendezése nem lehetséges.

A testvérváros projekteknél előfinanszírozás nem kérhető.

Városok / települések, illetve azok testvérvárosi bizottságai vagy hálózatai, más helyi szintű regionális hatóságok, helyi önkormányzatok szövetségei / egyesületei, helyi önkormányzatokat képviselő nonprofit szervezetek.
A pályázók jellegénél meghatározottakon kívül ezekben a projektekben partnerek lehetnek nonprofit civil társadalmi szervezetek is.

A projektben legalább négy támogatható ország településeinek kell részt vennie, amelyek közül legalább kettő uniós tagállam.

A projektben legalább 30% meghívott résztvevőnek kell szerepelnie. Meghívott résztvevőknek a támogatható partner(ek) által delegált nemzetközi résztvevők számítanak.

A maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR

A projekt maximális időtartama: 24 hónap

A projektet az adott beadási határidőhöz tartozó támogathatósági időszak során kell megkezdeni.

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. Az átalány összege három tényezőn alapul: a résztvevők számán, a résztvevő országok számán és a lebonyolított rendezvények számán. Az átalányt a résztvevők és az országok száma alapján határozzák meg a projekt egyes tevékenységeinél, majd ezek az összegek adódnak össze több rendezvény / tevékenység esetén. A városok hálózatai projektekre vonatkozó átalányösszegekről a programismertető 37. oldalán található táblázat tartalmaz részleteket.

A városok hálózatai projektek esetében előkészítő találkozó rendezése nem lehetséges.

A városok hálózatai projekteknél lehet előfinanszírozást kérni. Az előfinanszírozás a támogatás teljes összegének 40-60%-áig vehető igénybe. A kifizetés folyósítására (támogatási megállapodás esetén) a megállapodás EACEA általi aláírását követő 30 napon belül, illetve (támogatási határozat esetén) a támogatási határozatról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

A civil társadalmi projekteknél a következők pályázhatnak: nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket.
Partnerek lehetnek: helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább kettőnek uniós tagállamnak kell lennie.

A maximális támogatási összeg projektenként: 150 000 EUR

A projekt maximális időtartama: 18 hónap

A projektet az adott beadási határidőhöz tartozó támogathatósági időszak során kell megkezdeni.

A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. Az átalány összege három tényezőn alapul: a résztvevők számán, a résztvevő országok számán és a lebonyolított rendezvények számán. Az átalányt a résztvevők és az országok száma alapján határozzák meg a projekt egyes tevékenységeinél, majd ezek az összegek adódnak össze több rendezvény / tevékenység esetén. A civil társadalmi projektekre vonatkozó átalányösszegekről a programismertető 37. oldalán található táblázatban olvashatóak részletek.

A civil társadalmi projektek esetében lehetőség van projektenként egy előkészítő találkozó szervezésére, melyhez a résztvevők számától függően pályázati támogatás igényelhető. Ez az összeg szintén része a civil társadalmi projekteknél kérhető maximális támogatási összegnek. Az igényelhető támogatás mértékéről a programismertető 38. oldalán található táblázatban olvashatóak részletek.

A civil társadalmi projekteknél lehet előfinanszírozást kérni. Az előfinanszírozás a támogatás teljes összegének 40-60%-áig vehető igénybe. A kifizetés folyósítására (támogatási megállapodás esetén) a megállapodás EACEA általi aláírását követő 30 napon belül, illetve (támogatási határozat esetén) a támogatási határozatról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

Az európai emlékezet projektekben a következők pályázhatnak: helyi / regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, az ifjúsági, oktatási és kutatási szervezeteket, valamint a testvérvárosi szövetségeket.

A projektben legalább egy tagállam szervezeteinek kell részt vennie. Elsőbbséget élveznek a nemzetközi, transznacionális projektek.

A maximális támogatási összeg projektenként: 100 000 EUR

A projekt maximális időtartama: 18 hónap

A projektet az adott beadási határidőhöz tartozó támogathatósági időszak során kell megkezdeni.

A tevékenységeket a támogatható országok valamelyikében kell megrendezni.

Az Európa a polgárokért programban a támogatást átalányalapú finanszírozási rendszer alapján, sávos módszerrel számítják ki. Az átalány összege három tényezőn alapul: a résztvevők számán, a résztvevő országok számán és a lebonyolított rendezvények számán. Az átalányt a résztvevők és az országok száma alapján határozzák meg a projekt egyes tevékenységeinél, majd ezek az összegek adódnak össze több rendezvény / tevékenység esetén. Az európai emlékezet projektekre vonatkozó átalányösszegekről a programismertető 37. oldalán található táblázatban olvashatóak részletek.

Az európai emlékezet projektek esetében lehetőség van projektenként egy előkészítő találkozó szervezésére, melyhez a résztvevők számától függően pályázati támogatás igényelhető. Ez az összeg szintén része a civil társadalmi projekteknél kérhető maximális támogatási összegnek. Az igényelhető támogatás mértékéről a programismertető 38. oldalán található táblázatban olvashatóak részletek.

Az európai emlékezet projekteknél lehet előfinanszírozást kérni. Az előfinanszírozás a támogatás teljes összegének 40-60%-áig vehető igénybe. A kifizetés folyósítására (támogatási megállapodás esetén) a megállapodás EACEA általi aláírását követő 30 napon belül, illetve (támogatási határozat esetén) a támogatási határozatról való értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor.

Az Európa a polgárokért programban a pályázati támogatást a pályázó szervezet kapja meg. Ennek megfelelően ez a szervezet felel azért, hogy a projekt a támogatási határozatban foglaltak szerint valósuljon meg.
A pályázó és a projektben részt vevő partnerek szabadon, egymás között eldönthetik, hogy megosztják-e a támogatást (a támogatási határozatban található kritériumoknak megfelelően), vagy végig a pályázó szervezet kezeli azt.

Nem. Az egyes projektek ugyanazon tevékenységre csak és kizárólag egyetlen támogatásban részesülhetnek az uniós költségvetésből. A pályázóknak ezért az elektronikus pályázati űrlap B.3-as részénél fel kell tüntetniük minden más olyan támogatási kérelem adatait, amelyet ugyanazon projektre vagy annak egy részére, ugyanazon pénzügyi év tekintetében nyújtottak be az Unióhoz, és minden egyes támogatásra vonatkozóan meg kell adniuk a költségvetési tételt, az uniós programot és az összeget.

A támogatások kumulálásának tilalmára vonatkozó információk a programismertető 28. oldalán olvashatóak.

A tervezett projekt költségvetésére vonatkozó kérdés része az elektronikus űrlapnak (C.5-ös rész), ezért nincs szükség egyéb, a költségekre vonatkozó táblázat csatolására.

A pénzügyi kapacitás űrlap csak a nem állami szervek esetében alkalmazandó, amennyiben az igényelt támogatás összege meghaladja a 60 000 €-t. Ebben az esetben a megfelelően kitöltött pénzügyi kapacitás űrlaphoz a szervezet utolsó lezárt pénzügyi évére vonatkozó pénzügyi kimutatásait (mérlegét, eredmény-kimutatását és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket) is csatolni kell. A pénzügyi kapacitás űrlap egy kiegészítő dokumentum, amelyet csak abban az esetben kell benyújtani, ha azt az EACEA külön kéri. (Erről a programismertető 14. oldalán találhatóak további információk.)

A programismertető nem határozza meg pontosan a szervezet saját hozzájárulásának mértékét és módját.

Utolsó módosítás: 2014.07.09.