Valószínűleg mindkettő kell hozzá, bár lehet, hogy ha azt a tudást és azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek bennünket egy jó pályázat elkészítésében, trükköknek nevezzük, akkor túlságosan leegyszerűsítjük a kérdést. Átgondolt tervvel, az intézmény valós szükségleteihez igazodó elképzeléseket pontosan, lényegre törően bemutatva jó eséllyel lesz sikeres a pályázatunk. Két éve már annak, hogy útjára indult az Erasmus+ program, így szeretnénk néhány, a pályázatok bírálatát végző szakértőinktől érkező jó tanácsot megosztani a pályázni szándékozókkal.

Pályázatírás

Ha már eljutunk egy pályázat megírásának gondolatáig…

… az azt jelenti, hogy van célunk (stratégiánk), tudjuk, honnan indulunk (mi a kiindulási probléma, megoldandó kérdés), hová akarunk eljutni (mit szeretnénk elérni), és ehhez milyen partnerekre (együttműködő felekre) és eszközökre (legyen az tárgyi eszköz vagy mobilitás) van szükségünk. Csak akkor érdemes a megfelelő pályázati űrlapot megkeresni és áttekinteni, ha ezekre a kérdésekre tudjuk a választ.

A megfelelő pályázati forma megtalálása…

…érdekében fontos az alapdokumentumok és alapfogalmak ismerete. A felhívás áttekintése, a kalauzok tanulmányozása nélkül nehéz biztosra menni. A sikeres pályázat benyújtásának alappillére, hogy meg tuduk határozni, mely szektor (köznevelés, szakképzés, felnőtt tanulás, felsőoktatás), mely pályázattípusa (KA1 mobilitás, KA 2 stratégiai partnerségek) keretében valósíthatjuk meg elképzeléseinket.

A mobilitás nem cél…

…hanem eszköz. Az Erasmus+ program keretében egy pályázatban bemutatott elképzelés célja nem lehet csupán mobilitások megvalósítása. A mobilitások szakmai fejlődési  vagy fejlesztési célok elérését támogató eszközök.

Fókuszálva, rendszerezve…

…érdemes bemutatni az elképzeléseket. Lényegretörően, bemutatva az ok-okozatokat, a tevékenységek egymásra épülését. Mielőtt benyújtjuk a pályázatot, érdemes megmutatni egy kívülállónak, így is ellenőrizve, hogy valóban az olvasható-e ki a pályázatból, amit mondani szeretnénk.

A tartalom és a költségvetés összhangja…

…az egyik legfontosabb kérdés. Készítsünk olyan projekttervet, amelyhez lépésenként tudunk költségelemet rendelni. Komoly hiba, ha a költségvetés számos olyan elemet tartalmaz, mely a pályázati űrlap tartalmi részéhez nemkapcsolódik.

Helyesírási hiba, összeollózott szövegek, feltételes mód…

…kerülendő. Nem csak az összképet rontja, de kérdésessé teszi a pályázati anyag alaposságát, kidolgozottságát, átgondoltságát, koherenciáját.

A konkrét elképzelésünk bemutatása

Mobilitási projektek

Még a pályázatírás előtt…

…a külföldi továbbképzések kiválasztásánál mérlegeljük, hogy hazai szinten milyen továbbképzések állnak rendelkezésre, és elsősorban olyan továbbképzést válasszunk, melyre hazai szinten nincs lehetőség.

Intézményi háttér bemutatásakor…

…lényeges szempont, hogy a szakértő egy átfogó képet kapjon az iskoláról, hány tanár tanít ott, és hány diákja van az intézménynek. Ebből a szakértő meg tudja állapítani, hogy a tervezett mobilitások száma reális-e.

…ugyanígy fontos a partnerintézmény bemutatása, hiszen például job shadowing tevékenység esetében főleg olyan intézményt érdemes választani, amelyikkel már több éve kapcsolatban állunk, tisztában vagyunk az intézmény oktatási tevékenységével, és a partnerintézmény olyan gyakorlatokat valósít meg, amelyre érdemes odafigyelni, és már hosszú évek igazolják a módszer hatékonyságát.

Kurzusválasztás…

…fontos, hogy a továbbképzések megfelelően indokoltak legyenek, és az ott szerzett tudás összhangban álljon az intézményi célokkal. Nem szerencsés, ha ugyanarra a képzésre több fő is utazik, hiszen ezeknél a pályázatoknál nagyon fontos a disszeminációs tevékenység, és elvárás is a kurzuson elsajátított módszerek továbbadása. Sokkal hatékonyabb, ha valamennyi résztvevő különböző tematikájú képzéseken vesz részt, hiszen így a megszerezett tudás hatványozható.

Stratégiai partnerségek

Még a pályázatírás előtt…

…mérlegeljük, hogy egy adott tevékenység valóban igényli-e a nemzetközi együttműködést, vagy megvalósítható lenne akár tisztán hazai téren, esetleg partnerségen kívüli mobilitás által is; ha az utóbbiak jellemzőek az ötletre, a pályázatban nehezen lehet majd igazolni a nemzetközi együttműködés szükségességét és hozzáadott értékét.

Intézményi háttér bemutatása…

…fontos, hogy a partnerintézmények bemutatkozásai (és saját intézményünk bemutatása is) legalább valamelyest projektspecifikusak legyenek, máskülönben azt kockáztatják, hogy a pályázat nem tudja majd alátámasztani, miért épp ezeknek a partnereknek kell pont ebben a projektben részt vennie

További hasznos információ:

Pályázati felhívás: http://www.erasmusplusz.hu (szektoronként elérhető a Pályázati dokumentumok menüpontban)

Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez: www.erasmusplusz.hu (szektoronként elérhető a Pályázati dokumentumok menüpontban)

Projektmenedzsment tanácsok - A szakértő válaszol: http://tka.hu/kepzesek/162/projektmenedzsment

Horváth Katalin és Lampért-Kármán Tímea (Köznevelés, nyelvoktatás, Tempus Közalapítvány)

 

Utolsó módosítás: 2016.01.21.