A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

 Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszereznie vagy óraszámot teljesítenie a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgató tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el.

 

A FOGADÓ EGYETEM KIVÁLASZTÁSA:

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, ami elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Útmutató a pályázat benyújtásához itt tölthető le.

 

A PÁLYÁZAT VÉGLEGESÍTÉSÉNEK A HATÁRIDEJE:

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt.

 Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.  

 

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

További kérdések esetén az info@tpf.hu és a campusmundi@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon (hétfőtől csütörtökig) 8.30 és 17.00 között, illetve pénteken 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1320 vagy a +36-1-237-1310 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2019. január

Utolsó módosítás: 2019.01.30.