A pályázati felület 2021. augusztus 31-én 23:00 óráig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

 Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi részképzésre

 

A koronavírus járvány megnehezítette a felsőoktatásban tanuló hallgatók külföldi mobilitási lehetőségeit. Az országokba való beutazás nehézségekbe ütközik, a fogadó egyetemek átálltak a hibrid oktatásra, több kurzus csak online áll a hallgatók rendelkezésére. Ezért lehetővé tesszük a virtuális mobilitást is - a fizikai és blended mellett - a járványhelyzet idején. A Campus Mundi biztosítja a hallgatóknak, hogy ösztöndíjjal tanulhassanak a világ legjobb egyetemein úgy, hogy itthonról teljesítik félévüket.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányaik alatt az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, amelyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaikhoz előnyt biztosítanak. A hallgatók:

teljesíthetik külföldi tanulmányaikat. A félévi részképzés során a fogadó intézményben legalább 20, egy trimeszter esetén legalább 15 sikeresen teljesített ECTS kreditet vagy azzal egyenértékű kreditet kell megszerezniük vagy óraszámot teljesíteniük a hallgatóknak, amelyet a küldő felsőoktatási intézménynek a hallgatók tanulmányaiba be kell számítania. Mester- és doktori képzés esetén kutatási tevékenység is támogatható, amennyiben ez a tanulmányi követelményekhez szorosan kapcsolódik.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 Részképzés megvalósítható az alábbi mobilitási és támogatási formák szerint:

Az itthonról teljesített időszakra kiegészítő támogatás nem adható.

A fizikai és a virtuális mobilitás időtartamának elkülönítése érdekében kérjük a ki-, és hazautazási bizonylatok, illetve a szállásköltség kifizetésének elismervényét megőrizni, mert ezek a dokumentumok kellenek az elszámoláshoz. A szerződés megkötéséhez a Learning agreement változatlanul szükséges, ebben jelzi a hallgató a fizikai és/vagy virtuális mobilitás időtartamát.

 PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi részképzés időtartama legalább 3 hónap (90 nap) az utazási napokon kívül. Támogatás legfeljebb 5 hónapra nyerhető el. Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 5 hónap időtartam támogatható.

 

A FOGADÓ EGYETEM KIVÁLASZTÁSA:

A küldő intézmény valamely partneregyetemére történő kiutazás esetén:

Freemover mobilitás esetén (vendéghallgatói jogviszony):

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező  hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

A részképzésre elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, amely elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 Az itthonról teljesített időszakra (a virtuális mobilitás időtartamára) kiegészítő támogatást nem lehet igényelni.

Az ösztöndíj és a kiegészítő támogatások a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálják, így azok csak a külföldi tartózkodás időtartamára adhatók. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

Pályázatot benyújtani a https://mundi.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. A pályázati dokumentumok elérhetők itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897

 

Pályázatot javasolt a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt. 2021/2022. őszi tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2021. augusztus 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig elérhető - ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére. A pályázati felhívás itt tölthető le.

Tekintettel a projekt zárására a mobilitásokat 2022. február 28-ig bezárólag kell teljesíteni.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj. Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt autómatikusan elutasításra kerülnek.  

 

A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. (Lásd: hír )

 

További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu és az info@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 vagy a +36-1-237-1320 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2021. március

Utolsó módosítás: 2021.03.16.