A 2021/2022. tanévi felhívások meghirdetésével egy időben a 2020/2021. tanévi pályázási lehetőséget lezárjuk. A 2021/2022. őszi tanévi kiutazásokra pályázatot folyamatosan lehet benyújtani 2021. október 31-ig, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a kiíró fenntartja magának a jogot a pályázat azonnali hatályú felfüggesztésére.

Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM:

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama:

Európán kívüli célország esetén tanévente legfeljebb 3 hónap időtartam támogatható, és a 15 kredit beszámítása is pályázati feltétel

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNE:

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

Szakmai gyakorlati fogadó hely kereséséhez ajánljuk https://tka.hu/celcsoport/9409/hogyan-keress-szakmai-gyakorlati-helyet -oldalunkat

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE:

Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakhellyel rendelkező hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

A külföldi szakmai gyakorlatot - Európán belüli kiutazás esetén - passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani).

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot. 

 

AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

Az elnyerhető támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza, ami elérhető itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4899

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 

Az ösztöndíj a külföldi tartózkodásból eredő többletköltségek finanszírozását szolgálja, így az csak a külföldi tartózkodás időtartamára adható.

A mobilitási tevékenység teljesíthető részben fizikai és részben virtuális tevékenységek keretében is (blended mobility). Ebben az esetben ösztöndíj csak a külföldi tartózkodás időtartamára számolható el, itthonról végzett online tevékenységre nem jár mobilitási ösztöndíj.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:

 Pályázatot benyújtani a https://mundi.scholarship.hu  oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. A pályázati dokumentumok elérhetők itt: https://tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4899

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos pályázatok formai hiba miatt automatikusan elutasításra kerülnek.

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. A pályázati felület 2021. október 31-én 23:00 óráig, vagy a keretösszeg kimerüléséig elérhető.

 

A pályázat véglegesítésének határideje:

Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. 2021/2022. őszi tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2021. október 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a pályázati felület lezárásra kerül. A pályázati felhívás itt tölthető le.

Visszamenőleges támogatás nem igényelhető, csak a pályázat benyújtása utáni időszakra igényelhető ösztöndíj.  

 

A Pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Pályázatok értékelése:

A benyújtott pályázatokat a Tempus Közalapítvány munkatársai értékelik. Tájékoztatjuk a pályázó hallgatókat, hogy Európán kívüli célország esetében az ösztöndíjas ponthatár magasabb, mint Európán belüli célországok esetén.

A leendő Campus Mundi pályázóknak azt javasoljuk, hogy elsősorban Európán belüli célországokban gondolkodjanak a külföldi mobilitásuk tervezése során, ez esetben lényegesen nagyobb az esély az ösztöndíj elnyerésére. Európán kívüli célországok esetében kiemelkedő (a szakátlag feletti) tanulmányi eredmény és alapos, szakmailag tartalmas motivációs levél, egyéb szakmai és közösségi aktivitás, felsőfokú nyelvvizsga megléte szükséges ahhoz, hogy a pályázó magas pontszámot érjen el a bírálat során és megkaphassa a támogatást. (Lásd: hír )

További kérdések esetén a campusmundi@tpf.hu és az info@tpf.hu  e-mail-címeken vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1310 vagy a +36-1-237-1320 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2020. március

Utolsó módosítás: 2021.03.16.