A pályázatot folyamatosan lehet benyújtani a következő technikai határidőig

Campus Mundi

Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára külföldi szakmai gyakorlatra

 

A pályázat célja:

A pályázat célja, hogy a hallgató a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlata alatt tanulmányaihoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzen, melyek hazatérését követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók az Erasmus+ programországaiban vagy egyéb országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe történő kiutazáshoz: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

 

Pályázható időtartam:

A külföldi szakmai gyakorlat időtartama legalább 3 hónap (minimum 90 nap, az utazási napokon kívül), legfeljebb pedig 5 hónap lehet. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért itthoni tanulmányaiba beszámítanak 15 kreditet.

 

A szakmai gyakorlat helyszíne:

Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.). Nem lehet fogadó hely az Erasmus+ szabályok szerint:

A szakmai gyakorlatnak legalább heti 30 órás tevékenységnek kell lennie.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

A külföldi szakmai gyakorlatot passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani).

 

Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.

 

Az elnyerhető támogatás összege:

A támogatás összege országkategóriánként

Erasmus+ programországok:

  • Alacsonyabb megélhetési költségű európai országok:
    Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

200 000 Ft/hó

  • Közepes megélhetési költségű európai országok:
    Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

210 000 Ft/hó

  • Magas megélhetési költségű európai országok:
    Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

220 000 Ft/hó

 

Egyéb országok:

 

350 000 Ft/hó

 

Kiegészítő pályázati lehetőség:

 

A pályázat benyújtása:

A www.scholarship.hu oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával. A pályázati útmutató elérhető itt: http://www.tka.hu/docs/palyazatok/online_palyazat_kitoltesi_utmutato_2017febr.pdf Útmutató a pályázat benyújtásához itt tölthető le.

 

A pályázat véglegesítésének a határideje:

 

A 2017/18-as tanévre vonatkozó pályázati felhívás itt tölthető le.

A 2018/19-es tanévre vonatkozó pályázati felhívás itt tölthető le.

 

A pályázat benyújtásához szükséges mintadokumentumok és az online pályázat kitöltési útmutató a Pályázati dokumentumok menüpontban találhatók. Ajánljuk még a Gyakori kérdések menüpontot, ahol hasznos információt talál a pályázással kapcsolatban. A bírálati szempontrendszert a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

További kérdések esetén az info@tpf.hu és a campusmundi@tpf.hu e-mail-címeken vagy munkanapokon 8.30 és 14.30 között a +36-1-237-1320 vagy a +36-1-237-1310 telefonszámokon érdeklődhet.

 

2018. február

Utolsó módosítás: 2018.11.30.