A felsőoktatási témakörben benyújtható pályázatokra vonatkozó gyakori kérdések gyűjteménye

A Stratégiai partnerség pályázatok esetében egyedül a koordinátor nyújt be pályázatot saját nemzeti irodájához a teljes partnerség nevében.

A pályázatot a projekt munkanyelvén kell benyújtani.

A pályázat pénzügyi részében támogatási igényt kell megadni az útmutatóban meghatározott limitek szerint. Az Európai Bizottság úgy határozta meg a limiteket, hogy az nem fedezi a teljes költségeket (kivétel a fogyatékkal élő résztvevők bevonására fordított költségek, ez 100%-ben igényelhető). Vagyis a projekt partnerségének kell biztosítani további forrásokat, de ezt nem kell bemutatni a pályázatban.

Igen, pályázó intézményként és partnerként is részt vehetnek felsőoktatási témájú és szektorközi stratégiai partnerségekben is.

A pályázatokat külső független szakértők értékelik. A TKA szakértői adatbázisába külön pályázat útján lehet jelentkezni. A végleges szakértői listáról a TKA Kuratóriuma dönt.

A támogatás nagy része egységköltség alapon igényelhető. Tényleges költség alapon speciális igényű résztvevők, valamint rendkívüli költségek (pl. vízum, alvállalkozói költségek) esetén lehet támogatást igényelni.

Nem szükséges. A hivatalos képviselő által aláírt Nyilatkozatot kell beszkennelni és feltölteni az űrlap mellékleteként.

Stratégiai partnerségek (KA2): 2 éves projektek estében 80%-ot utalunk a szerződéskötés után, a záróbeszámoló elfogadása és a projekt lezárulta után kerül sor a maradék 20% utalására.
3 éves projektek esetében 40% a szerződéskötés után, 40% a időközi beszámoló elfogadása után, majd 20% a projekt lezárulta után és a záróbeszámoló elfogadása után.

Továbbra sincs felső határa az egy partnerségben részt vevő intézmények számának. A partnerenként igényelhető támogatási összeg mértékét ugyanakkor befolyásolhatja az intézmények száma, illetve hatékony, szoros és rendszeres együttműködés is nehezen valósulhat meg túl sok intézmény között.

A pályázatban meghatározott tevékenységektől és a hozzájuk rendelhető költségektől függ a projekt támogatási összege.

Nem. Az egységköltségeken belül az adott tétel tartalmához igazítva szabadon használható fel a támogatási összeg a támogatott projekt keretében.

Igen. (Már a pályázat kidolgozásakor egységköltségeket kell igényelni meghatározott tevékenységekhez)

A regisztrációs felületre feltöltendő dokumentumokat ki írja alá?

A jogi státuszt igazoló dokumentumot a regisztrált intézmény hivatalos képviselője, a banki adatlapot a banki képviselő és a regisztrált intézmény hivatalos képviselője írja alá.

A pályázatban szereplő partnereknek is kell regisztrálniuk? Ha igen, akkor megteheti helyette a magyar fél is?

A pályázatban megjelölt összes szervezetnek (küldő, fogadó, konzorciumi partner) egyaránt kell regisztrálnia. A regisztrációt követően kapják meg az intézmények 9 jegyű egyedi azonosító számukat (PIC kód), amit be kell írni a pályázati űrlapba. A partnerek regisztrációját a magyar fél is elvégezheti, amennyiben rendelkezésére állnak a regisztráció során kért adatok. Fontos azonban, hogy kapcsolattartóként ez esetben is a regisztrált intézmény egy képviselőjét jelöljék meg.
Partnerek esetében a banki adatlapot nem szükséges kitölteni.

Ha a partner „elrontja" a regisztrációt, az milyen hatással van a magyar pályázatra?

Ha a partner a regisztráció során elírás miatt hibás adatokat ad meg, az a későbbiekben javítható.

Azok a mesterképzésben részt vevő hallgatók, akik az Erasmus+ Program keretében a teljes képzésüket egy másik programországban akarják elvégezni, költségeikhez való hozzájárulás céljából hitelt igényelhetnek.

Az Erasmus+ Mesterképzési Hitel lehetővé teszi, hogy a mesterképzésben részt vevő leendő hallgatók az Erasmus+ Program időtartama alatt külföldi tanulmányaikat hitelfelvétel segítségével finanszírozzák. Az erre a célra elkülönített uniós költségvetés banki finanszírozást tesz lehetővé a mesterképzésben részt vevő hallgatóknak nyújtott hitelek finanszírozására.

A hitel összege elérheti akár a 12.000 eurót egy éves mesterképzés esetén, vagy akár a 18.000 eurót a két éves mesterképzés esetén, illetve fedezheti a lakhatás és a tandíj költségeit a 33 Erasmus+ programország bármelyikében.

Nézd meg az alábbi rövid videót az Erasmus+ Mesterképzési Hitelről!

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm

A következő feltételeknek megfelelő hallgató igényelhet hitelt:

 • Erasmus+ programországban rendelkezik lakóhellyel
 • Első ciklusú felsőoktatási tanulmányait (alapképzés vagy azzal egyenértékű képzés) sikeresen befejezte, és felvették egy Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézmény második ciklusú tanulmányi programjára (mesterképzés vagy azzal egyenértékű képzés)

mesterképzésnek (vagy azzal egyenértékű képzésnek) a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • A hallgató lakóhelye szerinti országtól és az alapképzés (vagy azzal egyenértékű képzés, amelynek elvégzése lehetővé teszi a mesterképzésre való felvételt) országától eltérő országban kerül megszervezésre
 • Teljes képzési programban vesz részt a hallgató, amely oklevél megszerzéséhez vezet

Közvetlenül a részt vevő bankokhoz vagy hitelt nyújtó intézetekhez lehet benyújtani a hiteligénylési kérelmet. A hitelkérelmet a bank vagy a hitelintézet bírálja el, valamint ők jogosultak a folyósítására is. További információért és a részt vevő bankok listájáért látogass el az Európai Bizottság által működtetett, az Erasmus+ Mesterképzési Hitelekkel (Erasmus+ Master Loans) foglalkozó honlapra (angol és magyar nyelvű oldalak).

Az Erasmus+ Mesterképzési Hitel 2015. június közepétől fokozatosan lesz elérhető az Erasmus+ programországaiban. A hitelt nyújtó bankok és ügynökségek listája az Európai Bizottság honlapján folyamatosan frissül.

A hitelintézetek általában egyaránt támogathatják a hazai egyetemeken tanuló külföldi mesterhallgatókat és a külföldön tanuló hazai diákokat.

Ez egy hitel, nem egy támogatás, tehát visszafizetendő, de a visszafizetés feltételei könnyítettek:

 • nem kell pénzügyi biztosíték a hitelfelvételhez
 • a kamatláb alacsonyabb, mint a piaci kamat
 • a visszafizetési kondíciók lehetővé teszik, hogy a tanulmányok befejezését követően maximum egy éven keresztül „türelmi időszakot”’ kérjen a hallgató, mely időszak haladékot ad a törlesztés megkezdésére, valamint további egy évre fizetési/törlesztési szabadságot/szünetet lehet igénybe venni a hitelszerződés futamideje alatt bármikor

Ha az alábbi kérdésekre IGEN a válaszod, igényelhetsz Erasmus+ Mesterképzési Hitelt.

 • Az alábbi Erasmus+ programországok egyikében laksz?

Az Európai Unió 28 tagállama: Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország, Egyesült Királyság

Társult országok: Európai Unió tagjelölt országok (Izland, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Törökország) valamint Liechtenstein és Norvégia

 • Sikeresen befejezted első ciklusú felsőoktatási tanulmányaidat (alapképzés vagy azzal egyenértékű képzés) és felvettek egy Erasmus Felsőoktatási Charter-rel rendelkező felsőoktatási intézmény második ciklusú tanulmányi programjára (mesterképzés vagy azzal egyenértékű képzés)?

Az Erasmus Felsőoktatási Charter-rel rendelkező felsőoktatási intézmények listáját megtalálod az EACEA oldalán:

(https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en)

 • A lakóhelyed szerinti ország különbözik az országtól, ahol mesterképzésben veszel részt?
 • Az ország, ahol mesterképzésben kívánsz részt venni, különbözik az alapképzés (vagy azzal egyenértékű képzés, amelynek elvégzése lehetővé teszi a mesterképzésre való felvételt) országától?

Miért van ez a követelmény? Az Erasmus+ mesterképzési hitel célja, hogy a tanulási célú mobilitást támogassa, nem pedig az, hogy országon belüli vagy visszatérő hallgatóknak adjon támogatást.

 • Teljes képzési programban fogsz részt venni, amely oklevél megszerzéséhez vezet?

Ha tanulmányaidnak csak egy részét végzed külföldön, az nem elegendő az Erasmus+ Mesterképzési Hitel felvételéhez, de feljogosíthat Erasmus+ mobilitási támogatásra. Ld. Hallgatói mobilitás

 

Ha a fenti kérdések közül mindre IGEN a válaszod, jogosult vagy az Erasmus+ Mesterképzési Hitelt igényelni.

 

Rajtad múlik, hogy mekkora összeget igényelsz. A fenti összegek a maximális összegek. A hiteligénylés során a hitelintézet megvizsgálja az igényelt összeget és az anyagi helyzetedet.

A jogosultság alapja a hivatalos lakóhely, nem az állampolgárság. Jogosult leszel a hitelfelvételre, ha az ország, ahol a mesterképzést végzed (még ha ez az ország a származási országod is) különbözik lakóhelyed szerinti országtól és az alapképzés (vagy azzal egyenértékű képzés, amelynek elvégzése lehetővé teszi a mesterképzésre való felvételt) országától.

Nem lehet Erasmus+ támogatást és Erasmus+ mesterképzési hitelt ugyanazon a helyen felhasználni, de ha a teljes mesterképzést külföldön tervezed elvégezni és eközben egy ettől különböző országában tanulnál pl. egy fél évet (az Erasmus+ Program 33 programországának egyikében, amely nem a lakóhelyeddel azonos vagy azzal a hellyel, ahol azelőtt tanulmányaidat végezted), akkor lehetséges. Például magyar hallgatóként két éves mesterképzés keretében Franciaországban tanulsz, a teljes mesterképzést ott végzed, melyhez igényelsz Erasmus+ mesterképzési hitelt, akkor ennek része lehet, hogy egy szemesztert például Belgiumban töltesz Erasmus+ támogatással (ebben az esetben az Erasmus+ Mesterképzési Hitelt egy magyar hitelintézettől igényeled (vagy egy francia hitelintézettől), az Erasmus+ támogatást pedig a mesterképzéshez tartozó oktatási intézményen keresztül tudod megpályázni).

Az Erasmus+ Program (2014-2020) ideje alatt körülbelül 200.000 hallgatót fognak támogatni. Az Erasmus+ Mesterképzési Hitel összege a teljes Erasmus+ Program 3,5%-a (körülbelül 520 millió euró), melyhez a résztvevő bankok is hozzájárulnak. Így a rendelkezésre álló hitel a Program teljes időtartama alatt több mint 3 milliárd euró.

Igen, ilyen esetben is igényelhető a hitel, amennyiben mester fokozatú képzésről van szó és az előző mesterképzések idején nem élt a hallgató ezzel a hitellehetőséggel (az adott mesterképzés idején igényli először). Fontos, hogy minden egyéb feltételnek is megfeleljen a hallgató.

 

A Tempus Közalapítvány csupán tájékoztatást nyújt, bank vagy hitelintézet jogosult folyósítani a hitelt, illetve a részt vevő hitelintézetek bírálják el a hitelkérelmeket is. Bővebb információt az érintett pénzintézetek tudnak nyújtani a hitelfelvétel részleteiről, lehetőségeiről.

Utolsó módosítás: 2016.03.08.