Comenius - eredmények és hatások

 

Mind az elkészült elemzések, mind tapasztalataink alapján mondható, hogy a program jól ismert a célcsoport körében. Az Egész életen át tartó tanulás programon belül a Comenius programban érkezett a legtöbb pályázat a Nemzeti Irodához. Ez bizonyította a köznevelésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők tenni akarását, fejlődési igényét. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a nagy érdeklődés mellett is évről évre biztosított volt, hogy a szakmailag leginkább megalapozott és kidolgozott pályázatok részesüljenek támogatásban.

A program a hét év során közel 22 000 mobilitás támogatásával biztosított lehetőséget a nemzetközi tapasztalatcserére, a nemzetközi környezetben zajló tanulásra és továbbképzésre. A projektmódszer meghonosodott az intézményekben, visszatérő pályázóink magabiztos tudással tervezik az együttműködéseket és nem rettennek meg az időmenedzsment, a disszemináció vagy a valorizáció szó hallatán. A program egyénre és intézményre szabott fejlődési lehetőséget biztosított, amely fontos megalapozója az eredmények fennmaradásának. A nemzetközi környezetben való munka vagy tanulás támogatta a nyelvi, szaknyelvi ismeretek fejlődését és új nyelv tanulására ösztönözte a résztvevőket. Motiváló erővel bírt a közoktatási szereplők mindegyikénél és jelentős módszertani megújulást jelentett nemcsak a pedagógusok egyéni munkája során, de intézményi szinten is.

A nemzetközi partnerségek pozitív hatásait látva és átélve mind többen gondolták azt, hogy intézményük továbbra is része kell, hogy legyen a nemzetközi vérkeringésnek. 276 intézmény legalább két projektet is megvalósított két különböző évben, vagyis a Comenius iskolai együttműködések legalább 3-4 esztendőn keresztül szerves részét képezték ezen óvodák és iskolák mindennapjainak.

Bár a mobilitások – a helyi tevékenységek mellett – tartalmi szempontból csak eszközei voltak a két éves projektek megvalósításának, mégis ezek számítottak a legfontosabb eseménynek a pedagógusok és diákok körében. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló kereteken belül maradva, igyekeztek minél több embernek lehetőséget biztosítani a külföldi kiutazásokra, ami a pályázatokban vállaltakhoz képest 40%-kal több mobilitást eredményezett az eddig lezárult partnerségekben.

A magyar iskoláknak és óvodáknak – a liechtensteini köznevelési intézményeket leszámítva – minden programországból voltak partnereik a hét esztendőben. A partnerek száma nagyjából visszatükrözi az országok lakosságszám szerinti méretét, kivéve azokat az országokat (Svájc, Hollandia), melyek csak 2007 után csatlakoztak az Egész életen át tartó tanulás programhoz.

A Comenius Régió együttműködések elindulásakor a célcsoport elérése valódi kihívást jelentett, mivel a pályázattípus megjelenése előtt csak közvetett volt a kapcsolat a legnagyobb potenciális pályázói körrel, az önkormányzatokkal (helyi, megyei, kisebbségi) és többcélú kistérségi társulásokkal.

A pályázattípus 5 éve alatt Magyarországon 34 pályázatot adtak be zömében helyi önkormányzatok 6 régióból, közülük 16-an valósíthatták meg a projekttervüket. A projektek 75%-a angolul zajlott, 3 projekt németül, egy pedig magyarul.

A Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak akció az egyik legnépszerűbb pályázati lehetőséggé nőtte ki magát Magyarországon. A számok jól mutatják a program népszerűségét: 2013-ban már csak a beérkezett pályázatok 30 %-át állt módunkban támogatni. Az Európai Bizottság által a program számára biztosított költségvetés az évek során fokozatosan növekedett, azonban a program népszerűsége generálta pályázói igényekkel nem tudott lépést tartani. 2013-ra a pályázók által igényelt támogatás 109%-kal volt magasabb a program első évéhez viszonyítva, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés csak 90%-kal növekedett ugyanezen időszakban.

A célországokat tekintve a legnépszerűbbek az Egyesült Királyság, Írország és Málta voltak. Ez az angol nyelv fontosságának előtérbe kerülését, illetve tovább erősödését jelzi. Ezeket az országokat követi Németország és Ausztria.

A továbbképzések lehetőségeivel elsősorban a köznevelésben dolgozó pedagógusok éltek, ugyanakkor a program az intézményvezetők, a tanárképzés területén dolgozó pedagógusok, pszichológusok és tanácsadók számára is teret adott a nemzetközi környezetben zajló tapasztalatszerzésre. Fontos megemlíteni, hogy bár legnagyobb százalékban a középiskolák pedagógusai képviseltették magukat a támogatott pályázók között (47%), nem sokkal kisebb az általános iskolák pedagógusainak aránya (33%), illetve óvodapedagógusok is képviseltették magukat (3%).

A teljes pályázati időszakra jellemző volt, hogy a továbbképzéseken résztvevők közel fele nyelvpedagógiai tartalmú továbbképzésen vett részt. A második legkeresettebb továbbképzési típussá váltak az egyéb szaktárgyak, illetve a szaktárgyak oktatásához közvetlenül nem kapcsolódó, általános tematikájú továbbképzések. Népszerűek voltak a nyelvtanfolyamok is, átlagosan a támogatott pályázók 8-9 %-a vett részt ilyen típusú tevékenységen.

A Comenius tanárasszisztensi akcióban a pályázati ciklus során 275 tanárasszisztens külföldi tanítási gyakorlatát támogatta a program, ezek időtartama összesen 6219 hét volt. A tanítási gyakorlatok időtartamát vizsgálva folyamatos növekedés volt jellemző a hét év során. A tanárasszisztensek átlagosan 22,3 hétre kaptak támogatást. Teljes tanéves tanítási gyakorlatra (40-45 hét) 2007-ben, 2008-ban és 2013-ban volt lehetőségük, a benyújtott igényeknek megfelelően összesen 26 főnek.

Németország, Olaszország és Spanyolország fogadta a legtöbb magyar pályázót, de Európa minden régiójában dolgoztak magyar asszisztensek Lettországtól Portugáliáig, Norvégiától Görögországig. A legszínesebb év ebben a kategóriában 2013 volt (21 fogadó ország), együtt növekedve a támogatott pályázatok számával.

Szintén ennek a hétéves időszaknak a gyümölcse a Módszertani ötletgyűjtemény, mely már nem cseng ismeretlenül a pedagógusok számára. A beszámolókban olvashattuk, hogy számos remek ötletet, a projektek, továbbképzések során a gyakorlatban is kipróbált játékot tanultak a pedagógusok. Szerettük volna, ha ezek az ötletek nem vesznek el, így létrehoztuk ezt az adatbázist, mely 85 ötlettel indult útjára és mára már közel 700 ötletet tartalmaz, honlapunk egyik legnépszerűbb aloldalaként.

A Comenius alprogramon belül érdemes kiemelni a résztvevők számos személyes kompetenciájának fejlődését, a más tagállamok kultúráinak megismerése által növekvő toleranciát és nyitottabbá válást. A nemzetközi környezet természetes hozadéka a diákok, tanárok nyelvtudásának fejlődése, a nyelvtanulás iránti motivációjuk növekedése. Intézményi szinten fontos hozadéka a mobilitási programokban való részvételnek a tanári kar szakmai fejlődése, valamint az új tanítási módszerek megismerése és alkalmazása, kiemelt tekintettel a projektmódszer meghonosítására vagy az infokommunikációs technológiák nagyobb mértékű alkalmazására a tanításban.

Egy 2013-ban készített felmérés azt vizsgálta, hogy a tanárok által igénybe vehető szakmai továbbképzések eredményei milyen mélységgel épültek be az intézmények életébe. A nyertes pályázók véleményét megkérdezve a négy fő vizsgált terület a következő volt: a jelentkezés háttere, az eredmények disszeminációja, a továbbképzés hozadékai és fenntarthatósága. A kapott válaszok alapján a jelentkezés fent is említett két fő oka, a szakmai és nyelvi fejlődés mellett nagy hangsúly volt a kapcsolatépítésen, a más kultúrák megismerésén is.

A kurzus kiválasztásakor leginkább a jelentkezők igényei alapozták meg a döntést, de ezek nagyrészt egybeestek a küldő intézmény céljaival. A disszeminációt a jelentkezők nagy többsége már a képzés kiválasztása előtt, vagy a támogatás megítélése után átgondolta, és a terveket nagyrészt meg is valósította, a tanultak napi gyakorlatban történő alkalmazásának számos formáját sorolták fel a válaszokban.

Több pályázó visszajelzése megerősíti, hogy az iskolavezetők úgy gondolják, hogy az LLP programok által biztosított lehetőségek vonzóvá teszik intézményüket.

 

Utolsó módosítás: .