Szeretne pályázni az Erasmus+ programban? Nem tudja, hogy melyik Erasmus+ pályázattípusban érdemes pályáznia? Van már nyertes Erasmus+ pályázata, de más pályázattípus is érdekli? Az Erasmus+ pályázati útmutató minden kérdésére választ ad – ha tudja, hogyan érdemes olvasni a leggyakrabban hivatkozott útmutatót. Cikkünk ebben igyekszik gyors segítséget nyújtani.

KIKNEK SZÓL AZ ÚTMUTATÓ?

Az Erasmus+ pályázati útmutató mindazoknak szól, akik alapos ismereteket szeretnének szerezni az Erasmus+ programról, legyen szó akár részt vevő intézményekről, akár egyéni résztvevőkről.

HOGYAN KEZDJÜNK NEKI AZ OLVASÁSNAK?

Az Európai Bizottság is szükségesnek érezte, hogy a fenti kérdéssel foglalkozzon, mivel egy egész weboldalt szentelt a „How to read the Programme Guide” kérdésnek saját felületein, ugyanis az Erasmus+ programban való pályázáshoz az útmutató ismerete elengedhetetlen, akár szakképzési, felnőtt tanulási, köznevelési, felsőoktatási vagy ifjúsági szektorban szeretne pályázni.

HOGYAN ÉPÜL FEL?

Az Erasmus+ általános célkitűzéseit, alapelveit nem érdemes átugrani az útmutatóban. Amennyiben nemzetközi együttműködés keretében szeretne projektet indítani, olvasson tovább!
Az Erasmus+ pályázati – hétköznapi nevén csak „a Guide”-nak nevezett – útmutató alapvetően három nagy részből áll. Az A. rész a program általános áttekintését tartalmazza. Tájékoztatást nyújt a program célkitűzéseiről, prioritásairól és fő sajátosságairól, valamint arról, hogy mely országok vehetnek részt a programban, illetve a program megvalósítási struktúráiról és a rendelkezésre álló teljes költségvetésről. Ez a rész azoknak szól, akik általános áttekintést kívánnak kapni a program hatóköréről és felépítéséről.
A B. rész a pályázati útmutatóban érintett, a program keretében támogatható tevékenységeket ismerteti. Ezt a részt főként azoknak kell aprólékosan átolvasniuk, akik részletesebben szeretnének tájékozódni arról, hogy milyen típusú projektek kapnak támogatást a programban. A B. részben ismertetett információkkal kapcsolatban az útmutató I. mellékletében találhatók további részletek.
A C. rész részletes információkat tartalmaz a pályázati folyamattal és a projektek kiválasztásával kapcsolatos eljárásokról, valamint az Erasmus+ támogatás odaítélésével kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi rendelkezésekről. Ez a rész azoknak szól, akik pályázatot kívánnak benyújtani az Erasmus+ programhoz kapcsolódóan.
Az Erasmus+ program általános elveiben, célkitűzéseiben sok pályázati program esetében hasonló. Amikor nem különbözteti meg az útmutató, hogy melyik pályázattípusra vonatkozóan tartalmaz leírást, akkor az valamennyire nézve igaz. Ha kiemelten egy-egy pályázattípusról ír, akkor azokat külön fejezetekben részletezi.

MILYEN NYELVEN ÉRHETŐ EL?

A program alapdokumentuma angol nyelven született. Minden programország nyelvére lefordították, köztük magyarra is, azonban a hivatkozási alapot és a pontos információkat mindig az angol nyelvű dokumentum tartalmazza. Az angol és a magyar nyelvű útmutató szerkezete egységes (a magyar az angol megfelelője): az Erasmus+ programra vonatkozik.

MELY OKTATÁSI TERÜLETEN HASZNÁLHATÓ?

A pályázattípusok esetében az útmutatóban foglalt leírás alapvetően mindegyik szektort érinti. Az egy-egy szektorra vonatkozó legfontosabb jellemzőket (kivételek hangsúlyozása, szektorspecifikus eltérések stb.) külön kiemeli az útmutató, mivel bizonyos esetekben eltérések lehetnek a pályázati feltételekben, ha köznevelési, szakképzési, felnőtt tanulási vagy felsőoktatási projektről van szó. Sok esetben csak akkor tér ki az oktatási területre vonatkozóan az útmutató, amikor a különbségeket emeli ki. Minden más esetben a szabályok az összes szektorra vonatkoznak.

MIT TARTALMAZNAK A MELLÉKLETEK?

A kiemelt részek mellett a mellékletek további hasznos információkat tartalmaznak. Az I. melléklet a kiegészítő szabályokról szól a pályázati útmutató által érintett tevékenységekre vonatkozóan. A II. melléklet a megvalósítási időszakra vonatkozóan tartalmazza a terjesztési iránymutatásokat a kedvezményezettek számára, a III. mellékletben pedig a pályázati útmutatóban használt kulcsfogalmak jegyzékét és meghatározását tekinthetik át a pályázók, ami nélkülözhetetlen, jó kiindulópont a projektek tervezéséhez és megvalósításához. Végül a IV. melléklet a hasznos referenciákat és elérhetőségeket tartalmazza.

TIPPEK

Az Erasmus+ pályázati útmutatón túl van további néhány fontos dokumentum, melyeket érdemes pályázat írásakor tanulmányozni. Ilyen például a Bírálati kézikönyv, mely hasznos szempontokat tartalmazhat a pályázati tervezéshez, egészen más aspektusból. Ezen kívül a Tempus Közalapítvány honlapján minden szektor esetében számos segédanyag található a Pályázati dokumentumok menüpont alatt.

www.erasmusplusz.hu


A cikket összeállította: 
Széll Adrienn, Tempus Közalapítvány, Erasmus+ partnerségi csoport

 A cikket elolvashatja a Pályázati Pavilon 2017/tavaszi számának 70.oldalán. 

Utolsó módosítás: 2017.08.07.