E-Story – Modern kor, modern módszerek a történelemtanításban

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, művészet | Budapest | Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány

Érintett tantárgy(ak): állampolgársági ismeretek,médiaismeretek,rajz és vizuális művészet,történelem
Címkék: Vizuális készségek, Kreatív gondolkodás

Hét ország (Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia) részvételével valósult meg az az Erasmus+ tananyagfejlesztési projekt, amely a középiskolák történelemtanárait célozta meg. A cél: szórakoztató módon megismertetni a fiatalokkal közös európai kultúránkat, és közös történelmünknek azokat a vonásait, melyek európai polgárokként összekötnek bennünket.


Az E-story című projektben – mely három év után a közelmúltban zárult – magyar részről a Metropolis filmtörténeti folyóiratot kiadó Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány munkatársai (filmés médiakutatók) vettek részt. A csapat egyrészt olyan jellegű tanítási stratégiákat és segédanyagokat fejlesztett, amik arra serkentik a tanárokat és rajtuk keresztül a diákokat, hogy óráikon minél több mozgóképet és médiaanyagot használjanak, másrészt arra is ösztönzött, hogy felkutassák a szabadon elérhető, rugalmasan felhasználható, történelemmel kapcsolatos forrásokat.

Saját fejlesztésű netes felületen interaktív tananyagok készültek különböző témakörökhöz, melyek folyamatosan elérhetők, és prototípusként is használhatók, emellett online források gyűjtőhelyeként is szolgál. A magyar résztvevők A forradalom és a város címmel dolgoztak ki egy, az 1956-os forradalommal foglalkozó tematikát.

„Vizualizációval, mozgóképes anyagok felhasználásával igyekeztünk bemutatni azt, hogy egy ilyen
eseménysorozat hogyan bontakozik ki a város szerkezetében. A végeredmény olyan vázlat lett,
amire a tanárok egy 56-os foglalkozást alapozhatnak”

– magyarázza Vincze Teréz projektvezető, az ELTE egyetemi adjunktusa.

Következő lépésként a Történelemtanárok Egylete óravázlatokat is kidolgozott az oldal technikáira alapozva. Megmutatták, hogyan valósítanának meg egy-egy ilyen történelemórát, méghozzá a gyerekeket bevonva. Ezzel párhuzamosan minden részt vevő országból gyűltek a mozgóképek, a fotó- és hanganyagok – nem is feltétlen csak a közelmúltból.

„Az olaszok például nagy csapattal dolgoztak azon, hogy a történelem távoli szakaszait is megelevenítsék, "digitalizálják" például műtárgyfotók, régészeti emlékek online anyagaival, vagy a Google maps
segítségével rekonstruálják a római hódításokat.”

De nem csak abban lehet gondolkodni, hogy a múlt emlékeit digitalizált formában megőrizzük és kutathatóvá tegyük. Mozgóképet és egyéb vizuális anyagokat létrehozni is lehet. Ez volt a magyar tagok erőssége: workshopot tartottak tanárjelölteknek arról, hogyan lehet interaktívvá tenni az oktatást úgy, hogy a gyerekek maguk készítenek történelmi dokumentumfilmeket akár saját nagyszüleikről vagy a településükről. Ehhez persze először a pedagógusokat kellett oktatni, hogy elsajátítsák az alapvető technikákat.

„Rövid, jól használható, praktikus oktatófilmeket készítettük azoknak a történelemtanároknak, akik e téren még amatőrök, de szívesen belevágnának egy ilyen kísérletbe a gyerekekkel azért, hogy a fiatalok létrehozhassák
a saját narratívájukat, és megtanulják az önálló forrásfeldolgozást.”

A többnapos workshopon a résztvevők gyakorolták ezt, és létre is hoztak kisebb munkákat. „A konferenciának az is célja volt, hogy a tanárok hozzanak ötleteket arra, ők hogyan oktatnának legszívesebben. Ma már ugyanis a frissen végzettekben eleve megvan a vágy arra, hogy felhagyjanak a frontális tanítással, és jobban bevonják a hallgatóságukat. Mindez sok energiát igényel, ennek ellenére a meghívott tanároknak nagyon tetszettek ezek a lehetőségek, kíváncsiak és nyitottak voltak. Ők is tudják, hogy a fiatalok számára élményszerűvé kell tenni a tanulást – és ezt ma már képtelenség csupán papírra írt szövegekre építve megtenni.”

További információ a projektről: e-story.eu

Szerző: Kempf Zita, újságíró