Európa helyben van? - Települések európai együttműködése az ifjúságügy fejlesztése érdekében

2018 | Ifjúsági terület | aktív állampolgárság | Budapest | Erasmus+ nemzeti irodáinak hálózata

Címkék: Projektszerű megvalósítás

Az Európai Unió tagállamai maguk határozzák meg ifjúságpolitikájukat, ez a szakpolitika tagállami hatáskörben van. Ugyanakkor számos uniós ajánlás, tanácsi határozat gondoskodik arról, hogy az egyes országok közös elveket, célokat kövessenek és stratégiájukat az uniós értékekre alapozzák. A tagállamok többsége rendelkezik nemzeti ifjúsági stratégiával vagy ifjúsági törvénnyel, amelyek a fiatalokkal kapcsolatos álláspontot rögzítik és bizonyos nemzeti szintű rendelkezéseket tartalmaznak.

A nemzeti stratégiák megvalósítása azonban az esetek többségében nem országos szintű akciókon keresztül valósul meg. Szakemberektől sokszor hallani a következő megállapítást, amelyet akár a szakma egyik szlogenjeként is alkalmazhatunk, hiszen jól kifejezi az ifjúsági munka lényegét: ‘az ifjúsági munka helyben történik’. A helyi vagy települési ifjúsági munka számos szereplő munkájának az eredménye: a települési önkormányzati testületek képviselői, a területen dolgozó, városházi ifjúságügyi munkatársak, helyi civil szervezetek együttműködése nélkül nem valósulhat meg hatékony ifjúsági munka, és a siker érdekében a szektorok közötti együttműködés sem maradhat el.

A helyi ifjúsági munka fejlesztését tűzte ki az Erasmus+ nemzeti irodáinak hálózata, amikor 2016- ban elindította a “Europe Goes Local” hálózati projektet. A projekt egyik ihletője, inspirálója az Európai Ifjúsági Konvenció (European Youth Work Convention) záró dokumentumában megfogalmazott megállapítás, amely szerint az ifjúsági munka megvalósításának felelősei nagyrészt a helyi szinten tevékenykedő szereplők. A Konvenció javaslatot tett egy európai karta létrehozására a helyi ifjúsági munka vonatkozásában, ezzel hozzájárulva e felelősség megfelelő felismeréséhez. 

A Europe Goes Local hálózati projekt jelenleg huszonkét ország helyi ifjúsági munkában érintett szakemberei számára nyújt szakmai együttműködési és fejlődési lehetőséget az Erasmus+ program által biztosított lehetőségekre építve. Mintegy százötven európai település képviselői kaptak lehetőséget arra, hogy a program nemzeti irodájával együtt kidolgozzanak egy akciótervet, amely igényeikhez és minőségfejlesztési céljaikhoz igazodva tartalmaz nemzeti és nemzetközi szinten megvalósuló képzéseket, tanulmányutakat, de akár személyre szabott mentorálást vagy helyi stratégiakészítést is. 

Az egyes tagországokban zajló fejlesztő folyamat mellett a projekt közös hálózati konferenciát rendez minden évben, ahol a partnerség-építésen túl a tapasztalatcsere és a tudásbővítés is hangsúlyt kap. Az utóbbi két évben a konferenciák résztvevői az egyik legfontosabb témaként a lobbyzást, annak elsajátítását jelölték meg a helyi ifjúsági szakemberek számára, hiszen az ifjúsági munka hatásának, eredményeinek, valódi teljesítményének megfelelő elismerése és az ahhoz szükséges források biztosítása számtalan esetben kívánni valót hagy maga után. 

Az éves konferencia megrendezése mellett a projekt európai szintű célkitűzése a Helyi Ifjúsági Munka Európai Kartájának létrehozása. Egy szakértői munkacsoport 2017-ben elkészítette a Karta első szövegváltozatát, amelyet a projekt résztvevői széles körű konzultáció során vitattak meg, javaslatokat téve a szükséges módosításokra. A Karta a helyi ifjúsági munkában követendő alapvető elvek mellett részletezi az egyes folyamatokat jellemző minőségi kritériumokat, tanácsot adva a szakpolitikai tervezés, a szervezeti folyamatok, az ifjúsági szakember feladata és profilja meghatározásához, javításához. A konzultáció eredményeként beérkezett javaslatok alapján elkészült a szöveg új verziója, amelyről 2018-2019 telén ismét európai konzultációra kerül sor, hogy a szöveg minél inkább lefedje a helyi ifjúsági munka sokféleségét. A Karta végleges változatát várhatóan a projekt harmadik európai konferenciáján, 2019 júniusában kapják kezükbe a szakemberek, hogy munkájuk fejlesztését egy újabb eszközzel tehessék még hatékonyabbá. 

A projekt 2020-ban zárul és addig a megvalósítók szándéka szerint hozzájárul ahhoz, hogy Európa jó hatását minél inkább érezhessük helyben is. 

További információk a projekttel kapcsolatban: www.europegoeslocal.eu

A projekt Facebook oldala: www.facebook.com/europegoeslocal/

Hálózatépítés a projekt Facebook csoportjában: https://www.facebook.com/groups/1746880872070611/

Kontakt az európai koordinációt végző belga/flamand/ nemzeti irodában: Balogh Judit - Judit.balogh@jint.be
Kontakt a magyarországi nemzeti irodában: Sztráda Eszter

A cikk a Pályázati Pavilon 2018. őszi számában jelent meg.