Óvodapedagógusok a nagyvilágban

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, interkulturális tapasztalat, mobilitás, nyelvtudás | Fejér | Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda

Címkék: Személyes és társas készségek, Projektszerű megvalósítás

ERASMUS+ PROGRAM
Projekt címe: 
"Határon innen, határon túl...", "Túl az Óperencián"

Tevékenység típus: 
KA1 - Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása
Pályázó: 
Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda
Honlap: 
http://perkata.info/

 

Az Erasmus+ program köznevelési mobilitási pályázattípusában az óvodáknak, bölcsődéknek is kiemelkedő szerep jut. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák, de akár a vezetőség tagjai is részt vehetnek külföldi nyelvtanfolyamon, módszertani továbbképzésen, szakmai látogatáson vagy hospitáláson a program támogatásával, ezáltal a munkatársak lehetőséget kaphatnak a szakmai, szellemi megújulásra.

A perkátai Szivárvány Óvoda két sikeres Erasmus+ projektet is megvalósított, melyek hatása nem ért véget a projektek befejeztével. Az Erasmus+ projektcsapat tagjait kérdeztük meg arról, hogy miért érdemes óvodaként részt venni nemzetközi pályázatokban.

Két Erasmus+ mobilitási projekt sikeres megvalósításán vannak túl. Mi volt az első lépés? Hogyan jött az elhatározás, hogy belevágnak a pályázatírásba?

Nevelőtestületünk egy jól összekovácsolódott, új utakat kereső, aktív csapat, egy támogatóelveket valló óvodavezetővel. A hazai utakat, kihívásokat már ismertük, ezért merült fel bennünk az igény az „európaiasodásra”, az országhatárainkon kívüli kitekintésre. Ennek megvalósítása érdekében szükségesnek láttuk kulcskompetenciáink fejlesztését a minél szélesebb körű nemzetközi tapasztalatszerzés megteremtésével. ...és elkezdtünk nagyokat álmodni...

Az első lépésre egy személyes indíttatás inspirált bennünket, 2014 októberében egy csapatépítő kiránduláson vettünk részt az Egyesült Királyságban. Ezen az utazáson még csak kívülről láttunk külföldi óvodát, bejutnunk nem sikerült. Az interneten barangolva láttuk, hogy vannak olyan pályázatok, melyek az óvodapedagógusoknak is lehetővé teszik azt, hogy betekinthessenek a külföldi óvodák munkájába. Ezután egyszer csak ott ültünk a Tempus Közalapítvány egyik termében, és hallgattuk a tájékoztatást. Így indultunk neki az első, majd a sikeren felbuzdulva a második utazásnak.

Nyelvtanfolyamokon vettek részt, szakmai látogatásokat tettek. Milyen szempontok alapján választották ki a fogadóországokat?

A szükségletek, célok meghatározása után a projekt első lépéseinek egyike a lehetséges partnerek kiválasztása volt. Fontos szempont volt számunkra, hogy először magyar nyelvű óvodákat találjunk, mivel az idegen nyelvi kompetenciánk még fejlesztésre szorult. Szempont volt még, hogy a fogadó intézmény a miénkhez hasonló elvek alapján működjön. Az első pályázat során partnereinket szakmai kiadványokban publikált írásaik alapján választottuk ki. Így jutottunk el két erdélyi és egy szlovákiai magyar óvodába. Ebbe a pályázatba a nyelvtudás fejlesztését is beépítettük . A sikeren felbuzdulva második pályázatunkba már idegen nyelvű óvodákkal való kapcsolatfelvételt is beépíthettünk. 

A megvalósított mobilitások milyen hatással voltak a kiutazó pedagógusokra és az intézmény egészére?

A mobilitások során folyamatosan beszámoltunk szakmai munkánkról és élményeinkről az óvoda blogján és a sajtóban. Személyes visszajelzésekből tudjuk, hogy a közvélemény figyelemmel kísérte szakmai munkánkat szerte az országban, de hírt adtunk magunkról a nagyvilágban is. Perkáta csak egy kis település Fejér megyében, de pályázatainkkal elvihettük jó hírét, bemutathattuk, bemutatkozhattunk más országokban, illetve hazánkban is. Az intézmény „imázsa” felértékelődött. Az óvoda szellemisége még nyitottabbá vált, gazdagodott.

Nyitni a világ felé csak nyitott szellemiséggel lehet. Az egyik nyelvi kurzusnak köszönhetően kapcsolatot alakítottunk ki egy franciaországi óvodával, amelynek eredményeként egy közös projekt jött létre. Az intézményi kapcsolatokon túl személyes barátságok is kötődtek. A szakmai látogatások alkalmával a részt vevő pedagógusok fejlődtek a szakmai, személyes és társas kompetenciái, szociális készségük, helyzetfelismerésük. A kollektíva nevelő-oktató módszerei, ismeretei bővültek. A munkaközösségek tevékenységei színesedtek, gazdagodtak.

 

Hogyan tudták beépíteni a gyerekek óvodai életébe a kiutazásokon tanultakat, ezek az új impulzusok miként hatottak rájuk?

A mobilitások során szerzett tapasztalatok és tanultak beépítése a mindennapi munkánkba nem okozott problémát, mert projektpartnereink amellett, hogy számunkra fejlődési lehetőséget is biztosítottak, hasonló pedagógiai szemléletet, elveket vallottak. A szerzett új tudást, megújult módszertani ismereteink alkalmazását a gyerekek elfogadták, biztosak vagyunk benne, hogy gyakorlati munkánk sikeresebbé vált. Projektpartnereinkkel később is több közös együttműködésünk volt (csoportos Skype beszélgetések a gyerekekkel, eTwinning projektek…), melyeken keresztül a gyerekek közvetve is profitáltak a mobilitások eredményéből. Kézzel fogható módon ismerhettek meg más országokat, más anyanyelvű gyerekeket, szokásaikat, egyúttal bemutathatták saját magukat is. Ezek az élményközpontú, tevékenységen alapuló, a kor digitális technikáit felhasználó projektek a szülők visszajelzései, illetve a mi megfigyeléseink szerint is nagyon sikeresek voltak a gyerekek körében.

Mi volt a legemlékezetesebb az Önök számára, mi a legnagyobb eredmény, amit elértek?

Már a pályázatírás, a várakozás izgalma is egy csapattá kovácsolta a munkaközösséget. Majd az utazásszervezés, a bemutató szakmai anyagok, a felkészülés, mind-mind nagy kihívás, de örömteli munka volt. Megvalósítottunk 6 szakmai látogatást 4 ország 6 intézményében, részt vettünk 3 nyelvi kurzuson, beutaztunk 7 országot, megismertünk számtalan kollégát, építettünk maradandó szakmai kapcsolatokat, szereztünk jó néhány jó ismerőst és barátot. Olyan mély impulzusok értek minket, olyan maradandó élményekben volt részünk, melyek életre szólóan beépültek munkánkba, személyes életünkbe. Büszkék vagyunk arra, hogy mi voltunk Perkátán az első Erasmus+ pályázatban részt vevő csapat, és hogy településünk, óvodánk nevét ismertté tettük.

A mai oktatás-nevelés egyik fontos eleme a fenntartható fejlődés. Második projektjük 2017 nyarán ért véget. Érezhető-e még ma is a hatása annak, hogy önök nemzetközi projektekben vettek részt?

Ezekkel az Erasmus+ pályázatokkal egy új ajtót nyitottunk a világ felé. A kapcsolat a projektben részt vevő óvodák, illetve kollégák között megmaradt. Figyelemmel kísérjük egymás életét nem csak intézményi szinten, de mivel barátságok is születtek, így a magánéletünkben is. A jövőbeni projektekbe az idei tanévben érkezett új kollégákat is szeretnénk bevonni. Az Erasmus+ projektünk kapcsán találtunk azokra a későbbi partnerekre, akikkel megvalósítottuk a „Kis emberek a Föld körül” című projektünket, mely a 2017. Év Projektötlete, 2017-ben az eTwinning Magyarország verseny 2. helyezettje, valamint Európai Minősített Projekt lett.

Ha csak két mondatuk lenne, mit üzennének azoknak az óvodáknak, akik félnek belevágni egy hasonló nemzetközi kalandba?

Azt tapasztaltuk a disszeminációk során, hogy kevés óvoda, óvodapedagógus mer belekezdeni nemzetközi projektbe, de beszámolóinkat meglepődve, csodálkozva hallgatták. Azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy merjenek belevágni, merjenek ők is nagyot álmodni.

 

Összeállította: PRIBIL-KÖVESDY DÖNÍZ
Tempus Közalapítvány, Erasmus+ Programiroda