ELŐÍTÉLET HELYETT VÁLASZD AZ ÉLETET!

2018 | | aktív állampolgárság | Pest | Szembenézés Alapítvány (projektpartner)

Érintett tantárgy(ak): állampolgársági ismeretek

Európa a polgárokért

Hazai projektpartner: Szembenézés Alapítvány
Pályázó: Holocaust Educational Trust Of Ireland
A projekt címe: THE CROCUS PROJECT: REMEMBERING THE HOLOCAUST, LEARNING LESSONS FOR CONTEMPORARY EUROPE
Pályázati kategória: európai emlékezet
Pályázás éve: 2016

Miért kell még mindig a holokauszttal foglalkozni? – kérdezik sokan, sokszor. A Szembenézés Alapítvány könnyen érthető, pozitív emlékezetprojektjével az eddigiektől eltérő, erős választ ad erre a kérdésre.

EGYKORI ÉS MAI GYEREKEK

A Krókusz Projekt remekül példázza, hogyan lehet gyerekekhez közel hozni egy olyan témát, amely némelyek szerint „túlbeszélt”, mások szerint épphogy agyonhallgatott.

A huszadik század legnagyobb humán tragédiájának, a holokausztnak a különféle megközelítéseiben ugyanakkor sokszor elsikkad az emberi szál, a gyermekek jelenlétének és elveszejtésének borzalma.

A mai fiataloknak ez lehet a kapcsolódási pontjuk, hiszen másfélmillió velük egykorú gyerek veszett oda.

Őszinte szembenézésre van szükség a múlttal, és még így is legalább egy új, friss szemmel és szívvel rátekintő generáció kell ahhoz, hogy tömegek felismerjék és nemet tudjanak mondani a legkisebb fenyegető jelzésre. Hogy ezt elérjük, arra is szükség van, hogy a gyerekek könnyen, közvetlenül és saját indíttatásból, saját feldolgozásukkal is kapcsolódhassanak a témához. Például egy szimbólumon keresztül: virágültetéssel és közvetlen környezetük – saját családjuk, saját életük – trauma feldolgozásával.

ELFOGADÁSSAL AZ ELŐÍTÉLETEK ELLEN

Magyarországon a Szembenézés Alapítvány ezt ismerte fel, amikor az EU támogatásával, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetével, valamint más intézményekkel és civilekkel együttműködve, európai indirekt nevelési-oktatási programban való részvételre hívta a magyar pedagógusokat. Hogy tizenkét ország több mint százezer, hasonlóan gondolkodó diákjához és tanáraikhoz hasonlóan és hozzájuk csatlakozva, az élménypedagógia eszközeit használva emlékezzenek a holokauszt gyerekáldozataira – az alkalmazott újszerű történelmi ismeretátadással a fiatalok személyiségfejlődését is szolgálva.

A Krókusz Projektben (nevét az elültetett virágról kapta) 2016 óta olyan munkára inspirálnak, amely a pedagógusok és a diákok önállóságára és kreativitására épül, cselekvésre sarkall, és a részt vevő fiatalok témával kapcsolatos történelmi tudásán kívül érzékenységüket is növeli. A Szembenézés Alapítvány abban szeretne segíteni, hogy egyre többen érezzék át, mennyire jó a sokféleségben együtt élni, barátságban lenni egymással.

A PROJEKT FILOZÓFIÁJA

A krókusz tavasszal nyiladozó sárga szirmaival a háborúban a zsidók ruháján kötelezően viselt Dávid-csillagra, az előítélet és a kirekesztés szimbólumára emlékeztet, és egyben az életre is. A projekt jelmondata – Virággal az előítélet, az erőszak ellen! – az áldozatok előtti főhajtás lényegére mutat rá: a projekt azt szolgálja, hogy a gyerekek ne válhassanak áldozattá, utasítsák el a káros előítéleteket, ami a társaik halálához vezetett.

A másfélmillió gyerek halálát okozó, csaknem nyolc évtizede kezdődött genocídium természetrajza ugyanis nem változik, az előítélettől a gyilkosságokig vezető út törvényszerű. Ha nem lépünk fel az előítélet ellen, a mai gyerekek újra áldozatok lehetnek.
Pap Ágnes, a Szembenézés Alapítvány elnök-projektvezetője azt mondja, emiatt is volt kézenfekvő számukra, hogy igent mondanak az írországi kezdeményező 2015-ös megkeresésére, és a 2016-17-es tanévben csatlakoztak a projekthez.

„Olyan társadalomban szeretnénk élni, amelyikben elfogadják és tisztelik egymást az emberek, akkor is, ha különbözőek; és fontosnak tartják egymás gondolatait, véleményét, akkor is, ha az különbözik az övéktől. A tíz éve, főként önkéntesekkel működő alapítványunkkal – amelynek alapítói és tisztségviselői között van közgazdász, rabbi, tanár, jogász és kutató – azért szeretnénk tenni, hogy minél többen legyenek, akik így gondolkodnak, akik a tények alapján ítélik meg a világot, és nem ülnek fel a hazugságoknak, legendáknak és féligazságoknak. Akiknek szabadon választott, szabadon vállalt, biztos identitása van. Ezért a megismerés-megértés-elfogadás-együttérzés alapú párbeszédre épülő fórumokat teremtünk, amelyekben a résztvevők közérthetően, empatikusan és pozitív módon találkoznak a tényekkel – ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy el- és befogadóvá váljanak, saját magukkal is.”

Az elnök-projektvezető szerint a Krókusz Projekt híveket szerezhet ennek a filozófiának, és segítheti a hasonlóan gondolkodó pedagógusok, fiatalok egymásra találását, az európai gondolat lényegének megértését, megerősítését, a résztvevők öntudatos állampolgárokká válását, azt, hogy meg tudják védeni magukat és másokat is.

HOGYAN ÉPÜL FÖL A KRÓKUSZ PROJEKT?

Oktatási-nevelési intézmények pedagógusai (óvódapedagógusok is) intézményükben önkéntes jelentkezés alapján Krókusz-csoportokat hoznak létre, és ősszel elültetik velük a krókusz virág hagymáját. A továbbiakban saját munkatervük szerint dolgoznak. Érzékenyítő programokban vesznek részt, kutatnak, kiállítást, tablót, filmet készítenek, olvasmányokat dolgoznak föl, kortanúkkal találkoznak, interjúkat készítenek, különféle programokon vesznek részt, vagy épp ők szerveznek programokat. Készülnek a magyarországi áldozatok emléknapjára, a megszerzett tapasztalatokat és eredményeiket bemutatják saját környezetükben (pl. iskolájukban, a települési közösségekben) és a világhálón. A munka az intézményekben évről-évre folytatódik, a régiek átadják tapasztalataikat az újaknak.

A projektben a hazai viszonyokra adaptálták az írországi koordinátor kezdeményezését, és a Krókusz csoportok erre alapozó, önálló projektjének létrehozását a finanszírozáson kívül szolgáltatásaikkal is segítik. Például ajánlott óravázlatokkal, foglalkozási tervekkel, filmográfiával, irodalomjegyzékkel, kiállítási segédletekkel, színházpedagógiai, vizuális pedagógiai, interkulturális és múzeumpedagógiai programokkal, foglalkozások vezetésével, szakmai tanácsadással, közös webfelület működtetésével és személyes találkozókkal, workshopokokkal. Így támogatják és inspirálják az egyéni és közös munkát, a tapasztalatok, jó gyakorlatok átadását. Eddigi projektjeikhez hasonlóan – ahogyan Ágnes fogalmaz –, hiteles és „jó fej” tudósokkal, művészekkel, más kiváló szakemberekkel, közéleti szereplőkkel, kortanúkkal segítenek a fiatalok érzékenyítésében és a történelmi tények és összefüggések megismertetésében.

VIRÁGGAL AZ ERŐSZAK ELLEN

A harmadik évadához érkezett az ír projektben való magyar közreműködés 2018-ban. A szegregátumban élőktől a fővárosi elitiskoláig, az óvodától a középiskolákig, határon innen és túli településeken, ebben az évben már 1500 virág tesz hitet az élet mellett, és hirdeti az előítélet és a kirekesztés ostobaságát és aljasságát.

„Fontos, hogy tiszteljük az áldozatokat, de ne sajnálat legyen bennünk, hanem eltökéltség – mondta Pap Ágnes a projekt általános célját hangsúlyozva. „Tegyünk azért, hogy ne lehessen több áldozata az előítéletnek. Ne hagyjuk, hogy egymás ellen fordíthassanak bennünket!”


Egy miskolci és egy piliscsabai szakgimnáziumban tanuló, a programban részt vevő gyerekek reakciói:

„Nem biztos, hogy minden ember az, aminek hisszük.”
„Az én véleményemen csak én változtathatok.”
„Az előítéletek rosszak, egy csomó rossznak látszó ember igazából jó ember.”

KEMPF ZITA