A kulcs az állandó megújulás

2019 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, interkulturális tapasztalat, nívódíjas projekt, nyelvtudás, tanári kompetenciák | Budapest | Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

Címkék: Személyes és társas készségek, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás

Az innováció kérdése az elmúlt évtizedekben világszerte kiemelt figyelmet kapott, húsz éve pedig már az oktatásban is előkelő helyen áll. Az egyre gyorsabban változó környezetben a tudományos tudás mellett szükséges a megfelelő technikai műveltség is, éppen ezért sok hazai köznevelési intézmény elkötelezetten támogatja pedagógusai szakmai megújulását. Erről az innovatív szemléletről beszélgettünk Plánk Tiborral, a Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumának vezetőjével.

Az iskolát évek óta az innováció vezérli, ezért több alkalommal vettek részt fejlesztést szolgáló nemzetközi pályázatokban, azonban most először pályáztak pedagógus-továbbképzésekre. Honnan jött az ötlet, hogy belevágjanak?

Valóban, az idén 135 éves iskolánkat az innováció, illetve a széleskörű nemzetközi kapcsolatok megléte jellemzi. Diákcsere-kapcsolataink Európán kívül japán, orosz, USA-beli középiskolákra is kiterjednek. Több sikeres Comenius pályázatot, Erasmus+ KA2-es partnerséget is megvalósítottunk már. Három évvel ezelőtt „megújuló-modern iskola koncepció” néven a pedagógusi módszertani változatosságra helyeztük a hangsúlyt. Hisszük azt, hogy egy jó iskola középpontjában a tanuló áll. Azonban egy jó iskola kulcsa a naprakész, továbbképzett, széles látókörű, európai tapasztalatokkal rendelkező pedagógus. Úgy gondoljuk, hogy sikeres munkánk folytatásának elengedhetetlen feltétele az iskolavezetés, a tantestület elkötelezettsége a szakmai, módszertani önképzés, a tanári kompetenciák fejlesztése iránt. Az Erasmus+ köznevelési mobilitási pályázat keretében megvalósított továbbképzések ezekre kiváló lehetőséget adtak.

 

A megvalósult projekt egyik prioritása a pedagógiai, módszertani megújulás volt. Miként tudják az iskola tanárai a megszerzett tudást kamatoztatni a mindennapi tanítási gyakorlatokban?

Mivel a megismert módszerek, programok könnyen és gyorsan tanulhatók, és szinte bármilyen tantárgyba beilleszthetők, így egyszerűen adaptálhatók voltak. A projekt megvalósulása óta iskolánkban mindennapi gyakorlattá vált a korábban is használt Kahoot mellett a Socrative, a Learning Apps, a Quizlet, a Padlet, a Word Cloud használata, illetve több vágó és képszerkesztő programot, applikációt is használnak a kollégák. Az egyes munkaközösségek feladatbankokat hoztak létre számos tantárgyhoz, ezzel is színesítve a mindennapi oktatási, tanítási palettájukat. Ezek az online feladatok egyben arra is alkalmasak, hogy néhány kattintással átalakítsuk, bővítsük őket, így gyorsan egy-egy csoportra, személyre is szabhatók.

Mit jelent a projektben való részvétel a pedagógusok számára?

A nevelői-oktatói munka szépsége és egyben nehézsége az állandó megújulásban rejlik. A látásmód alakítására jó lehetőséget nyújtottak ezek a továbbképzések. A megszerzett ismereteinkkel sosem lehetünk elégedettek, ezeket folyton fejlesztenünk szükséges. Haladnunk kell a korral, modern oktatási technikákat kell elsajátítanunk, hogy megfelelhessünk a kihívásoknak. A pályázat keretében 19 kollégánk összesen 20 mobilitáson vett részt. Ezek egy része nyelvtanfolyam, míg a többi pedagógiai módszertani kurzus volt. A munkatársaink hangsúlyozták, hogy a továbbképzések szakmailag igényesek, hatékonyak voltak. A legtöbb kolléga kiemelte, hogy az új módszerek, eszközök megismerése mellett egyben pozitív megerősítést is kaptak eddigi munkájukhoz, és nemcsak a módszertani, IKT kompetenciáik fejlődtek, hanem az anyanyelvi környezetben a nyelvtudásuk, kommunikációjuk is gördülékenyebb, magabiztosabb lett, szókincsük bővült. Emellett rengeteg kulturális élményben volt részük.

A PROJEKT ÉRTÉKEI:

A projektet megvalósító intézmény kiváló példa arra, hogy egy változásokra nyitott, nemzetközi pályázatok és projektek széles körében gondolkodó intézmény, elkötelezett intézményvezetéssel és tantestülettel hogyan válhat saját, belső, szakmai közegének aktív és tudatos formálójává.

Intézményi és pályázati dokumentumaik visszatérő gondolata, hogy a magas színvonalú nevelő-oktató munka eredményességének fenntartásához, növeléséhez egy folyamatos megújulásra nyitott és képes tanári karra és a pedagógiai munkát segítő munkatársakra van szükség.

Intézmény: Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Projekt címe: Módszertani és nyelvi megújulás a Hunfalvyban
Koordinátor: Plánk Tibor
Honlap: www.hunfalvy-szki.hu/hu/erasmus-k-1

Hogyan osztották meg tapasztalataikat a munkatársaikkal?

Házon belül a Hunfalvy Pedagógiai Napok rendezvényen az összes érintett kolléga megosztotta tapasztalatait: ez egy aktív, mozgalmas, színes rendezvényt eredményezett. A hallgatóságból többen kedvet kaptak egy következő pályázatban való részvételre. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum, illetve az Oktatási Hivatal őszi pedagógiai rendezvényén pedig bázisintézményként szakmai napot tartottunk a digitális eszközök tanulási folyamatban való élményszerű, hatékony használatáról.

Milyen hatással volt a projekt az intézmény egészére?

A projekt hatása egyértelműen pozitív, fejlesztő jellegű. A tantestület azon tagjai, akik ebben a projektmegvalósításban még nem vettek részt, inspirációt kaptak a mobilitásokról visszaérkező társaiktól. A kollégák intenzív, élményszerű ösztönzést kaptak a megújulásra, a fejődésre, tudatosodott, hogy a hatékony módszerek növelik a tanulók aktivitását és a tanítás-tanulás eredményességét. Fontosnak tartom a diákokra gyakorolt egyértelműen pozitív hatást is, ugyanis ösztönző erő volt, hogy tanáraik személyes élményeiken keresztül is motiválják őket a nyelvtanulásra és az európai kultúrák, értékek megismerésére.

Mit tartanak a megvalósítás során elért legnagyobb eredménynek?

A részt vevő kollégák iskolánk iránti elkötelezettsége erősödött, jobban megértik, elfogadják az intézmény nyelvi sokszínűségét, fokozódott bennük a nemzetköziesítés iránti igény. A mobilitásokon való részvétel eredményeképpen a nemzetközi kapcsolatrendszerünk megerősödött. Másrészt a belső kapcsolatok is bővültek, a tanulók nevelése-oktatása érdekében a szakmai közösségek tevékenységén túl a pedagógusok kezdeményezően együttműködnek egymással. A belső továbbképzés, a jó gyakorlatok átadása, bevezetése továbbra is rendszeres, szervezett, ebben a mobilitások résztvevői meghatározó feladatot vállalnak. A nyelvoktatás és a két tanítási nyelvű oktatás pedagógiai folyamatai is fejlődtek iskolánkban.

Miként viszik tovább a projekt eredményeit? Mit tesznek azért, hogy az elért eredmények hosszú távon is fenntarthatók maradjanak?

A résztvevők által elsajátított kompetenciákat, tapasztalatokat beépítettük az iskola fejlesztési folyamataiba, pedagógiai programjába, a tantárgyi helyi tantervekbe, tanmenetekbe. A megszerzett tapasztalatok beépültek a rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési folyamatainkba, az Európai fejlesztési tervünkben foglaltak alapján a következő évi mobilitási pályázatainkat a mostani eredményeire ráépítve tervezzük. Mert pályázni, nyerni, utazni, tanulni jó dolog!

Az interjút készítette: PRIBIL-KÖVESDY DÖNÍZ
Tempus Közalapítvány / Erasmus+ Programiroda

További Erasmus+ nívódíjas projektekről itt olvashat >>