A lelki egészségvédelem a kulcs a zökkenőmentes mindennapokhoz

2019 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, nívódíjas projekt, tanári kompetenciák | Baranya | Kertvárosi Óvoda

Címkék: Kreatív gondolkodás, Személyes és társas készségek, Játék, Csoportdinamika kialakítása

A pécsi Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodájában folyó munka példaértékű az Erasmus+ iskolai, óvodai partnerségek pályázattípusban. Eddigi eredményeik bizonyítják, hogy óvodás korú gyermekekkel is lehet minőségi és pozitív változásokat generáló tevékenységeket megvalósítani.

Nívódíjas projektjükről Schmidt Éva projektkoordinátorral beszélgettünk.

 

Mi hívta életre a Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program (HELP) című projektjüket?

A HELP előzménye a 2010-ben még a Comenius program időszaka alatt megvalósult Kézenfogva együtt, valamint a 2013-as EMAIL projekt, amelyek a környezeti és egészségnevelésre fókuszáltak. A pályázati munkát kezdetben a Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodájával kezdtük meg, 2017-től csatlakozott a székhely intézmény is. Az elődprogramok során tanultak, valamint az intézményi hatásvizsgálat és szükségleteink alapján úgy véltük, hogy a HELP megoldás lehet a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű, valamint a normál képességű gyermekek komplex fejlesztésére. A környezettudatosságot kiemelt prioritásként kezeljük az esélyegyenlőség, elfogadás, befogadás, másság és egymás tiszteletben tartása mellett. Minden eddigi programunk tudatosan épül és kapcsolódik egymáshoz.

 

Van-e mögöttes tartalma a HELP mozaikszónak?

A projektünk nevéből alkotott mozaikszó beszédes, hiszen a „help” szó segélykiáltást is jelent. Intézményeinkbe számos magatartási és beilleszkedési zavaros, szorongó, hátrányos helyzetű gyermek jár, akik számára a lelki egészségvédelem a kulcs a zökkenőmentes mindennapokhoz.

Említette, hogy projektjeik egymásra épülnek. Miben tér el ez a projekt az eddigiektől?

Célunk továbbra is a komplex személyiségfejlesztés. A környezettudatos gondolkodás és az egészséges életmódra nevelés mellett kiemelt szerepe van a gyermekek lelki egészségvédelmének, és itt is művészeti eszközöket használunk (zene, mese, tánc, dráma, mozgás, vizualitás) a tevékenységeink megvalósításához. A program sikeréhez hozzájárultak tréningek, akkreditált képzések (Blum Program, Így tedd rá!, Tehetség), amelyek alkalmával a szakma olyan kiemelkedő előadóival dolgozhattunk, mint például dr. Pálfi Sándor és dr. Bakonyi Anna. A környező óvodák felé is nyitottunk, hiszen ebben a térségben az óvodák elenyésző számban vesznek részt az Erasmus+ programban, így képzéseink egy részét az érdeklődő pedagógusaik számára is elérhetővé tettük.

A PROJEKT ÉRTÉKEI:

A pályázat témája – az egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés – tulajdonképpen az óvodák alapfeladatai közé tartozik, de a projekt számos innovatív, újszerű elemet tartalmaz, és átfogó, komplex módon valósítja meg ezt a célkitűzést.

A külső partnerek közreműködése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a kapcsolódó projekttevékenységek magas színvonalon valósulhassanak meg, és néhányuk számára szintén hasznosnak bizonyult az óvodákkal való együttműködés. Szintén pozitívum, hogy más óvodákkal is kooperáltak a projektpartnerek, ami a helyi szakmai munkára és ezeknek az intézményeknek a pályázási motivációjára is kedvező hatással volt.

Intézmény: Kertvárosi Óvoda
Projekt címe: Határtalan Egészségnevelés Lehetőségei Program
Koordinátor: Schmidt Éva
Honlap: www.kertvarosiovi.hu/erasmus-help-275 

Milyen szempontok alapján választottak projektpartnereket?

Lehetőségeinket eleinte a nyelvi akadályok korlátozták, hiszen ekkor még nem voltunk magabiztos nyelvtudás birtokában. Célunk volt, hogy a projekttevékenységekben óvodásaink is aktívan részt vegyenek, így határon túli magyar intézményekkel kooperáltunk. A szakmai kapcsolatot 2010-ben alapoztuk meg, és érdekesség, hogy a kolozsvári Csemete Református Óvodával azóta minden további projektben együttműködtünk. Fontosnak tartjuk a régi partnerekkel való jó viszony ápolását, valamint új partnerek behívását az alakuló projektjeinkbe, hiszen ez új tudást, módszereket és tartalmakat biztosít. Partnereink magas színvonalon valósítják meg a pedagógiai szakmai munkájukat, valamint kulcsfontosságú adalékai a partnerségnek, hiszen valamilyen nevelési területen kiemelkedő tevékenységeket folytatnak. Szükségleteink megegyezőek, továbbá nemcsak egy projektciklusban gondolkodunk, hanem 2010 óta építkezünk, és a fenntarthatóság jegyében hosszú távon, közösen tervezünk.

Miben újítanak, milyen új eszközöket, módszertanokat építettek be a mindennapokba a projektnek köszönhetően?

Rengeteget profitálhattunk a kooperáció során, tudniillik a partneróvodákban a nemzeti identitástudat erősen jelen van a mindennapokban, ezáltal számos hagyományőrző tevékenységüket, dalukat, mondókájukat és a Vitálmanó programot is átvettük és beépítettük a nevelési programunkba. Intézményünk otthont ad a Europe Direct hálózat játékos tevékenységsorozatának, amelynek során a gyermekek az EU-s értékekkel ismerkedhetnek meg. Emellett meghonosítottuk a Szülők Iskolája programsorozatot is, amelyben a szülők nagy számban és aktívan vesznek részt. A projektmegvalósítás során rendezvényeink egy-egy adott téma köré épülnek, óvodapszichológus, meseterapeuta és civil szervezetek (Bringa Tanoda/Szekler Tekler, Kopácsi Rét/Vizes játékok, Zsályaliget stb.) közreműködésével. A HELP során létrehoztunk egy egészségnevelési programot is, amelyben a projekt során megvalósított tevékenységeket nevezünk meg havi bontásban, két évre vonatkozóan. A létrehozott segédanyag elérhető a honlapunkon.

A nemzetközi dimenzió megjelenése milyen hatással volt a gyerekekre, valamint az intézményi munkatársakra?

Munkatársi mobilitások alkalmával megismertettük a partnerintézmények dolgozóit óvodásainkkal, játékos, élményalapú tevékenységek által, valamint a határon túli óvodásokkal is kapcsolatba kerültek online kommunikációs eszközök segítségével. Sajátos intézményi adottságainknak köszönhetően még gyermek mobilitást is megvalósítottunk, hiszen a közeli bellyei Gerlice Óvodaba járó gyermekek részt vettek az általunk megszervezett Oviolimpián. A nemzetközi dimenzió által a gyermekek és intézményi munkatársak látóköre bővült, és nyitottabbá váltak az újdonságokra.

Az Erasmus+ iskolai, óvodai partnerségek pályázattípus egyik nagyon fontos eleme a mobilitások támogatása, így az intézmény dolgozóinak utazását, képzését a projektből finanszíroztuk. A Kertvárosi Óvodában a tevékenységek megvalósításában intézményi szinten mindenki feladatot vállal, ezért fontosnak tartjuk, hogy mobilitásban is minden dolgozó részt vegyen, hiszen amellett, hogy ezek az utazások csapatépítő jellegűek, a szakmai és személyes megújulást szolgálják.

Mit jelent az Ön számára az Erasmus+?

2010 óta folyamatosságot és visszaigazolást, hogy a projektjeink pozitív hatást gyakorolnak gyerekeinkre, családjaikra, környezetünkre, valamint ránk, projektmegvalósítókra egyaránt. Rengeteg tervünket valósítottuk meg, amikről eddig csak álmodtunk. A szemléletmódom sokat formálódott, szakmai tudásom és kapcsolati hálóm bővült és a projektmegvalósító kollégákkal baráti kapcsolatok is szövődtek. Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az Erasmus+ program 30. születésnapjára szervezett kampányban képviselhettem az óvodapedagógus szakmát, valamint az Erasmus+ programot. Szeretném, ha minél szélesebb körben láthatóvá válna, hogy gyermeki tevékenységek megvalósításával is hatalmas változásokat idézhetünk elő. Bíztatom az óvodákat arra, hogy a mi példánkat látva merjenek nemzetközi együttműködéseket kezdeményezni,
hiszen ezekből csak profitálhatnak.

Az interjút készítette: JAKAB RÉKA
Tempus Közalapítvány/ Erasmus+ Programiroda

További Erasmus+ nívódíjas projektekről itt olvashat >>