A portugál péksüteménytől a modern, rendszerszemléletű iskoláig - Erasmus+ Nívódíj 2020

2020 | Szakképzés | cégek és oktatás, a munka világa, környezetvédelem, mobilitás, szakmai gyakorlat | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci SZC Martin János Szakközépiskola és Szakiskola

A Miskolci SZC Martin János Szakközépiskola és Szakiskola 40 tanulója vett részt mobilitásokban, akik 7 szakmacsoportot, 8 szakmát képviselve mélyítették el elméleti és szakmai gyakorlati ismereteiket. A többségében sajátos nevelési igényű tanulók a nyílt munkaerőpiacon, inkluzív környezetben szereztek munkatapasztalatot. A projekt élményeiről és az intézményre gyakorolt hatásáról Lénárt Györgyné koordinátorral beszélgettünk.

Honnan jött az ötlet, hogy belevágjanak egy Erasmus+ pályázatba?

Az iskola kiemelt céljai, feladatai között szerepel a széles körű nemzetközi kapcsolatok építése, az állandó megújulásra törekvés, és a lemorzsolódás csökkentése. Munkánk során a módszertani változatosság mellett az inkluzív, élményszerű oktatásra-képzésre, illetve a munkavállalás támogatására helyezzük a hangsúlyt. Az egyre gyorsabban változó környezetben a tudományos tudás mellett szükséges a megfelelő technikai műveltség is, ezért az intézmény elkötelezetten támogatja pedagógusai, tanulói szakmai fejlődését. Egy modern, innovatív iskola középpontjában a tanuló áll, a jó iskola kulcsa pedig a naprakész, továbbképzett, európai tapasztalatokkal rendelkező pedagógus – és diák. Az Erasmus+ program szakképzési tanulók és munkatársak számára elérhető mobilitási pályázatai erre kiváló lehetőséget adnak.

Mi történt a mobilitások során?

Tanulóink a háromhetes gyakorlat során komplex feladatokon keresztül ismerkedtek meg a szakterületüknek megfelelő technológiákkal, gyártásirányítási folyamatokkal. Valamennyi gyakorlati helyen különleges empátiával, befogadással, megértő odafigyeléssel fordultak a sajátos nevelési igényű tanulóink felé, és támogatták számukra a mesterfogások elsajátítását. Iskolánk tanárai pedig a portugál duális szakképzéssel ismerkedtek meg. A szakmai látogatások során tanulmányozhatták a portugál szakképzésbe bevezetett új technológiákat, zöld és digitális rendszereket, programokat. Műhelymunkák keretében a korai iskolaelhagyást és a lemorzsolódást csökkentő módszertannal is megismerkedtek.

Milyen gyakorlatokat építettek be a mindennapi munkába?

A tapasztalatokat beépítettük az iskola fejlesztési folyamataiba, pedagógiai programjába, a helyi tantervekbe, tanmenetekbe. Az iskola jól felszerelt tanműhelyeibe is integráltuk a megszerzett tudást, illetve az elsajátított tudásanyag gyakorlati alkalmazására is folyamatosan sor kerül. Az új ismeretek, tudásanyagok beépültek a tanítás-tanulás mindennapi folyamatába, továbbá a tanév során megvalósított projekthetek, témahetek, témanapok témaköreibe is: például új receptúrák alkalmazása, digitális rendszer a varrodába, high-tech textilek a varrásban. Ezáltal mindebből az iskola többi tanulója is profitálhat.

A nemzetközi dimenzió megjelenése milyen hatással volt a tanulókra?

Speciális szükségletű tanulóink számára igen nagy lehetőséget biztosítanak az Erasmu+ pályázatok. Az SNI tanulók számára a nyílt munkaerőpiaci inkluzív szakmai gyakorlat bebizonyította, hogy képesek integrált környezetben dolgozni, a szakmai elméleti és gyakorlati tudásukat gyarapítani, és hogy tudásuk szintje megfelelő ahhoz, hogy a rájuk bízott gyakorlati feladatokat elvégezzék. Diákjaink büszkék a megszerzett új ismeretekre. Megerősödött a motivációjuk és az igényük a további tanulásra, mivel az elméleti és gyakorlati tudásukat konkrét külföldi tapasztalatokkal fűszerezhették. Mindezt igazolják a projekt során készült tanulói önértékelő lapok, amelyek két területen hoztak mérhető eredményt. Egyrészt az idegen nyelvterületen történő nyelvgyakorlásban, melyet igazolnak a bemeneti-kimeneti mérés tanulási eredményei; másrészt a külföldi cégeknél eltöltött szakmai gyakorlat során a foglalkoztathatóság feltételei, kritériumai szempontjából is fejlődtek a tanulók. Megerősödött motivációjuk és az igényük a további tanulásra, mivel az elméleti és gyakorlati tudásukat konkrét külföldi tapasztalatokkal fűszerezhették. A kiutazás után többen is kapcsolatban maradtak a külföldi munkahelyekkel, adott esetben vissza is látogatnak. Egy testvérpár például Portugáliában egy kárpitosüzemben kapott lehetőséget munkavállalásra. Egy fazekas diáknak pedig olyan logisztikai készsége került felszínre, melynek itthon is hasznát veszi. A pék tanulók portugál receptúrái (Pastel de nata - portugál krémes, Serradura krémpohár) megjelentek a miskolci üzletek kínálatában, és népszerűvé váltak a vásárlók körében.

A PROJEKT ÉRTÉKEI:

A projekt hatása nemcsak a kiutazók, valamint a projektbe közvetlenül bevont résztvevők körében érzékelhető, hanem az intézmény működésének egészére kiterjed, a projektben szerzett tapasztalatok, új ismeretek beépültek az iskola mindennapjaiba. A tanulók elhelyezkedési esélyei javultak, az oktatók a szakmájukhoz kapcsolódó új ismeretekkel gazdagodtak, és a projekt eredményeként a lemorzsolódás csökkentéséhez kapcsolódó jó gyakorlatokat ágyaztak be munkájukba.
Intézmény: Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája
Projekt címe: Zöld Árnyalatok a szakképzésben és a munkaerőpiacon délen
Koordinátor: Lénárt Györgyné
Honlap: erasmus.martinjanos.hu 


Milyen hosszú távú hatása van a projektnek?

A tapasztalatok és azok hatásai nagy jelentőséggel bírnak a tanulók és a munkatársak szakmai előmenetelére is. A szakemberek módszertára bővült, különös tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére. A környezettudatos szemlélet és a zöld rendszerek alkalmazása beépült a tanítási-tanulási és a gyakorlati munkafolyamatokba. A közösségfejlesztés területén megvalósult az esélyteremtés, a társadalmi és kulturális sokféleségre való nyitottság, az integrációs tevékenység, és fejlődött a tanulók egymás iránti elfogadása. Intézményünk is rengeteget profitált a projekt megvalósításából, hiszen erősödött a tanulási motiváció. Az intézmény arculatának szempontjából is fontos egy-egy nemzetközi projektekben való részvétel. Az utóbbi években megnövekedett az intézménybe jelentkezők száma, és erősödött a diákok tanulási motivációja. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkenéséhez. Ezzel együtt, a kollégákban is tudatosodott, hogy a hatékony módszerek növelik a tanulók aktivitását és a tanítás-tanulás eredményességét.

Mit jelent az Önök számára az Erasmus+?

A projekt hozzájárult, hogy iskolánk előtt megnyíljon az európai távlatokban való gondolkodásmód, hogy a tanárokkal, diákokkal, szülőkkel, vezetéssel való együttműködés és közös munka jobbá tegye az intézmény környezetét és hangulatát. Egy nyitott, pozitív szemléletű iskolai közösség alakult ki ezáltal. Az Erasmus+ számomra bebizonyította, hogy az új technológiák, innovatív digitális rendszerek világméretű terjedése az információ szabad áramlásával valósul meg, és a világ bármely pontján hasznosítható. Az eredmények beépülése a szervezeti kultúrába még inkább lehetővé teszi a nemzetközi intézmények közötti szakmai kommunikációt, a közös gondolkodást, tudásmegosztást, csoportban való együtt dolgozást, együttműködést. A pénz, az idő és a tehetség hiánya csupán kifogás, amelyeket céllá kell alakítani, hogy ezáltal valóra váljanak az álmaink. A Portugáliában szerzett tapasztalatok, gyakorlatok egy modern, rendszerszemléletű iskola kialakítását eredményezték, amely az egyéni kezdeményezésekre, és az állandó párbeszédre támaszkodik, ezáltal korszerű követelményeknek megfelelő képzést tud nyújtani – testre szabott bánásmóddal, harmonizált élettérben, szervezésében differenciáltan, sokszínűen.

Mik a jövőbeni tervek?

Szeretnénk, ha iskolánk továbbra is a szakmai közeget aktívan és tudatosan formáló, változásokra nyitott intézmény lehetne. Ehhez szükségesek a nemzetközi pályázatok és projektek, és a folyamatosan megújuló szakembergárda, mely képes a magas színvonalú nevelő-oktató munka eredményességének fenntartására. A projekt eredményeinek hasznosítása érdekében tudásmegosztó fórumokat, szakmai műhelyeket rendezünk, referencia intézményként pedig hangsúlyt fektetünk a megismert és elsajátított jó gyakorlatok, innovációs programok bemutatására és átadására. A terveink között új projektek megvalósítása és a jó gyakorlatok adaptációja is szerepel. Hiszen aki elhivatott, az állandóan úton van, új és új élményekre van szüksége, ahhoz, hogy munkájában mindig élénk és kreatív maradhasson.

Az interjút készítette: Baranyi Diána,
Tempus Közalapítvány, Kommunikációs egység

 

További Erasmus+ nívódíjas projektekről itt olvashat >>