Napraforgó mama gyermekei

2008 | Köznevelés | környezetvédelem | Hajdú-Bihar | Napközi Otthonos Óvoda, Debrecen

Címkék: Asszociatív gondolkodás, Játék

Partnerkeresés

Már évekkel ezelőtt felmerült bennünk az igény, hogy megmutassuk magunkat nemzetközi szinten, ismerjünk meg más európai óvodákat is. Ezért folyamatosan figyeltük a nemzetközi pályázati lehetőségeket, mígnem vezető óvónőnk szakértői tevékenysége révén 2007 novemberében eljutottunk a Budapesten megrendezett partnerkereső szemináriumra.
Helyi óvodai nevelési programunk az egészséges életmódra nevelésre és a környezettudatosság megalapozására épül, ezért mindenképpen olyan partnereket kerestünk, akikkel megegyeznek a céljaink. Mindemellett szempont volt, hogy az angol legyen a közös nyelv. Az előbb említett szemináriumon sikerrel jártunk: összeállt egy iskolákból és óvodákból álló lelkes csapat, két magyar, két brit és egy litván intézmény bevonásával. Nagyon sokat jelentett, hogy a Tempus Közalapítvány szervezése révén Magyarországon nyílt lehetőség a közvetlen partnerkeresésre, mivel külföldi szemináriumokra az óvodák nehéz helyzete miatt sajnos csak igen kevesen tudnak eljutni.

Témaválasztás

A téma szinte az ölünkbe pottyant. Minden partnerintézményünk nagyvárosi környezetben működik, közös célnak tekintettük a gyermekek és a természet közötti kapcsolat erősítését, és egészséges fejlődésük adott körülményekhez igazodó biztosítását. Más megvilágításból a közös munka, egymás jó gyakorlatainak megismerése az intézmények fejődését, az európai tudatformálást jelentette számunkra.
A projekt már a szemináriumon körvonalazódott. Nagyon hasznosnak bizonyult, hogy több partnerünk is már „régi motoros” volt ezen a területen, két-három nemzetközi intézményi együttműködésben is részt vettek korábban, így már ismerték a szabályokat, lehetőségeket, tudták, mire kell nagyon odafigyelni. Sőt, walesi partnerünk révén még projektmenedzser is segítette a pályázat elkészítését. A budapesti koordinátor iskola vezetésével nagyon jól össze tudtuk illeszteni az egyénileg elkészített pályázati részeket, ötleteket, az angol kollégák pedig gondoskodtak a helyes és szép nyelvi megfogalmazásról.

Közös tevékenységek

Fontos szempont volt számunkra, hogy olyan tevékenységeket szervezzünk, amelyekben a 3-7 éves korú gyerekek aktivitása biztosítható. Az első évben a hangsúly a bemutatkozáson, valamint a kertészkedésen, helyi kirándulásokon volt. Saját készítésű karácsonyi és gyermekjáték dalokat tartalmazó CD lemezt is adtunk egymásnak. Kabalánk, az óvodás korosztályhoz közel álló, kedves kis „Kockásfülű nyúl” volt, aki elkísért minket minden utunkra, és vitte-hozta a híreket, ajándékokat, rajzokat országról-országra. Az óvodák küldetése „Napraforgó mama” gyermekeinek megtalálása és felnevelése volt, akiket a hideg északi szél messzire fújt édesanyjuktól.
A második évben elkészítettük a gyermekek saját kis fejlődési naplóját, fotókkal, rajzokkal tarkítva. Az időjárási viszonyokat is megfigyeltük, időjárást jelentettünk egymás számára. Az évszaknak megfelelően végeztünk kerti munkákat, veteményeztünk, kísérleteztünk a babcsíráztatással. Videókonferenciát is szerveztünk, így végre a gyerekek és a szülők is közvetlenül kapcsolatba léphettek egymással, közösen énekeltünk, megosztottuk élményeinket. A Newcastle-ben élő gyerekek elmesélték és megmutatták a magyar gyerekeknek, hogy az óvodájukban hogyan keltették ki a tojásból a kiscsibéket. Mi viszonzásul szintén megtettük ugyanezt, így ennek kapcsán a gyerekek közvetlenül is megtapasztalhatták a nyelvtanulás fontosságát.
A projekt révén a gyerekek és általuk a családok figyelmét is ráirányítottuk az európaiság gondolatának fontosságára. A gyerekek gondolkodása a világról, természetről és önmagukról alkotott képe bővült, toleranciakészségük erősödött, együttműködő, kommunikációs és problémamegoldó képességük fejlődött. Pedagógusaink módszertani kultúrája színesedett, idegen nyelvi, kommunikációs, innovációs készségük is fejlődött.

Legfontosabb eredmények

Az utazások során rengeteg élményben volt részünk, nehéz lenne felsorolni, olyan gazdag volt a programunk. Változott, finomodott pedagógiai szemléletünk azáltal, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezünk a pedagógiai tevékenység megvalósítása során a gyerekek aktivitására, a tapasztalatszerzésre. A közös cselekvés, mérés, kísérletezés a gyerekekben a természetes kíváncsiságot, az új dolgok felfedezésének örömét éleszti fel, mely a tudásvágyuk kielégítését szolgálja. Ezeken kívül több módszertani ötletet is átvettünk partnereinktől, az angol óvodában nagyon jó példát láttunk a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására, vagy a gyermeki önállóság biztosítására, litvániai látogatásunk során a nemzeti értékek, hagyományok ápolására, míg a magyar partnereink a tolerancia, a sajátos nevelési igényű gyermekek elfogadásában mutattak számunkra követendőt.
Nagyon jó érzés volt látni, hogy mi is tudtunk újat mutatni más európai országoknak. Tapasztaltuk, hogy nagy az érdeklődés a magyar óvodák iránt, és büszkék lehettünk a gyermekközpontú, fejlett óvodapedagógiánkra. Igazán szép kivitelezésű CD felvételt, nemzetközi receptfüzetet és közös memória játékot is készítettünk a projekt során, amiket később is fel tudunk majd használni, ezáltal is biztosítani tudjuk a projekt fenntarthatóságát.

Monostori Ágnes projektkoordinátor beszámolója alapján