Óvodából iskolába: lépésről lépésre

2008 | Köznevelés | | Veszprém | Egry Úti Körzeti Óvoda, Veszprém

Partnerkeresés

2007 tavaszán városunk egyik középiskolája fogadta a spanyolországi Sevilla pedagógus küldöttségét. A látogatás és a tapasztalatcsere olyan jól sikerült, hogy kérték, vegyünk részt közösen egy Comenius iskolai együttműködések projektben.
A spanyol intézményben az óvoda és az iskola egy épületben található, a zökkenőmentes átmenet nagyszerűen megvalósul. További partnereknek olyan intézményeket kerestünk, ahol szintén egy intézményen belül zajlik az óvodai és iskolai nevelés, vagy a külön-külön működő intézmények között szoros és jó szakmai kapcsolat alakult ki. Így jött létre hat ország (olasz, francia, spanyol, magyar, walesi és izlandi) intézményeiből a nemzetközi csapatunk, melynek közös munkanyelve az angol lett.
Ezt követően megpályáztunk egy előkészítő látogatást, és 2008 januárjában Spanyolországban találkoztunk először. Mindannyian konkrét tervekkel, ötletekkel és az intézményünkről szóló bemutatóval érkeztünk erre a találkozóra, ahol sor került a projektterv részletes kidolgozására is.

Közös munka

A kétéves együttműködés során négy tématerületet tanulmányoztunk: egymás megismerése a téli ünnepkörön keresztül, környezetünk, együttműködés másokkal, kreativitás és kultúra. Kiemelt elem volt minden esetben a zökkenőmentes átmenet megvalósítása, életkorok és intézménytípusok között, a másság megértésére, tiszteletére és elfogadására nevelés.
Minden ország vállalta egy-egy projekttalálkozó megszervezését, így lehetőség volt az intézményekben dolgozó kollégák személyes megismerésére is, míg a találkozók között e-mailben tartottuk egymással a kapcsolatot. A sok résztvevő, az eltérő munkatempó, munkaszervezés, az intézmények saját programjai miatt nagy szükség volt a kölcsönös kompromisszumkészségre és az összefogásra. A sokszínűségnek köszönhetően intézményükben mindenkinek lehetősége nyílt az érdeklődésének megfelelő tevékenységhez csatlakoznia, és ezzel a lehetőséggel élt is valamennyi pedagógus (24 fő) és óvódás (310 fő). Létrehoztunk egy Comenius Teamet, melynek célja a pályázatban vállalt feladatok teljesítésének megszervezése, figyelemmel kísérése volt. Ugyanakkor minden kolléga szívesen vett részt az együttműködésben, amely óvodánk életét és nevelő munkánkat színesebbé, mozgalmasabbá tette.
Az óvoda gyermek és pedagógus közösségén túl a szülők, a civil szervezetek, a fenntartó képviselői és a középiskola diákjai is részesei voltak kétéves munkánknak. A szülők büszkék voltak arra, hogy gyermekük olyan óvodába jár, ahol megismerkedhetnek más országokkal, kultúrákkal, nyelvekkel. Lelkesen fogadták a színes programokat, eseményeket, melyeknek részesei és segítői is voltak. A civil szervezetek közül a fogyatékkal élők személyes részvételükkel tették hitelesebbé a másság elfogadására nevelést. A középiskolás diákok idegen nyelvű mese- és daljátékokkal segítették munkánkat. A helyi TV műsorok szerkesztőinek és az újságíróknak a segítségével még tágabb körben is tájékoztatást tudtunk adni projekttevékenységünkről, az eseményekről, találkozókról, a Comenius Hét programjáról, ezáltal még ismertebbé vált intézményünk.

Legfontosabb eredmények

A partnerség egyik pozitívuma volt, hogy a résztvevők valós helyzetekben ismerhették meg a sokszínű európai kultúrát. A közös munka és tapasztalatcsere során a pedagógusok, a gyerekek és a szülők kompetenciája fejlődött az együttműködés, a kommunikáció, az identitás tudat, valamint a digitális eszközök használata terén. Gyakorlatot szereztünk a projektszemléletű nevelésben, kiadványszerkesztésben.
Fontosnak tarjuk, hogy a projekt hatására óvodánk és a szomszédos általános iskola közti együttműködés még szorosabbá és komolyabbá vált. Az óvodapedagógusok és a tanítók mélyrehatóbban ismerték meg egymás munkáját, így jobban elismerik egymás kompetenciáit. Elfogadják, hogy az óvoda nem az iskolás szintre készíti fel a gyerekeket, hanem megalapozza azokat a készségeket, melyek az iskolai élethez szükségesek. Megtapasztaltuk, hogy még az országhatárok sem jelenthetnek akadályt a közös munkában, mindenki tud a másiktól tanulni, és együtt bármilyen feladat megoldható.
Bár a projekt lezárult, igyekszünk továbbra is fenntartani a kapcsolatot a partnerországok óvodáival. A szomszédos általános iskolával közös tevékenységeket, programokat szervezünk a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. Munkánk során továbbra is kiemelt feladatként kezeljük a másság elfogadására nevelést, és hangsúlyozzuk a nyelvtanulás fontosságát. Az összegyűjtött módszertani anyagokat a mindennapi munkánkban felhasználjuk, és tapasztalatainkkal, új ismereteinkkel megismertetjük az új óvodásokat is.


Noé Antalné projektkoordinátor beszámolója alapján