Hatékonyabban segíteni a sajátos nevelési igényű gyerekeket

2007 | Felnőtt tanulás | SNI | | Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Jászberény

Címkék: Személyes és társas készségek, Projektszerű megvalósítás, Játék

Mit vártak ettől a nemzetközi együttműködéstől?

Úgy éreztük, hogy a Comenius iskolai együttműködések pályázattípus segítheti és fejlesztheti tapasztalatainkat, valamint az inkluzív nevelés is új dimenzióba kerülhet általa. A mi nyitottságunkra és érdeklődésünkre egy külsős minőségirányítási szakértő azonnal ötletekkel reagált, és gyorsan ránk találtak az első romániai partnerek. A partnerintézményeinkkel közösen sikerült egy olyan témát kiválasztani, amely a mi intézményünk egyedi nevelési-oktatási filozófiáját, az inkluzív nevelést a gyermekek tevékenységein keresztül kívánta támogatni.

Hogy zajlott a közös munka?

2007 októberétől 2009 júliusáig a romániai Kolozsváron működő Scoala Speciala Transilvania és az angliai Oldham városában található The Kingfisher Community Special School iskolákkal dolgoztunk együtt. A két partnerintézmény azért volt jó választás, mert mind a kettő újszerűséget mutat a sérült gyermekek ellátási módszereiben, valamit rutinos pályázók voltak, így tapasztalataikkal számunkra is megkönnyítették a programba történő bekapcsolódást, a pályázatírást és a sikeres megvalósítást.
A projektterv kidolgozása előkészítő látogatással kezdődött, aminek keretében a lehetséges együttműködő partnerintézmények képviselői találkoztak. A rövid bemutatkozás után minden részt vevő intézmény megfogalmazta elvárásait, ötleteltünk, majd részletesen megterveztük a 2 évre szóló tevékenységeket és programot (találkozók, mini projektek témái, eredmények).

Milyen hatása volt a projektnek a hétköznapokra?

A projekt során szerzett tapasztalatokból és tevékenységekből kiállítások és bemutatók készültek az érdeklődők számára, akik láthatták, hogyan formálódnak egésszé a különböző kultúrák tapasztalatai. Comenius napokat is szerveztünk, melyek keretében tájékoztattuk hazai partnereinket a már megvalósult tevékenységekről, valamint lehetőség adódott az elkészült tárgyakból, fényképekből készült kiállítások, prezentációk bemutatására és megtekintésére is.

Mit tart a legfontosabb eredménynek?

A sajátos nevelési igényű gyermekeinket hatékonyabb módszerekkel tudjuk segíteni, ezzel megkönnyítjük számukra a mindennapi óvodai, iskolai életet, illetve az otthoni életre is hatással vagyunk.
Gyermekeink örömmel várták a külföldi vendégek érkezését, nem volt sem nyelvi, sem kommunikációs akadálya a közös beszélgetéseknek és játéknak. Ügyesen megértették magukat egymással, és elmélyülten játszottak együtt. A mini projektek eredményeként készült projekttermékeket is szívesen forgatták, és ezeknek hatására szívesebben „tanulnak” angolul.
A gyerekek számos kompetenciáját fejlesztette a projekt, ezek közül kiemelendő a szociális kompetencia, együttműködés, empátia, érzelmi kompetenciák, valamint az idegen nyelvvel való ismerkedés, más kultúrák, országok megismerése. A gyermekek nyitottabbá, elfogadóbbá váltak.

Fennmaradt a kapcsolat a partnerekkel?

A két év befejezése után is tartjuk a kapcsolatot, és újabb közös tevékenységet valósítottunk meg. Ennek keretében minden intézményben lefestettük a hozzánk járó gyerekek kezét, elküldtük azokat a testvériskolákba, akik a beérkezett képekből egy közös képet készítettek, majd az arról készült fényképet elküldtük egymásnak. Azóta is küldünk egymásnak üdvözleteket, képeslapokat az ünnepekre, alkalmazzuk a tanult módszereket, fejlesztéseket, mint pl. a szociális és érzelmi tréninget.

Csernátoni Katalin projektkoordinátor beszámolója alapján