Az internet készségfejlesztő lehetőségei az órán

2008 | Köznevelés | IKT | Hajdú-Bihar | Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Differenciált óraszervezés, IKT eszközök alkalmazása a tanórán

Mindehhez persze technikai háttér is kellett. Hazai pályázatoknak köszönhetően kiépült egy olyan terem, melyben már másfél éve folyik a fejlesztés.


A technikai feltételek: egy tanteremben U alakban elhelyezett tanulói asztalok, középen csoportmunkára alkalmas asztal. A teremben, körben a tanulók mögött(!) internetes számítógépek, digitális tábla, térképek és tablók. A terem ilyen elrendezése nem szokványos, de hasznos, hiszen minden tanuló „tárgyalási pozícióban” ül, jól lát mindenkit, a digitális táblát, a tanárt, de hátrafordulva azonnal dolgozhat a számítógépen. A munkát intranetes szoftverek segítik. A tanár minden számítógépen folyó munkát külön-külön ellenőrizhet és kivetíthet a digitális táblára. A tanulók saját munkafolyamataikat elmenthetik a saját gépükre, és később folytathatják. A tanári gépen lévő közös mappában tárolt feladatokhoz hozzáférhetnek, azokat nem módosíthatják, de saját mappájukba elmentve már dolgozhatnak vele. Minden géppel fülhallgatón keresztül tarthatja a kapcsolatot a tanár. Ezek a lehetőségek kiegészülnek egy tanulók által készített szoftverrel.

A program véletlenszerű kiválasztás alapján számonkérésre szólítja a tanulókat. A technikai feltételek biztosítják azt, hogy a netgeneráció megváltozott tanulási, információszerzési szokásaihoz alkalmazkodjon a tanár. Hogyan? Az információ azonnal és sokféle formában hozzáférhető. Azok a tanulók, akik valamilyen tanulási zavarral küzdenek, a számukra legmegfelelőbb módon dolgozhatnak, hiszen az információ szöveges, audio és képes formában is jelen van. Mivel ezek összekapcsolódnak, kielégíthetik a különféle tanulási szükségleteket. A tanulók nem passzívan ülik végig a folyamatot, a helyzet stimulálja az aktív tanulást. Ebben a tanulási folyamatban elsősorban a tanár irányít, de a tanuló is átveheti ezt a szerepet, szinte észrevétlenül. Miközben együtt dolgozunk fel egy feladatot, fejlődik a megértés, az összevetés, az értékelés és a kritikai gondolkodás képessége. Ez különösen fontos volt számomra, hiszen meg kellett tanítanom, hogy milyen oldalakat kezeljenek erős kritikával, a keresőt hogyan irányítsák a megbízhatóbb információk irányába.

Mivel elsősorban az egyéni képességfejlesztésre koncentráltam, az internet segítségével mindenki képes volt megoldani ugyanazt a feladatot – pl. előadás London nevezetességeiről: ki egyszerűen képek és képaláírások gyűjtésével, ki képzeletbeli idegenvezetés vázlatának elkészítésével. Számomra és a tanulók számára az volt a legnagyobb siker, hogy olyanok is eredményesen dolgoztak, akik nyelvi képességeik miatt egyébként nem tudták volna megoldani ezt a feladatot, hiszen itt olyan információforrást használhattak, mely számukra a legérthetőbb volt.

A munka során fejlődött az írásbeli kommunikáció. Bár a tanterem „határok nélküli”, a tanulók egymással folyamatos kapcsoltban lehetnek, ehhez azonban valamilyen formában le kell írni a gondolataikat. Folyamatosan fejlődött az a képesség, hogy a meglévő információhoz különböző szintű és formájú információt hozzá tudjanak kapcsolni. Ezáltal fejlődött az a képességük, hogy tanuljanak, egyszerűen azáltal, hogy széleskörű információhoz jutottak könnyen és azonnal. A tanteremben jelentősen csökkentek a csoportban egyébként nagyon tág határok között mozgó társadalmi különbségek. Mindenki egyformán hozzáférhetett az információhoz, s egymástól könnyen „ellesték” a hozzájutás leghatékonyabb módját. A tanulási folyamatban megfigyeltem, hogy az egyébként gyenge szorgalmú, koncentrációproblémákkal küzdő gyerekek is nagyobb akarattal dolgoztak. Így gyakorlatilag állandóan tanultak, még akkor is, amikor nem voltak tudatában annak, hogy tanulási folyamatnak a részesei. Ezáltal észrevétlenül felébred bennük a vágy, hogy később is tanuljanak. Az IKT eszközök használata végig tudatos és erős tanári irányítással működött, a hozadéka pedig más tanórákon is jelentkezett. A külsős informatikát oktató tanár magasan kiemelkedőnek ítélte a programban részt vevő osztály teljesítményét. A diákok teljesen természetes közegként kezelték ezt a fajta óravezetést. A termet használó más tanárt is igyekeztek rávenni arra, hogy a lehetőségeket kihasználva vezesse az óráját.

Tanárként speciális felkészülést igényelt a napi munka irányítása. Ilyen speciális tanteremben való munkára jó gyakorlatot nem találtam, tehát magamnak kellett a munka menetét, vagy legalábbis annak a vázát naponta megterveznem. Pedig a munkaerőpiacon, kisebb-nagyobb cégeknél a dolgozók egymással hasonló módon kommunikálnak, működnek együtt egy-egy feladat megoldásában. Erre már az iskolapadban is fel lehetne készíteni a leendő munkavállalókat, ha a tanítási folyamat része a munkamódszer. Erre először a tanárokat kellene képezni hazai vagy nemzetközi workshopokon.

 

Illés Gabriella
Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola, Nyíracsád